fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Skærpede retningslinjer for grundskoler i hele landet

Gældende til og med 17. januar 2021.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
04.01.21

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mellem jul og nytår annonceret skærpede retningslinjer for hele samfundet - herunder også grundskolerne.

De skærpede retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende til og med den 17. januar 2021.

De skærpede retningslinjer beskriver bl.a. regler for fremmøde og nødpasning samt anbefalinger for organisering af undervisning og nødpasning.

Udpluk vedrørende nødpasning og nødundervisning

  • Elever i grundskolen må ikke modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller klubtilbud og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse.
  • Alle kommuner er omfattet af de skærpede restriktioner. 
  • Børne- og Undervisningsministeriet fritager alle skoler og institutioner fra at indsende en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de iværksætter nødundervisning i perioden frem til den 17. januar 2021.
  • Nødundervisningen skal i videst mulige omfang svare til den almindelige undervisning og erstatter ifølge reglerne herom almindelig undervisning, uanset om der er tale om nødundervisning med fysisk tilstedeværelse eller uden fysisk tilstedeværelse.
  • Når pligten til at give nødundervisning ophører, skal skolerne ikke give erstatningsundervisning.
  • Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning: 1) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud. 2) Elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 3) Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Nødpasning: Friskoler skal give nødpasning til skolens elever fra børnehaveklasse til 4. klasse. Det er skolens ledelse, der afgør, hvem der kan modtage nødpasning. Kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte: 1) Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. 2) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.
  • Hvis skolen pga personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal man prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder..

Læs mere om spørgsmål/svar på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12