fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Snart starter et nyt kalenderår - husk at få afviklet ferie inden

Er der feriedage, særlige feriedage eller omsorgsdage tilgode? Sørg for at få dem planlægt eller varslet til afholdelse, så de ikke går tabt. Læs mere her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
25.10.22

Snart afsluttes år 2022, hvilket betyder, at det er nu evt. erstatningsferiedage/restferiedage eller endnu ikke brugte omsorgsdage planlægges og varsles til afholdelse. Ellers kan de gå tabt.

 

Ferie

Ferie optjent i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022, skal afvikles senest d. 31. december 2022. Ferieloven skelner imellem 1-4 ferieuge og 5 ferieuge.


1-4 ferieuge
Efter den nye ferielov er det ikke længere muligt at få 1-4 ferieuge udbetalt. Kun hvis den ansatte har været feriehindret 2 ferieafholdelsesår i træk, vil det være muligt at udbetale 1–4 ferieuge. Det betyder med andre ord: I ferieåret 1. september 2021 – 31. august 2022 optjenes der i alt 5 ugers ferie. Hvis muligt skal 1-4 ferieuge afvikles i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022, ellers går ugerne tabt.

Er den ansatte fortsat feriehindret pga. sygdom eller barsel, så skal 1-4 ferieuge overføres til næste ferieafholdelsesår - og skal om muligt afholdes inden d. 31. december 2023.  Fortsætter sygdommen, eller skyldes fraværet fortsat barsel frem til 31.12.23 og den ansatte dermed har været feriehindret i 2 ferieafholdelsesår i træk, kan 1-4 ferieuge udbetales. Men først der.

 

5. ferieuge
Er den 5. ferieuge ikke afholdt og ikke aftalt til udbetaling d. 31. august 2022, kan skolen og den ansatte skriftlig aftale at overføre ugen til næste ferieafholdelsesår der slutter d. 31. december 2023. Aftales dette ikke, så skal arbejdsgiveren udbetale den 5. ferieuge d. 31. december 2022.

Eksempel:

En lærer er gået på barsel 25. oktober 2021. Læreren har afholdt ferie i uge 42 2021, men har pga. barsel ikke holdt ferie 18 dage i juli og 2 dage i august 2022. Læreren genoptager arbejdet d. 22. august 2022. Første ferieuge blev afviklet i uge 42 2021. Da læreren er vendt tilbage til arbejdet SKAL 2-4 ferieuge afvikles inden d. 31. december 2022. Ellers går ugerne tabt. 5 ferieuge kan ligeledes (af ledelsen) varsles til afholdelse inden d. 31. december 2022. Den 5. ferieuge kan også enten skriftlig aftales til udbetaling d. 31. august 2022, skriftlig aftales til overførsel til næste ferieafholdelsesår der slutter 31. december 2023. Er ovennævnte ikke sket skal 5. ferueuge udbetales ultimo december 2022.

 

Særlige feriedage (feriefridage eller 6. ferieuge)

Særlige feriedage, også kaldet feriefridage eller 6. ferieuge, som er optjent i kalenderåret 1. januar 2021 – 31. december 2021 og som ikke er afviklede eller planlagt til afvikling i perioden 1. maj 2022 – 30. april 2023, kan af ledelsen varsles til afholdelse fra og med 1. januar 2023. Varsling af de særlige feriedage sker fra ledelsens side med 30 dages varsel.

Særlige feriedage, der ikke er afviklet d. 30. april 2023, skal udbetales d. 30. april 2023 eller aftales til overførsel til næste ferieafholdelsesår 1. maj 2023 – 30. april 2024. En sådan aftale skal indgås senest d. 30. april 2023 og være skriftlig.

Find FRISKOLERNEs ferievejledning HER.

 

Omsorgsdage

Ansatte med ret til omsorgsdage har 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdage optjenes ikke, men er direkte knyttet til barnet, og de skal om muligt afholdes i kalenderåret. Hvis det ikke sker, så går de tabt. Kun hvis den ansatte har været forhindret pga. barsel, og barslen har varet indtil udgangen af dette kalenderår, overføres dagene til det nye kalenderår.

Der er ingen varslingsfrister for omsorgsdage. Skolen skal så vidt muligt imødekomme de ansattes ønske om afvikling af omsorgsdage. Da skolen skal driftes alle måneder, og derfor måske ikke kan give alle med ret til omsorgsdage fri i december måned, kan det derfor være en god ide nu at gøre ansatte med ret til omsorgsdage bevidste om, at de skal varsles omsorgsdagene til afholdelse nu.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12