fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilskud til specialundervisning falder i 2020, selvom koblingsprocenten blev fastholdt på 76%

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
16.01.20

Tilskudstaksterne til grundtilskud, undervisning og fællesudgifter for 2020 blev efter Folketingets vedtagelse af finansloven i midten af december 2019 nøjagtigt, som de fremgik af det finanslovsforslag, der blev fremlagt i august måned, og som byggede på en koblingsprocent på 76%.

Men taksterne til specialundervisning blev i den vedtagne finanslov lidt over 11% lavere end i finanslovsforslaget. Det er kommet bag på flere skoler, da de modtog tilskudsmeddelelsen for januar måned, svarende til ca. 13.000 kr. mindre i tilskud pr. specialundervisningselev pr. år.

Forklaringen på at specialundervisningstaksten falder, selvom koblingsprocenten og de andre tilskudstakster fastholdes, ligger i selve metoden, som de forskellige tilskud bliver beregnet.

Specialundervisning - en "fast" afsnøret pulje
Det beløb der er til rådighed for specialundervisningstilskud, afsnøres som en ”fast” pulje; og specialundervisningstaksterne på finanslovsforslaget beregnes derefter på grundlag af et skøn over, hvor mange specialundervisningselever skolerne vil melde ind 5. september. Hvis skolerne så melder færre elever ind, vil taksterne blive højere, fordi der er færre elever om at dele den afsnørede pulje.

Imidlertid viste tallene, at der var betydeligt flere specialundervisningselever på skolerne pr. 5. september, end det var skønnet – dermed var der flere elever om at dele pengene, og derfor blev taksterne ca. 13.000 kr. lavere pr. elev end forventet.

Men – siger den kritiske skoleleder så – kunne vi ikke bare forhøje puljen, så der var penge nok til at fastholde taksterne. Nej, den mulighed er fravalgt i systemet, fordi det ville medføre, at taksterne til undervisningstilskud og fællesudgifter ville blive sat ned. Man ville derigennem skabe en uønsket og uhensigtsmæssig uforudsigelighed i forhold til tilskudstaksternes størrelse og dermed øge budgetusikkerheden for alle skoler.

Tilskudsberegneren fra Friskolernes Hus blev opdateret med taksterne, som følger af den vedtagne finanslov, og lagt ud kort før jul.

Koblingsprocenten i 2021
Spørgsmålet om koblingsprocenten i 2021 blev også afklaret i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2020. Der var, som bekendt, foreslået en nedsættelse af tilskudsprocenten (populært kaldet koblingsprocenten) fra 76% i 2019 og 2020 til 71% i 2021 i det finanslovsforslag, der blev lagt frem i august måned.

Dette forslag blev imidlertid ændret og det fremgår i Børne- og Undervisningsministeriets orientering om ændringsforslaget, at ”Tilskudsprocenten for de frie grundskoler fastholdes på 76% i 2021 og frem”. Så kan man jo kun håbe, at Folketinget vil stå ved dette løft, når finansloven for de kommende år skal vedtages.

DOWNLOADFriskoleforeningens tilskudsberegner

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12