fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilsynsførende under COVID-19

Ændring af indsendelsesperiode for digital tilsynserklæring og mulighed for udsættelse af forældrekredsens valg af tilsynsførende
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
20.03.20

Alle skoler har den 19. marts 2020 modtaget nedenstående besked fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende valg af tilsynsførende og digital tilsynserklæring. 

 

Kære frie skolers foreninger

Det er i sandhed en ekstraordinær situation, vi befinder os i, og det bliver svært for skoler, forældre og tilsynsførende, at få gjort alt det, der under normale omstændigheder foregår i løbet af foråret. Styrelsen har derfor besluttet følgende:

Digital tilsynserklæring -  ændring af indsendelsesperiode

Grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19 har styrelsen besluttet at fravige bekendtgørelsens § 22, stk. 2, i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., og ændre indsendelsesperioden for indeværende skoleår, så tilsynserklæringen i stedet skal indsendes i perioden 15. maj til 30. juni 2020.

Udsættelsen af åbningen for indsendelse skyldes, at skolernes frist for indsendelse af årsrapporterne er rykket fra den 30. april til den 14. maj, hvorfor oplysninger om eventuelle donationer til skolen ikke er tilgængelige i tilsynserklæringen før den 15. maj.

Mulighed for udskydelse af forældrekredsens valg af tilsynsførende

Det bliver på mange skoler, der enten pt. står uden tilsynsførende eller hvor den tilsynsførendes valgperiode udløber ved udgangen af indeværende skoleår, svært for forældrekredsen at få afholdt et møde i forældrekredsen og afviklet valg af tilsynsførende inden sommerferien. Forældrekredsen kan derfor udskyde valget af tilsynsførende, således at dette er afholdt senest 30. august 2020. Der ses således midlertidigt bort fra bestemmelsen om, at en skole kun må stå uden tilsynsførende i tre måneder, jf. § 1, stk. 3, 1. pkt. i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

I forbindelse med ovenstående midlertidige ændringer bliver alle certificerede tilsynsførende orienteret om den ændrede indsendelsesperiode for den digitale tilsynserklæring i en mail senere i løbet af i dag. Der er ydermere lagt information om den ændrede periode på forsiden af Tilsynsportalen.

I forhold til forældrekredsens mulighed for at udskyde valg af tilsynsførende for det kommende skoleår, orienteres der på uvm.dk

Med venlig hilsen

Kasper Raabjerg Nielsen
Fuldmægtig

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf. nr.: 33 92 50 00

Direkte tlf.: +45 33 92 50 95

E-mail: Kasper.Raabjerg.Nielsen(at)stukuvm.dk

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12