fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Arbejdsgivers ret til indsigt i sygedagpengesager begrænses

På baggrund af nogle tilfælde, hvor arbejdsgivere har fået forholdsvis indgående lægelige og helbredsmæssige oplysninger om en ansat i forbindelse med sager om sygedagpenge, har Folketinget nu vedtaget nogle tilføjelser til lovgivningen om sygedagpenge.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.01.19

Disse tilføjelser præciserer, at arbejdsgiver ikke har ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om den ansatte i sager om refusion af sygedagpenge. Denne begrænsning gælder vel at mærke, selvom arbejdsgiver er part i sagen og for eksempel beder om aktindsigt.

Det er blandt andet sket i forbindelse med, at kommunen har meddelt, at kommunen påtænker at stoppe for sygedagpengerefusionen. I forbindelse hermed har arbejdsgiver anmodet om aktindsigt og har fået tilsendt både lægelige og helbredsmæssige oplysninger om den ansatte. Fra konsulenterne i Friskolernes Hus har vi erfaret, at der også er skoler, der har oplevet at få tilsendt sådanne oplysninger i forbindelse med fx en aktindsigt.

Arbejdsgivers rettigheder
Imidlertid er det problematisk at afskære arbejdsgiver fuldstændig fra at få oplysninger, da arbejdsgiver jo er part i sagen og har ikke ubetydelige interesser i sagen af blandt andet økonomiske årsager. Arbejdsgivers interesse er i loven tilgodeset med en bestemmelse om, at arbejdsgiver har ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger, der er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor ”afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet”.

 

Vejledning udsendt
I tilknytning til loven er der den 19. december 2018 udsendt en vejledning om arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren. Vejledningen henvender sig til de sagsbehandlere og rådgivere (som fx konsulenterne i Friskolernes Hus), der i hverdagen kommer til at forholde sig til bestemmelserne om, hvilke oplysninger, der kan og ikke kan videregives i en sag om sygedagpengerefusion.

Loven skærper naturligvis opmærksomheden omkring, hvorledes personfølsomme oplysninger håndteres og deles. Men det er vigtigt at slå fast, at der fortsat skal finde en saglig sagsbehandling sted i sager om sygedagpengerefusion, og at det også bør kunne lade sig gøre, uden at arbejdsgiver bliver gjort bekendt med alle lægelige og helbredsmæssige oplysninger om den ansatte. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2019.

Sygedagpengeloven kan findes HER

Vejledningen om arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12