fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Info fra Arbejdstilsynet om elever i erhvervspraktik

Hvornår er elever i erhvervspraktik omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om unges arbejde?
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
05.12.18

Dette spørgsmål beskriver Arbejdstilsynet i sin At-meddelelse nr. 4.01.6-1, som for nylig er blevet opdateret. Det giver os anledning til at fremhæve nogle punkter.

Virksomhedens ansvar
Det er virksomhedens ansvar at være opmærksom på, om en ung under 18 år i erhvervspraktik er omfattet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Som udgangspunkt er det altid tilfældet, hvis eleven udfører arbejde for arbejdsgiveren. Hvorvidt der er tale om udførelse af arbejde for virksomheden, er en vurderingssag, hvor det afgørende er:

  • Om den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejende lighed med det arbejde, virksomhedens ansatte udfører.
  • Om praktikken indebærer, at eleven har pligt til at stille sin arbejdskraft til rådighed.
  • Om eleven har undergivet sig arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse og kontrol.
  • Om eleven får stillet arbejdsrum og materialer til rådighed.

Særlige regler
Såfremt erhvervspraktikken indeholder arbejde for en arbejdsgiver, betyder det, at de almindelige regler om arbejdsmiljø er gældende. Men eftersom der er tale om unge under 18 år, gælder der endvidere særlige regler - dels om aldersgrænser for, hvilket arbejde, der må udføres, og dels om arbejdstidens omfang og placering.

Følgende aldersgrænser er gældende:

  • Elever under 13 år må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver.
  • Elever på 13 år må kun udføre lettere erhvervsmæssigt arbejde.
  • Elever på 14 år må alene udføre lettere erhvervsarbejde, hvis der ikke er tale om farligt arbejde.
  • Der gælder et generelt forbud mod, at unge under 18 udfører arbejde, der kan være skadeligt eller farligt.

Med hensyn til arbejdstiden gælder, at denne ikke må overstige 8 timer dagligt og 40 timer om ugen. Arbejdet må ikke placeres mellem kl. 20 og 06; men denne regel kan dog fraviges for elever i 10. klasse, såfremt der er tale om et erhverv, hvor aften- og natarbejde forekommer. Eleverne har krav på en daglig hvileperiode, der for elever i 8.-9. klasse skal være på mindst 14 sammenhængende timer og for elever i 10. klasse på mindst 12 timer. Der er også krav om to sammenhængende fridøgn pr. uge.

Arbejdsgivers pligter
Arbejdsgivere, der tager unge under 18 år i erhvervspraktik, er pålagt en række pligter. Dels skal valget af opgaver og tilrettelæggelsen af arbejdet sikre, at praktikanten kan udføre opgaverne fuldt ud forsvarligt i forhold til sikkerhed og sundhed. Dels skal arbejdsgivere, der har 6. – 9. klasses elever i praktik orientere den unges forældre eller værge om arbejdet, arbejdstiden, eventuelle ulykkes- eller sygdomsfarer, samt de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sikkerhed og sundhed.

Forsikring – statens erstatningsordning
Under erhvervspraktik, som gennemføres inden for rammerne af friskoleloven og folkeskoleloven, er skolens elever dækket af statens erstatningsordning. Denne har til formål dels at sikre, at praktikanten får samme erstatningsretlige stilling som arbejdstagerne på arbejdspladsen, dels at motivere arbejdsgiverne til at stille praktikpladser til rådighed.

Praktikanter, der deltager i praktisk erhvervsorientering (jf. bestemmelserne i folkeskoleloven) sikres, i kraft af erstatningsordningen, ret til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. Undervisningsministeriet administrerer statens erstatningsordning.

Den gældende bekendtgørelse om statens erstatningsordning kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12