fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Praksisfaglighed skal styrkes – men hvordan bliver reglerne?

Lovforslaget, som skal udmønte den politiske aftale om at styrke praksisfagligheden, er på vej igennem Folketinget, og vil efter tidsplanen blive vedtaget ved tredjebehandling den 28. februar. Alligevel er der mange spørgsmål og ubekendte.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
19.02.19

Samtidigt kører debatten: Kommunerne kalder det hastværk, og formændene for de frie skolers foreninger har i et fælles indlæg i Politikens Skoleliv den 6. februar ”stillet sig kritiske over for det hastværk, hvormed det praktisk-faglige skal integreres i udskolingen”.

Formændene finder det problematisk både for de frie skoler og for folkeskolerne. Betingelserne er ikke fair, blandt andet fordi mange skoler ikke har fysiske rammer til de nye valgfag, og lærerne er ikke klædt på til opgaven. Formændenes indlæg kan læses HER  

Undervisningsministeriet medgiver, at der er udfordringer. I svaret på organisationernes kommentarer under høring om lovforslaget, har ministeriet i høringsnotatet følgende bemærkninger:

Undervisningsministeriet er enigt i, at det er en udfordring for ikrafttrædelsen med skoleåret 2019/20, at det nødvendige regelgrundlag ikke er tilgængeligt i rigelig tid før planlægningen påbegyndes. Efter regeringens lovprogram for folketingsåret 2018/19 skal lovforslaget fremsættes i første halvdel af december 2018.

Det er Undervisningsministeriets forventning, at lovforslaget vil kunne behandles i løbet af 2-3 måneder, således at skolerne kan basere planlægningen af skoleåret 2019/20 på en vedtaget lov. Samtidig vil arbejdet med bekendtgørelser mv. blive igangsat under Folketingets behandling af lovforslaget, således at materialet kan offentliggøres i umiddelbar forlængelse af lovforslagets vedtagelse. Det bemærkes endvidere, at de første prøver vil skulle afholdes i sommeren 2021.”

Ministeriet har besvaret en række spørgsmål om praksisfaglighed og prøven i faget på ministeriets hjemmeside, som findes HER 

Særligt om friskoler
I Friskolernes Hus savner vi også regelgrundlaget og svar på en række spørgsmål. Men lad os alligevel forsøge at bidrage med et par bemærkninger: Udgangspunktet er – som altid – at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med lovforslaget ændres der principielt set ikke ved friskolernes frihed til at planlægge undervisningen efter skolens værdigrundlag – eller ”overbevisning”, som det hedder i friskoleloven.

Den praktisk/musiske prøve på 8. klassetrin bliver obligatorisk for prøveafholdende skoler. Prøven bliver nemlig en forudsætning for aflæggelse af folkeskolens afgangseksamen. En fri grundskole er dog ikke forpligtet til at udbyde valgfag, men skolen skal tilbyde en undervisning, således at eleverne, ved afslutningen af 8. klassetrin, kan aflægge prøve i et af de fire fag, som elever i folkeskolen kan vælge som obligatorisk praktisk/musiske valgfag. Der er ikke krav til, hvilket af de fire fag eleverne skal kunne aflægge prøve i.

De fire valgfag er musik, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Skolerne kan udbyde andre kreative- musiske og praktiske fag enten som almindelige fag eller som valgfag, fx dans, drama, teknik og motor, musical. Men i denne sammenhæng, hvor det handler om at gøre prøven obligatorisk i forhold til afgangseksamen, er det kun de førstnævnte fire fag, der tæller.

Opmærksomheden henledes på, at i folkeskolen skelnes mellem valgfag, som eleverne skal tilbydes og valgfag, som eleverne kan tilbydes. Således skal alle elever tilbydes valgfaget ”håndværk og design”, mens valgfagene billedkunst, madkundskab og musik er noget, skolen kan supplere sit tilbud med.

Med hensyn til regelgrundlaget fremgår det af lovforslaget, at bekendtgørelsen om formål, kompetencemål, og færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) skal ændres således, at målene for valgfagene billedkunst og musik bliver toårige med en indbygget faglig progression. For valgfagene håndværk og design, samt madkundskab skal der ikke ændres noget, da disse fag allerede er toårige.

Forslaget, som det behandles i Folketinget, kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12