fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Varetagelse af administrative opgaver for andre skoler skrevet ind i tilskudsbekendtgørelsen

Tilskudsbekendtgørelsen er med virkning fra 1. oktober i år ajourført med to nye bestemmelser.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.10.19

Dels er det med en tilføjelse i bekendtgørelsens § 1 bestemt, at proceduren for oprettelse af filialer/afdelinger skal ske efter samme procedure, som anmeldelsen af nye skoler skal følge. Det betyder bl.a., at filialen skal anmeldes til start senest 15. august i kalenderåret før, afdelingen skal starte med et skoleårs begyndelse, og at der skal indbetales et anmeldelsesgebyr på 30.000 kr.

Dels er lovændringen, der giver en skole mulighed for at indgå aftale med en anden skole om at løse administrative opgaver for denne anden skole, skrevet ind i tilskudsbekendtgørelsen i en ny § 29a. Denne paragraf slår fast, at der skal være en skriftlig aftale, som skal opfylde en række krav.

Endvidere fremgår det af bestemmelsen, at en aftale om varetagelse af administrative opgaver ikke må ”indeholde myndighedsudøvelse eller indebære risiko for skolens uafhængighed”. Aftalen må heller ikke have et omfang, så det reelt ændrer skolens formål ved at gøre det til et faktisk særligt formål at løse administrative opgaver for andre skoler.

Tilskudsbekendtgørelsen kan findes HER.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12