fjern søgeboks

Vejledning om ”Stå mål med” offentliggøres ikke

Et tidligere udsendt udkast til en vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om ”Stå mål med” offentliggøres ikke efter kritik fra frie og private skolers foreninger og organisationer.
Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus
Kategori
Presse & politik
15.06.22
Friskoleloven, Love og regler for frie grundskoler

Friskoleloven gælder for frie grundskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening yder rådgivning for friskoler medlem af foreningen.

I december sendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) et udkast til vejledning om ”stå mål med” i høring hos de frie og private skolers foreninger og organisationer. FRISKOLERNE afgav i samarbejde med de øvrige skoleforeninger et grundigt høringssvar, hvor vi fremførte en række forskellige kritikpunkter på udkastet. 

Styrelsen har efterfølgende meddelt, at udkastet ikke vil blive offentliggjort, ligesom tidligere vejledninger bliver markeret som historiske, og dermed ikke er gældende. Det er en sag, som bestyrelsen i FRISKOLERNE har fulgt nøje, og noterer med tilfredshed, at vejledningen ikke offentliggøres. 

I grundlovens §76 er det formuleret, at undervisningen på en friskole skal ”stå mål med”, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette fremgår yderligere af friskolelovens kapitel 1 om undervisningen – og særligt paragrafferne §1a, §1b og §1c. 

Fælles mål, delmål og evaluering af undervisningen
For den enkelte friskole gælder således, at der skal fastsættes slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner. Desuden at der skal udarbejdes undervisningsplaner for disse. Der skal fastsættes mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i undervisningsforløbet – altså delmål.

Dertil kommer, at hver skole skal beslutte, hvorvidt skolen følger Fælles Mål helt eller delvist, eller formulerer egne undervisningsplaner. I tilknytning til det, skal skolen beslutte, hvorvidt skolen følger Fælles Mål helt eller delvist eller formulerer egne undervisningsplaner. 

Der skal ske evaluering af undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen, som regelmæssigt skal formidles til forældrene. Endvidere skal der ske en offentliggørelse af slutmål, delmål og undervisningsplaner på skolens hjemmeside.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12