fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Skolebrev 13.01.21

Skolebrev 13. januar 2021

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd

I er sikkert allerede bekendt med, at regeringen har forlænget de gældende retningslinjer frem til 7. februar 2021. Sådan må det være i en ganske alvorlig situation, og vi – forældre og alle ansatte - kan derfor kun grave endnu mere tålmodighed og vilje frem til at klare de kommende uger, og som også meget nemt kan blive forlænget ud over 7. februar.

For skolen gælder,

  • at de gældende retningslinjer forlænges
  • at der er nødundervisning, hvorfor I kan tilrettelægge skolehverdagen så det passer bedst til elevernes formåen og udholdenhed
  • at nødundervisning betyder, at I ikke skal følge fagrækken og må prioritere blandt fagene
  • at sårbare og udfordrede elever fortsat må komme i skole
  • at der kan etableres nødpasning

For dagtilbud gælder,

  • at de fortsat er åbne
  • at forældre opfordres til at holde deres børn hjemme
  • at dagligdagen skal organiseres i mindre faste grupper
  • at det er nødvendigt at dimensionere antal voksne til antal børn
  • at der kan overgås til nødbekendtgørelsen, hvis situationen kalder på det

Retningslinjerne findes på www.uvm.dk og på www.friskolerne.dk

Jeg forudser, at medierne i den kommende tid vil være optaget af temaet om fagligt og socialt efterslæb hos eleverne. Men det må ikke blive en italesættelse, der belaster børn og unge, og forfølger denne årgang i fremtiden. Derfor også en opfordring til jer om at afstemme forventningerne om fjernundervisning med forældrene, og at I finder den rette balance mellem skolearbejdet og kunsten at bevare lysten til at gå i skole.

Ministeren, politikere og ministeriets ansatte arbejder intenst med at afklare alle forhold. Jeg forventer, at der snarest afklares forskellige forhold for resten af skoleåret – herunder afvikling af afgangseksamen, optagelse på ungdomsuddannelse mv. Her vil skoleforeninger, organisationer og andre bliver inddraget, og jeg vil søge indflydelse på disse forhold.

Jeg holder jer fortsat opdateret med de løbende informationer.

Kontakt medarbejderne i Friskolernes Hus, hvis der er brug for mere.

Med venlig hilsen

Peter Bendix Pedersen
Formand

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12