fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Skolebrev 21.06.20

Skolebrev 21.06.20

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde fredag retningslinjer, der med virkning fra 1. august kommer til at gælde for det kommende skoleår 2020-2021. Læs mere på ministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads

Nødundervisning ophører

Generelt vil det være sådan, at nødundervisningen ophører fra 1. august, hvorfor det igen vil være de kendte bekendtgørelser og love, der skal følges. Eller sagt på en anden måde: Skoler kan vende tilbage til planlagt skema og normale forhold fra august.

Dog kan der opstå tilfælde, hvor der på grund af de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan gennemføres undervisning på almindeligvis med den konsekvens, at skolen igen må tilbyde nødundervisning efter nødundervisningsbekendtgørelsen. Fx ved udbrud af virus hos elever eller ansatte, og der må træffes særlige forholdsregler, eller hvis I af en eller anden grund ikke finder det muligt at gennemføre almindelig undervisning forsvarligt.

I sådanne tilfælde skal dette offentliggørelse på skolens hjemmeside, ligesom Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal orienteres.

Deltagelse i undervisningen

Alle elever skal deltage i undervisningen på normal vis. Men det gælder fortsat, at der kan være brug for at tage hensyn til personer med risiko for smitte. Det skal fortsat vurderes, og hvis elever vurderes at skulle være hjemme, skal der etableres nødundervisning.

Bemærk at elever skal blive hjemme i 14 dage, hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge.

De generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Det gælder fortsat om at undgå smittespredning, og derfor er det vigtigt at følge de sundhedsfaglige anbefalinger og høj standard for hygiejne. Derfor skal der ske isolation af personer med symptomer, og derfor skal der fortsat være fokus på de nu kendte hygiejne-foranstaltninger: at hoste i ærmet, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter mv.

Det er naturligvis vigtigt, at holde fast i de rutiner, der er opbygget i dette forår, da det vurderes at være en væsentlig årsag til, at smittetryk og spredning af virus fortsat er lav.

Organisering af skolehverdagen

Det bliver muligt at fravige kravet om 1 meters afstand til elever i samme gruppe/ klasse. Dog er det en klar anbefaling, at hvis man har plads og mulighed for at fastholde afstandskravet at fortsætte med denne praksis. Det anbefales fortsat at afvikle undervisning og andre aktiviteter udendørs, så vi håber på godt vejr frem til efterårsferien.

Det er fortsat klassen/ gruppen af elever, der er udgangspunktet for undervisningsaktiviteterne. Der tales om gruppestørrelse på op til 25 – 30 elever. Dermed er der ikke givet fri til bare at vende tilbage til tiden før nedlukning i marts men fortsat organisere skolehverdagen med respekt for det forhold, at afstand stadig betyder noget. Det udfordrer fællessamlinger, fællessang og lignende aktiviteter, hvor kravet fortsat er 2 meters afstand. Her må I finde frem til de gode løsninger omkring disse forhold.

God hygiejne og rengøringspraksis gør det muligt at skifte lokaler og lærere, således at undervisningen kan afvikles i fx faglokaler (musik, værksteder, gymnastiksale mv.) Men der opfordres til, at skiftet mellem lærere også begrænses, ligesom det bør bemærkes, at personale fortsat bør holde god afstand til hinanden og eleverne – herunder fortsat 2 meter fra lærerens position til første række i klasselokalet.

Frikvarterer bør fortsat holdes klassevis og forskudt, ligesom der ved fysisk aktivitet, idræt mv. bør være ekstra opmærksomhed på hygiejne og rengøring. Det anbefales også at større arrangementer, fester mv. fortsat afholdes klassevist. Det bør også betyde, at samlinger skal organiseres med tydelig respekt for de generelle sundhedsmæssige retningslinjer.

Skoler, der serverer mad – fx kostskoler – skal fortsætte med portionsanretning, spisegrupper mv.

SFO og fritidstilbud

Generelt anbefales det, at disse aktiviteter afvikles og organiseres sådan, at børnene i videst mulig omfang er i fast grupper af børn og voksne.

Dagtilbud

For skoler med dagtilbud er der ligeledes nye retningslinjer. Også her kommer gældende »normale regler« til at virke igen fra 1. august 2020.

Dog skal der fortsat være gruppeinddeling med faste voksne. Der kan ske samling på tværs af grupper af hensyn til trivsel, udvikling og pædagogisk begrundede aktiviteter, men det bør begrænses. På samme vis opfordres til mest mulig udendørs aktivitet.

Kravet om afstand (1 meter) fastholdes når børn afleveres og afhentes i institutionen af hensyn til personale og forældre. Også her gælder den øgede opmærksomhed på hygiejne og rengøring, ligesom der skal holdes øje med symptomer på smitte blandt både børn og voksne.

Fristen for implementering og evaluering af styrket læreplan er udskudt til 31. december 2020. Dette for at sikre, at læreplan og evaluering lever i praksis og ikke hastes igennem på et stykke papir. 

Vi er dermed godt på vej ud af corona-krisen, men altså ikke helt ude endnu. Der er al mulig grund til fortsat at have stor respekt for smittefare og spredning af virus.

Dette bør indarbejdes i skolers praksis i det kommende skoleår, samtidig med, at undervisning og pædagogisk arbejde kan vende tilbage til noget, der meget ligner det, vi kender fra før nedlukningen. Det er bestemt ikke en nem opgave, og vil kræve, at I grundigt vurderer, hvordan I bedst indretter en skolehverdag på disse betingelser. Heldigvis har skolerne allerede vist, at kunne håndtere både nedlukning og genåbning på bedste vis, og vi har fået erfaringer, som kommer alle til gode i det kommende skoleår.

Medarbejderne sidder klar ved telefoner og mail i Friskolernes Hus igen i morgen tidlig, og I er velkomne til at kontakte dem for yderligere.

Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12