fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny barselslov

1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, vil være omfattet af de nye barselsregler.

Læs mere om Medarbejder og kompetencestyrelsens nye cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage her. 

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder

12.08.22

 

Medarbejder og kompetencestyrelsen har udsendt et nyt cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Cirkulæret beskriver forældres ret til fravær, dagpenge og løn med den nye barselslov gældende for de børn der fødes d. 2. august eller senere.

I det følgende beskrives retten til fravær, retten til dagpenge samt retten til løn. Se også beskrivelsen via nedenstående skema.

 

Retten til fravær (nedenstående skema: se FRAVÆRSRET i blåt)

En mors fraværsret i forbindelse med barselsorloven er ændret fra 14 uger til 10 uger. Faren/medmoren har fortsat ret til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, og begge forældre har derudover fortsat ret til 32 ugers forældreorlov.

Der er ikke ændret i reglerne om graviditetsorlov.

Fraværsretten kan fortsat forlænges til hhv. 40 eller 46 uger.

 

Retten til dagpenge (nedenstående skema: se DAGPENGERET i sort boks)

Fremover fordeles de 48 ugers dagpengeret efter fødslen ligeligt mellem forældrene, hvis begge forældre bor sammen på fødselstidspunktet. Udgangspunktet er således, at hver forælder har 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen (24-24-modellen).

Hvis begge forældre er lønmodtagere, er 11 af orlovsugerne med dagpenge øremærket, og dermed kan de ikke overføres mellem forældrene.

De øvrige 13 orlovsuger kan overføres fra den ene forælder til den anden.

 

Retten til løn (nedenstående skema: se LØNRET i rødt)

Parterne er enige om at ændre fordelingen af mors orlovsuger med løn, således at mors hidtidige 14 ugers barselsorlov med løn omlægges til 10 ugers barselsorlov med løn og 4 ugers forældreorlov med løn. Lønretten er fortsat under forudsætning af at skolen modtager dagpengerefusion.

• Mor har ret til orlov med løn i 10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen (barselsorloven).

• Far/medmoren har fortsat ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov).

• Forældrene har tilsammen lønnet forældreorlov i 23 uger som fordeles med 10 uger til mor, 7 uger til far/medmoren og 6 uger til fordeling.

OBS: Mor har ret til løn i op til 26 uger, hvis hun også holder de 6 orlovsuger, der kan fordeles mellem forældrene. Da dagpengeretten som udgangspunkt er ligelig fordelt, har begge forældre ret til 24 ugers dagpenge. Det betyder at hvis far ikke overfører 2 ugers forældreorlov med dagpengeret til mor, vil arbejdsgiveren der skal udbetale løn i 26 uger, ikke modtage dagpengerefusion i 25. og 26 uge.

Såfremt der ikke overføres orlovsuger med dagpenge fra far til mor der kan dække de ovennævnte ekstra 2 uger, er der aftalt at arbejdsgiveren udbetaler en nedsat løn, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn. Cirkulæret beskriver og skematiserer såvel retten til fravær, dagpenge og løn samt de nye varslingsfrister:

Cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage - KLIK HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12