fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Suppl. pens.bidrag til ledere, lærere og bhkl.ledere med tj.mandslig. pens. (Efterlønskassen eller P-25)

Supplerende pensionsbidrag til ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension (Efterlønskassen eller P-25)

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension skal have supplerende pensionsbidrag indbetalt til Lærernes Pension af visse pensionsgivende løndele. Men hvordan skal tillægget beregnes?

Der har været usikkerhed om beregningen af det supplerende pensionsbidrag til lærernes pension for de ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der optjener ret til tjenestemandspension, fordi de er medlemmer af Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925.

Det er nu afklaret. Skoleforeningerne har drøftet spørgsmålet med FSL og Moderniseringsstyrelsen, og vi kan hermed orientere om sagen.

Pensionsordningen administreres af Udbetaling Danmark, som også modtager skolens pensionsbidrag.
Det supplerende pensionsbidrag beregnes af:

-       OK13-tillæg,

-       OK18-tillæg,

-       eventuelt trin 4-tillæg (for de løndele af trin 4-tillægget, som er pensionsgivende)

-       samt lokalt aftalte løntillæg, der er aftalt pensionsgivende til supplerende pension.

Trin 4-tillægget blev beregnet i 2013 til lærere og børnehaveklasseledere, der i marts 2013 havde mindst 12 års anciennitet. Tillægget kan bestå af både pensionsgivende løndele og ikke pensionsgivende løndele.

For at lette administrationen af dette tillæg, har mange skoler valgt at gøre hele trin 4-tillægget pensionsgivende. Er man i tvivl, må man finde beregningen fra 2013 frem.

Hvis basislønnen og eventuelle pensionsgivende tillæg eller intervallønnen overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet (skalatrin 42 i det såkaldte ”skyggeforløb”), indbetales der et pensionsbidrag på 18 % af den overskydende løn til Lærernes Pension.

Ikke-pensionsgivende tillæg bliver ikke pensionsgivende, selvom basislønnen og eventuelle tillæg (inklusiv ikke-pensionsgivende tillæg) eller intervallønnen overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet. De ikke-pensionsgivende tillæg er kun med til at ”fylde op” til lønnen på slutskalatrinnet. Det betyder, at ikke-pensionsgivende tillæg indgår ved opgørelsen af, om den samlede løn overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet, og der derfor skal ske indbetaling af pensionsbidrag på 18 % af den del af de(t) pensionsgivende tillæg, der overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet. Alle tillæg, herunder ikke-pensionsgivende tillæg, indgår i opgørelsen i den rækkefølge, hvori de er udmøntet (i kronologisk orden).

Bemærk, at det kan forekomme, at pensionsbidraget kun skal være 17,3 % for en del af det pensionsgivende beløb. Det drejer sig om løntillæg, der ligger under skillelinjen, som udgøres af den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet. For disse løntillæg skal der indbetales 17,3 % til Lærernes Pension. Nedenstående eksempel 2 illustrerer denne sjældent forekomne situation.

Eksempler på beregning af supplerende pension
Eksempel 1, er en lærer ansat 100% på basisløn 4 med et trin 42 i skyggeforløb:
Lærerens løndele stables i kronologisk rækkefølge, som er: basisløn, områdetillæg, undervisningstillæg, OK 13-tillæg, kvalifikationstillæg (hvortil der er aftalt supplerende pension) og OK 18-tillæg.

Skolen indbetaler 15% af trin 42 til Efterlønskassen/ P25, som administreres af Udbetaling Danmark. Herudover indbetaler skolen 18% af de pensionsgivende løndele, der overstiger slutskalatrin 42. Det kan være OK 13-tillæg, kvalifikationstillæg, som er aftalt pensionsgivende til supplerende pension, samt OK 18-tillæg.


Eksempel 2, er en lærer ansat 80% på basisløn 4 med et trin 42 i skyggeforløb:
Læreren i dette eksempel modtager ikke områdetillæg og har et meget lavt undervisningstillæg.

Lærerens løndele stables i kronologisk rækkefølge som er: Basisløn, undervisningstillæg, OK 13-tillæg, kvalifikationstillæg (hvortil der er aftalt supplerende pension) og OK 18-tillæg.

Skolen indbetaler 15% af trin 42 til efterlønskassen, som administreres af Udbetaling Danmark.

For den del af OK 13-tillægget, der ligger under slutskalatrin 42, indbetales der 17,3% til Lærernes Pension.

Herudover indbetaler skolen 18% af de pensionsgivende løndele, der overstiger slutskalatrin 42, til Lærernes Pension. I dette eksempel er det OK 18-tillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg (hvortil der er aftalt supplerende pension) + den del af OK 13-tillægget, der overstiger slutskalatrin 42.

Eksempel 2 er et tænkt eksempel, som skal vise, at der i ganske få tilfælde kan være tale om, at der skal beregnes 17,3% af pensionsgivende løndele, der ligger under slutskalatrinnet.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12