fjern søgeboks

Et år med kritik og kærlighed til friskolerne

Pressemeddelelse

 

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har fokus på, at det frie skolevalg skal være en mulighed for alle, men hun har også forslag til, hvordan friskoleloven kan strammes. På lørdag mødes 550 friskolefolk i Kolding med ministeren til Dansk Friskoleforenings landsmøde.

I regeringsgrundlaget er det indskrevet, at det skal blive lettere for forældre med støttekrævende børn at vælge en friskole. Dette har stået højt på friskolernes ønskeliste længe. Uddannelsesordfører Anni Mathiesen (V) deltager også i landsmødet og er optaget af, at alle elever skal kunne gøre brug af det frie skolevalg. ”For mig er de frie skoler et vigtigt alternativ til folkeskolen. Det, at man som forældre har muligheden for at kunne vælge det skoletilbud til, som man mener, er bedst for sit barn, mener jeg er altafgørende. De frie skoler løfter et stort ansvar, også når det gælder elever med særlige behov. Derfor glæder det mig også, at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at Venstre vil sikre bedre vilkår for elever med særlige behov kan vælge en fri skole” udtaler Anni Matthiesen.

Blå og rød blok kappes om at foreslå vidtgående stramninger af tilsynet med friskolerne
Friskolerne blev også tilgodeset i den blå finanslov for 2016 efter flere års nedgang i statstilskuddet. Derfor kan Undervisningsminister Ellen Trane Nørby forvente store klapsalver fra salen på netop den konto på lørdag, når friskolefolk fra hele landet mødes på Comwell Kolding. 

Til gengæld vil smilene måske fortrække sig lidt, når ministeren forventeligt vil tale om, hvorfor regeringen finder det nødvendigt at stramme tilsynet på friskolerne. Friskolerne har været et varmt  emne i den offentlige debat den senere tid på grund af både rødt og blåt forslag om at stramme tilsynet med især de muslimske friskoler. Formanden for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen undrer sig over, hvorfor det skulle være nødvendigt.

»Friskolefolket generelt set er lige så optagede af, at tilsynet fungerer optimalt som alle andre er. Men vi synes, der er en tendens til, at det går for vidt. Mistilliden til et mindretal er simpelthen blevet styrende, og det synes jeg er problematisk for et demokrati. Det er jo ingen hemmelighed, at både regeringen, dens parlamentariske grundlag og Socialdemokraterne særligt er optagede af de muslimske friskoler. Men, sagen er bare, at disse skoler i forvejen har været udsat for massive tilsynsrunder gennem en årrække nu – også med enkelte skolelukninger til følge. Så tilsynet fungerer altså. Hvis der er skoler, som misbruger loven, skal de stoppes, og det kan ministeriet for mig at se gøre i morgen, hvis de vil. Loven giver dem alle værktøjerne« påpeger Peter Bendix Pedersen.

Tilsynet på friskolerne foretages i dag både af forældrene på skolerne, certificerede tilsynsførende samt embedsfolk i Undervisningsministeriet. Socialdemokraterne har dog foreslået, at fratage den enkelte skole retten til selv at vælge tilsynsførende og istedet lade dette overgå til kommunen. Desuden skal kommunen have mulighed for at indsætte observatører ved bestyrelsesmøder, forældremøder m.v. Kommunen skal også have mulighed for at komme på uanmeldte tilsynsbesøg.

Evalueringsrapport konkluderer, at tilsynet er velfungerende
»Forslaget fra socialdemokraterne virker ret uigennemtænkt og nærmest som et forsøg på at overbyde blå blok i stramninger. Det er på alle måder et opgør med vores tradition for, at forældrene kan tage ansvar for deres børns undervisning, herunder det tilsyn, som skal vælges til at sikre kvaliteten«, mener Peter Bendix Pedersen, der peger på, at 80 pct. at de muslimske friskoler allerede i dag har valgt kommunale tilsynsførende. »Før 1933 gav det friskolerne store problemer, at det kommunale tilsyn dengang skulle vurdere undervisningen, fordi det ofte skete ud fra præmisser, der ikke var skolens. Det er i dag et væsentligt grundlag for selve undervisningsfriheden, at tilsynet bliver ført på skolens eget oprettelsesgrundlag. Det har siddende undervisningsministre siden respekteret, så jeg bliver stærkt bekymret, når jeg hører rygter om, at blå blok bakker dette forslag fra Socialdemokratiet op«, påpeger Peter Bendix Pedersen. 

Rambøll har for Undervisningsministeriet i foråret 2015 udarbejdet en evalueringsrapport om tilsynet på de frie grundskoler. Konklusionerne heri er, at tilsynet er blevet styrket over de senere år og generelt set vurderes at være velfungerende. »Man kan spørge sig selv om, hvad det er for tvingende omstændigheder, der gør, at politikerne på trods af en ret udramatisk evalueringsrapport af tilsynet alligevel ønsker at stramme reglerne. Hvis ministeriet er vidende om, at nogle skoler misbruger loven, så bør de da skynde sig at få disse skoler undersøgt. Det har de alle ønskelige værktøjer til at gøre allerede i dag«, siger Peter Bendix Pedersen.

Rekordstort deltagerantal vidner om stort engagement 
Peter Bendix Pedersen glæder sig over det rekordstore antal tilmeldte deltagere. »Vi har medlemsskoler, der kommer langvejs fra i busser for at deltage i landsmødet. Det vidner om et stort og vigtigt engagement, som er selve kernen i en forening som vores. Mange efterlyser engagement og medborgerskab i dagens Danmark, men vi kan altså bryste os af, at rigtig mange friskolefolk både kan engagere sig i det lokale skoleprojekt og i det store fællesskab, hvor vi har mulighed for at drøfte den politiske linje«.

Det rekordstore antal deltager består af ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer ved mange af friskolerne i Danmark.

 

Pressen er velkommen.

Tid: Lørdag den 30. April 2016 kl. 9.45
Sted: Comwell Kolding
Program

NB: Generalforsamlingen med oplæg fra børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby foregår lørdag den 20. april kl. 10.45 – 11.15. Emnerne forventes at være bl.a.: friskolernes økonomi, tilsyn, undervisning af flygtninge, børnekonventionen, friskolernes muligheder for at tilbyde specialundervisning..

Landsmødet har deltagelse af følgende FT-politikere: Ellen Trane Nørby (V), Marianne Jelved (R), Carolina Magdalene Maier (A) og Anni Mathiesen (V) 

 

Kontakt: Maren Skotte, 20498503, maren(at)friskolerne.dk 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12