fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole

Alternativ prøveform på Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole har været prøvefri, siden vi startede vores overbygning i 1998. Vi har fulgt debatten og tidens udvikling i forhold til karakterer, evalueringer, nationale test….
Men vi er, og har aldrig været i tvivl om, at vores måde at tænke læring med en skoleform, der ikke tilbyder karakterer og FSA efter 9. Klasse, er det helt rigtige.

Ryslinge Friskole er hermed også en skole med mange års erfaring i prøvefrihed. Medens kravene til eksamen, prøver, elever, lærere og skolereformen er udviklet på godt og ondt, har vi udviklet vores alternative prøveform til i dag at være i en fast ramme med faste formulerede krav. Dette for at sikre at alle vores elever kommer i mål efter 9. Klasse med samme oplevelse uanset lærerstab, men også for at vi, som minimum, står mål med de krav, de fælles forenklede mål stiller.

Mest af alt har vi, gennem udviklingen, lyttet til ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser og tidligere elever – et godt grundlag for at rammesætte et lærerigt, anderledes og brugbart slutmål. Det viser sig at vores tidligere elever er meget værdsatte på uddannelserne og arbejdsmarkedet og generelt klarer sig på et flot niveau.

Vi bruger friheden
Vi har brugt vores frihed og valgt nationale test og karakterer fra. Vi kan ikke se nogen pædagogiske formål med tal og test, og vi kan ikke se nogen positiv udvikling hos eleverne. Vi mener ikke at vores elever hverken lærer kunsten at lære eller kunsten at tage medansvar, når det er tal der vurderer præstationen.

Derimod kan vi se en hel del udvikling og medansvar, når eleverne får udtalelser efter faglige præstationer, og vi ser hvordan de, i takt med den faglige udvikling, vokser til at blive helstøbte, dygtige, sociale mennesker med mod og lyst til at undre sig og lære.

Det kan være en hjælp for læreren at lave en faglig test, hvis den har til formål at understøtte og vise eleverne, hvad de har lært og give en evaluering på, hvordan de skal arbejde videre i faget? Det er et godt middel til at målrette undervisningen for den enkelte elev og for klassen. Derfor arbejder vi med testopgaverne i klasserne op til den årlige evaluerende forældre- og elevsamtale.

Feedback uden tal og uden bokse
Vi skal ikke bruge tal for at have en feedbackfunktion. Et tal kan ikke fortælle os om vores elever har lært, det de skal. Det kan fortælle os, om de havde gode vilkår i testøjeblikket eller ej. Hvis vi evaluerer vores elever ud fra et tal, evaluerer vi ud fra firkantede bokse uden menneskelige hensyn.

Undersøgelser viser at lave karaktergennemsnit har indflydelse på, om eleverne kommer gennem universitetets første år. Elever med lavt snit, har tendens til at droppe deres uddannelse. Det er trist, hvis dygtige elever, der har lært at lære og er gode i studiesamarbejdet, falder ud, fordi deres karakterer ikke er høje og selvværdet har fået et karakterknæk. Vi vil langt hellere give vores elever fagligt og menneskeligt selvværd, så de har mulighed for at vælge og gennemføre den uddannelse de ønsker sig.

Vores unge skal ikke vælges fra på arbejdsmarkedet, fordi de har lave karakterer. Alle børn og unge har deres stærke sider, ofte endda et talent. Mange arbejdsgivere går glip at disse evner, hvis de altid vælger deres medarbejder ud fra et tal – sikkert den højeste karakter. Vores elever får derfor en udførlig udtalelse med sig, når de forlader skolen. En udtalelse de kan bruge i mange år, i modsætning til en karakterskala, som de, i princippet, ikke bruger til noget. Her gælder beviserne fra ungdomsuddannelsen eller deres videregående uddannelse.

Projektorienteret tilgang i overbygningen
På Ryslinge Friskole, som på alle andre skoler, er lærerne professionelle i deres vurdering af eleverne. Det er nok retssikkerhed og garanti for, at eleverne ikke bliver fejlvurderet. Det behøver vi ikke en karakterskala for at sikre os mod. Til gengæld er vi glade for UPV, som vi forøvrigt har indført flere år før resten af Danmark.

Ryslinge Friskoles overbygning er sammensat af 7-9 klasse. De unge har lektioner hvor de modtager undervisning på deres årgang, men der er også undervisning, hvor de 3 klasser er sammen eller blandet på tværs af årgange.

Fælles for hele skolen er projektarbejdsformen. Det er også denne form, der arbejdes med, når de unge i 7-9 klasse arbejder med store opgaver. I 9.klasse er eleverne klar til at vise, hvordan de kan håndtere kunsten at arbejde projektorienteret. De afslutter med at aflevere skriftligt, mundtligt og i produktform. Mundtligt afleveres et 20 min “foredrag” til lærerne, en opponent beskikket til den enkelte elev og et publikum på mellem 50-70 personer. Eleven er her i dialog med opponent og publikum efter sit foredrag. Herefter får eleven en mundtlig evaluering med projektlæreren, en skriftlig udtalelse på afgangsopgaven og en afgangsudtalelse, der indeholder en kort beskrivelse af det faglige niveau i hvert fag og elevens menneskelige kompetencer. 

Vi er glade for vores frihed - og vi er ikke alene
Der er lavet mange undersøgelser. Lærere og skoler er ofte i medierne med erfaringer, der understøtter en skolegang uden talkrav. Ryslinge Friskole er ikke alene om at turde tage dette valg.  De sidste år har debatten talt for og imod karakterer. Vi ved der går oceaner at tid fra undervisningen i 9. Klasse, når der både skal tekniktrænes til eksamen og øves ved terminsprøver.

På Ryslinge Friskole kender vi ikke til tidligere elever, der ikke kunne klare sig uden et karaktergennemsnit – tvært i mod. Så vi er glade for vores frihed til at lave lige netop den skole, vi tror på og give vores elever de bedste vilkår.

 

Ryslinge Friskole

Graabjergvej 22
5856 Ryslinge

Telefon: 62 67 11 35
kontoret(at)ryslingefriskole.dk

Skoleleder
Birthe Hay Sørensen

Viceleder
Anne Lambæk
wwnns45(at)gmail.com

info

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12