fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

The 2021 Togetherness Conference


International konference om demokratisk dannelse i et globalt perspektiv

 

Vi inviterer den 6. oktober 2021 til international konference om temaet: interkulturel forståelse og demokratisk dannelse. Konferencen stiller skarpt på, hvordan skolen kan arbejde med interkulturel forståelse og demokratisk dannelse. Tag en kollega under armen og få brugbare input med tilbage til netop din skolepraksis.

På konferencen får du konkrete indspark til, hvordan man kan arbejde med interkulturel forståelse og demokratisk dannelse i en global verden. Dagen byder på indlæg af to af de største på området – nemlig professor Gert Biesta, Maynooth University Irland, og Professor Emeritus Michael Byram, University of Durham England. Desuden byder konferencen på otte forskellige workshops med stor emnemæssig bredde – fra sprogforståelse til behovet for deltagedemokrati blandt unge.

Fra snævert resultatfokus til de store spørgsmål
I Danmark, som i mange andre lande, er vi fokuseret på uddannelse, som er blevet en central bekymring for beslutningstagere og politikere over hele verden. Politikernes snævre fokus på PISA -score har resulteret i politikker, der favoriserer specifikke læreplaner, og dermed har sat uddannelsessystemer, skoler, lærere og elever under pres.

Professor Gert Biesta mener, at dette har styret uddannelsesområdet væk fra de meget mere presserende spørgsmål, som menneskeheden står over for: spørgsmål om bæredygtigheden af ​​vores planet og bæredygtigheden af ​​vores menneskelige sammenhold. Her finder vi en helt anden dagsorden for uddannelse, som handler om globalt medborgerskab, interkulturel forståelse og demokratisk dannelse.

Professor emeritus Michael Byram vil bidrage med vinkler på interkulturel kommunikation og interkulturel dannelse af globale borgere i forskellige, globale sammenhænge. Konferencen giver dig input til betydningen af interkulturelle kompetencer, og hvordan dette kan integreres i uddannelsessystemet, baseret på FN's mål for bæredygtig udvikling.

Konferencen har deltagere fra hele verden, og der er dermed også gode muligheder for netværk og tværnationale kontakter.

Tyvstart den 5. oktober
Der er et udvidet program, som starter allerede den 5. oktober, hvor Özlem Cekic, forkvinde for foreningen Brobyggerne, fortæller om venskaber som vaccine mod fordomme og vigtigheden af at styrke børn og unge i den demokratiske samtale. Fællessang ved pianist Rasmus Skov Borring.

Tidspunkt     6. oktober 9.00 – 15.00
Sted             Vingsted Hotel & Konferencecenter
Pris              900 kr.

Program
Oplægsholderne
Tilmelding

/

October 6th 2021 we invite you to participate in our third international togetherness conference »Global Citizenship Education«.

 

Deadline for registration September 10th 

Program:     (pdf)

Speakers: Gert Biesta, Michael Byram

Price: 80-160 EUR / 900 dkr. (free for international participants)

General information (hotel, transport etc.)

Registration

Background
In Denmark, as in many other countries, we are focused on education, which has become a central concern of policy makers and politicians all around the world. The policy makers’ narrow focus on the PISA scores have resulted in policies that favors specific curricula areas, thus putting education systems, schools, teachers and students under pressure.

Professor Gert Biesta argues that this has distracted education from the much more urgent questions that are facing humanity: questions of the sustainability of our planet and the sustainability of our human togetherness. Here we find an entirely different agenda for education, which is often discussed in terms of global citizenship, intercultural understanding and democratic dannelse.

Professor Emeritus Michael Byram will contribute with angles on intercultural communication and intercultural dannelse of global citizens in diverse, global contexts. The conference seeks to discuss what we understand about intercultural competences and how perspectives can be integrated into the education system, based on the UN Sustainable Development Goal 4.7.

 

 

*) Dannelse
A Danish term that means ‘formation’. It is applied to general, non-vocational education whose aim is to produce well-rounded individuals. Dannelse is similar in meaning to the German Bildung, used within Educational Sciences. There is currently no direct translation for either of these terms in English. However, one will often see ‘education’ and ‘character formation’ used in translation. For the purpose of this conference, we use the Danish term dannelse throughout so as not to obscure the meaning.

Programme
Registration and price
The speakers
General information, transport & accommodation
The 2018 Togetherness Conference
The 2016 Togetherness Conference

THE TOGETHERNESS CONFERENCE 2021: GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION is the third international conference with the theme 'Togetherness'.

The two earlier conferences were held in Denmark in 2016 and 2018.

info
Contact us for further information
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Jakob Clausager Jensen
Skriv til mig
jcj(at)friskolerne.dk
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12