fjern søgeboks

Bogsalg

Gå i dybden med den frie skoletradition

FRISKOLERNEs forlagsvirksomhed udfolder gennem en række udgivelser hele friskoletraditionen i historiske gengivelser af det frie, levede skoleliv i form af bibliografier, antologier og jubilæumsskrifter.
Enkelte bøger kan hentes som pdf og på flere sprog.

Friskolesangbogen: Ny sangbog på vej fra FRISKOLERNE
Til december 2024 udgiver FRISKOLERNE en ny sangbog, der tilbyder fællessange til de 6-16-årige med aktuelle temaer, gode tekster og melodier.

Friskolesangbogen skal fastholde og forny traditionen for fællessang i skolen, tilbyde sange til morgensamling, musikundervisning og til den øvrige undervisning på friskolerne samt medvirke til at styrke fællessangen i Danmark. Den nye friskolesangbog kan forudbestilles via siden her.

 

FRISKOLESANGBOGEN

FRISKOLERNE udgiver i 2024 en ny sangbog som opfølgning til 6. udgave af Dansk Skolesangbog (2010).

Den nye sangbog, Friskolesangbogen, forventes på lager til december 2024. 

Forudbestil den nye sangbog allerede nu.

'DANSK SKOLESANGBOG', 6. udgave

Udsolgt

'FRISKOLEHISTORIE - EN ANTOLOGI' (BIND 1 OG 2) - udgivet af Dansk Friskoleforening og Friskolearkivet i 2016

Antologien stiller skarpt på de aktuelle forhold, der presser den grundlovssikrede ret (§76) til at oprette frie skoler med baggrund i forældrenes politiske, religiøse og kulturelle holdninger.

Danmark har en enestående fri skoletradition, der kun holder så længe,der er folkelig og politisk vilje til både at forstå og værne om det frie skolevalg. Derfor skal antologien medvirke til at kaste nyt lys over den tid friskolerne opstod i samt virkningshistorien frem til i dag, hvor frihedssynet er under voldsomt pres fra mange sider.

Antologiens 12 artikler og 50 skolepræsentationer sætter fokus på de kerneværdier, der historisk og nutidigt fortæller om mangfoldigheden i friskolerne.

Bind 1 og 2 sælges samlet.
Register til bøgerne kan downloades her.

Antologien kan købes ved henvendelse til Friskolearkivet på mail: lis.toelberg(at)gmail.com.

'SOM JEG HUSKER' af Tom Kirk

Fra et liv med rod i det folkelige - en erindringsbog.

Beretning om opvækst og liv i en friskole-, efterskole- og højskoleverden. Fra et univers med mange personligheder, om et perspektiv på frihed og folkestyre og om protest mod regelstyrede rammer for ansvarlige mennesker og især  protest mod umyndiggørelse.

Og så er der lidt om Kraka-løg og Skinfaxe-lys.

PRIS: kr. 190,00 (ekskl. moms 152,00) + forsendelsesomkostninger

'Dansk Friskoleforening 125 år' af Cecil Christensen

Hæftet er udgivet i forbindelse med Dansk Friskoleforenings 125 års jubilæum. Det belyser foreningens historie og forskellige milepæle for friskolebevægelsen gennem 125 år.

Dansk Friskoleforening gennem 125 år (pdf)

PRIS: kr. 75,00 (ekskl. moms 60,00) + forsendelsesomkostninger

'Om børneskolen' af Christen Kold

Christen Kold fremlægger sine synspunkter om undervisningen i de danske børneskoler – hvordan den er, og hvordan den bør være.
Bearbejdet af Lars Skriver Svendsen.

Ved 10-29 stk koster hæftet 30 kr.
Ved 30 stk og derover koster hæftet 25 kr.

PRIS: kr. 35,00 (ekskl. moms 28,00) + forsendelsesomkostninger

'Christen Kold fortæller'

Udvalgt og bearbejdet af Lars Skriver Svendsen.

Læs om den store danske skolemand og hans livslange kamp mod autoriteterne og traditionerne, en kamp for en græsrodsstyret børneskole.

Bogens hovedindhold er Kolds egen mundtlige beretning om sit liv. Derudover kan man læse citater fra taler og foredrag. Deriblandt også, "Historien om Lille Mis".

Ved 10-29 stk koster hæftet 30 kr.
Ved 30 stk og derover koster hæftet 25 kr.

PRIS: kr. 35,00 (ekskl. moms 28,00) + forsendelsesomkostninger

'I hælene på Christen Kold' af Svend Sørensen og Niels Nielsen

En skildring af en thybo og hans skole.
Overskuelig og kronologisk beskrivelse af Christen Kolds liv.

Bogen er udgivet af Sparekassen Thys Forlag, 70 sider.

PRIS: kr. 125,00 (ekskl. moms 100,00) + forsendelsesomkostninger

'Min friskoletid'

15 erindringer fra tidligere friskoleelever. Videns- og Studiecenter for Fri Skole har i samarbejde med Dansk Friskoleforening udgivet en bog skrevet af voksne, der som børn har gået i friskole.
Erindringerne i 'Min friskoletid' kan sagtens læses som et velbegrundet forsvar for den frie skole.

Man kan også vælge at se kapitlerne som godt 100 års friskolehistorie og et bredt og personligt indtryk af en verden, hvor kreativitet, dannelse og faglighed trives ganske uden "kanonær" indflydelse, men ofte med frittænkende og inspirerende lærere som rollemodeller.

PRIS: kr. 130,00 (ekskl. moms 104,00) + forsendelsesomkostninger

'Gensyn med Christen Kold' - en antologi

Udover nye artikler og nye synsvinkler er der overraskende indslag og stof til ny eftertanke, samt den hidtil mest udførlige bibliografi.

Man kan med rette spørge, om der ikke allerede er skrevet alt, hvad skrives kan, om friskolens fader, Christen Kold. Svaret er: Nej, det er der ikke.
Derfor har Videns- og studiecenter for Fri Skole forestået denne bog om Christen Kold. Blandt de mange velskrevne og underholdende artikler finder vi blandt andet tiden behandlet af Johannes Nørregaard Frandsen og troen af Carsten Oxenvad. Inger Hartby behandler arkivalierne, og Christian Friis Damgaard tager sig humoristisk af Kolds trækvogn.

For den indforståede læser er der spændende nye ting, og for den, der aldrig før har hørt om Kold, er der god information og underholdning at hente.

PRIS: kr. 120,00 (ekskl. moms 96,00) + forsendelsesomkostninger

'Den danske friskole'

Om den danske friskole. Friskolen er en del af den frie skoletradition, som - med fælles rod i N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds skoletanker og skolepraksis - blandt andet også omfatter folkehøjskolen og efterskolen.

Hæftet er udsolgt, men du kan frit downloade det her: 
Den danske friskole (pdf)

'The Danish Friskole'

This booklet is about the Danish Friskole, a segment of the Grundtvigian-Kold school tradition.

These schools are a part of the independent school tradition which - with common roots in N.F.S. Grundtvig's and Christen Kold's concept of schooling - also among others include the folkehøjskoler and efterskoler.

The booklet is sold out, but can be downloaded...
Download as pdf

Die dänische friskole

Dieses Heft von der dänischen friskole. Sie ist ein Teil der freien Schultradition, die - mit gemeinsamen Wurzeln in N.F.S. Grundtvigs und Christen Kolds Gedanken über die Schule und die Schulpraxis - u.a. auch die Heimvolkshochschule und die Nachschule umfasst.

Als pdf herunterladen

'Grundtvig-Koldsk Friskole - et studie- og inspirationsmateriale'

Hvad vil det sige at være en grundtvig-koldsk friskole?

Dansk Friskoleforening har udgivet en artikelsamling, der har til formål at belyse og skabe debat om grundtvig-koldske begreber.

Blandt mange inspirerende bidragsydere er Margaretha Balle-Petersen, Carsten Oxenvad, Tom Kirk, Ole Kamp og Poul Erik Søe.

PRIS: kr. 45,00 (ekskl. moms 36,00) + forsendelsesomkostninger

'Frihed i tanke og handling' - Friskolens 150 års jubilæum

En bog om Christen Kold i anledning af 150-året for den første friskole oprettet 1852 i Dalby.

Indeholder artikler af blandt andre Dorte Thirslund, Lars Thorkild Bjørn, Hanne Engberg, Birte Fahnøe Lund og Carsten Oxenvad.

PRIS: kr. 50,00 (ekskl. moms 40,00) + forsendelsesomkostninger

'Den frie danske lærerskole og Kerteminde Seminarium'

Tage Mejniche har redigeret denne bog om den frie læreruddannelse og om pioneren Ejnar Skovrup.

Bogen rummer bidrag fra de personligheder, der var med til at forme skolen og fra elever, der frekventerede skolen i dens korte levetid, indtil skolen, efter først at være blevet flyttet til Vestbirk, blev oprettet som Den frie Lærerskole i Ollerup.
Især fylder Ejnar Skovrup væsenligt i bogen, som han gjorde ved skolens oprettelse, og der er omtale af skolens andre lærere. 

Elevbidragene er mangeartede, og blandt andet er husholdningsgerningen interessant set med nutidige øjne, og man vil nok studse over udtrykket "en spise, der var sund og tung".

PRIS: kr. 125,00 (ekskl. moms 100,00) + forsendelsesomkostninger

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Birgitte Bahlke Gram
Skriv til mig
birgitte(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12