fjern søgeboks

Global undervisning

Global undervisning  

Global undervisning, den internationale dimension, interkulturel dannelse er alle begreber, der dækker over den dannelse, der finder sted i skolen, når elever skal møde, forstå og lære om verden. 

Global undervisning er en del af den globale dannelse, der findes sted i skolen. Der kan arbejdes med global undervisning i hele grundskolen, global undervisning er ikke kun forbeholdt de ældste elever i skolen.  
Få ideer til global undervisning for alle elever her.

”At leve i globaliseringens tidsalder kræver indøvelse allerede på det lokale plan i at leve sammen og forstå sig selv på et fællesskab, hvor man både lokalt og globalt respekterer forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform i det hele taget, og på trods af disse forskelle er indstillet på at løse fælles problemer.” (Peter Kemp, 2013. Verdensborgeren som pædagogisk ideal, 2.udg, s. 7) 

En lang række samfundsmæssige udfordringer kræver globale løsninger. Global undervisning er derfor en naturlig del af den undervisning, der finder sted i mange fag i skolen.  

Global undervisning handler ikke bare om at rejse ud, men i lige så høj grad om at trække globale perspektiver ind i den hjemlige undervisning på skolen. 

”Det er vigtigere at kigge ud, end at rejse ud, når det handler om at skabe global dannelse blandt eleverne”, professor Iben Jensen, 2019.  

I FRISKOLERNE arbejder vi på at forbedre skolernes muligheder for at arbejde med global undervisning. FRISKOLERNE er akkrediteret som Erasmus+ konsortium, hvilet giver os mulighed for at sende lærere på kurser, kontaktseminarer og jobshadowing i Europa. Læs mere om det hér (link) 

Det er muligt at få et oplæg på jeres friskole med inspiration til at arbejde med global undervisning. Ring eller skriv til Jakob Ringgaard på 44227926 eller jakob(at)friskolerne.dk 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12