fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Hvad er en friskole?

Friskolerne er vidt forskellige!

Undervisningspligt, men ikke skolepligt
Grundlovens §76 slår fast, at vi i Danmark har undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre i Danmark er frie til at vælge et alternativ til folkeskolen. De fleste friskoler er opstået, fordi en gruppe af forældre har taget initiativ til at oprette skolen. 

Friskolerne skal "stå mål med undervisningen i folkeskolen"
Friskolerne skal leve op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne "skal stå mål med undervisningen i folkeskolen". Det betyder, at en elev i en friskole skal have mindst de samme kundskaber efter endt skolegang, som hvis eleven havde gået i folkeskole.

Friskoletraditionen gennem mere end 150 år
I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spillede en rolle som inspiratorer.

I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige pædagogiske, religiøse, livs- og værdisyn: grundtvig/koldske friskoler, Rudolf Steiner skoler, flersprogede friskoler, skoler med frikirke baggrund, skoler med særligt pædagogisk grundsyn og mange flere.

Skolerne afgør frit, hvilke elever, de vil optage, idet det er afgørende, at familierne bakker op om skolens værdier og holdninger.

Hvad er ret og vrang?
I Danmark findes der cirka 550 frie grundskoler, som rummer cirka 18 pct. af grundskolens elever. De frie grundskoler er jævnligt til debat i offentligheden, og her bliver der af og til vendt op og ned på myter og fakta.

Derfor: Læs Fakta og myter om friskoler, hvor du får viden om, hvad der er ret og vrang, når det angår de frie grundskoler i Danmark. 

 


Love og regler for friskoler
Fakta og myter om friskoler

De 550 frie grundskoler i Danmark er vidt forskellige. Derfor findes der også forskellige frie grundskoleforeninger.

FRISKOLERNE har 280 medlemsskoler - læs om de andre skoleforeninger:

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

Lilleskolernes Sammenslutning

Foreningen af Kristne Friskoler 

Foreningen af tyske mindretalsskoler

 

info
Kontakt os
Hvis du vil vide mere om friskoler
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12