fjern søgeboks

Friskolens formål

Inspirationsmateriale til samtaler om skolens formålsbeskrivelse og praksisInspiration til den vigtige samtale
I FRISKOLERNE har vi taget initiativ til at udarbejde et materiale, der kan inspirere til den vigtige samtale om friskolens formålsbeskrivelse.

Vi tror, at man ved at dykke ned i skolens formålsbeskrivelse kan udvikle et sprog, som kan skabe sammenhæng imellem værdigrundlag og praksis og dermed understøtte og argumentere for praksis.

Denne øvelse er vigtig – både for praksis og for bevidstheden om den frihed, der er givet friskolerne. 

 

Formålet ligger hos den enkelte skole
I folkeskoleregi er skolens formål bestemt via loven. Gennem tiderne har folkeskolernes formål flyttet tyngdepunkt– fra at vægte kristen dannelse og nyttige borgere til at vægte åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
Men, i friskolerne er det anderledes. Friskoleloven har ikke en formålsparagraf. Forståelsen af, hvad formålet er lægges ud til den enkelte friskole som en forudsætning – ikke en formulering (Friskolelovens §1, stk. 2).

I friskoleloven er der dog disse overordnede krav til, hvad skolen skal leve op til: 
“Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.” 

Formålet skal altså formuleres af den enkelte friskole med fokus på skolens pædagogiske praksis. 

'Stå-mål-med' og mere til
Friskolerne skal helt overordnet “stå-mål-med” folkeskolerne, og derfor må friskolerne også kunne spejle sig i folkeskolens formål og redegøre for, hvordan den måske ikke blot står mål med dette formål, men nogle steder også strækker synet videre. 

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Keld Skovmand, seniorforsker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt FRISKOLERNEs bestyrelse ved Sidsel Bukh, lærer på Kolding Friskole.
Materialet kan downloades her.

Vi håber, at materialet vil give anledning til vigtige samtaler om friskolens formål og praksis og til gode drøftelser om skolens eksisterende formålsbeskrivelser. 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12