fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

En didaktisk model til lærere på frie skoler

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.

Af: Sidsel Bukh, lærer på Kolding Friskole/ styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening

Folkeskolelærere er underlagt brugen af 'den didaktiske model' - udviklet i forbindelse med lærerplansreformen. Friskolelærere er derimod frie til at benytte sig af alskens modeller eller lade være. Og har vi overhovedet brug for en didaktisk model i de frie skoler eller bliver en sådan blot en begrænsning for vores frihed?

Jeg mener, at en model kan være nyttig i den forstand, at kunne holde sagen og retningen fast. Men for at brugen af en didaktisk model kan give mening i de frie skoler, må den skabe gode betingelser for, at lærere kan udvikle og begrunde deres praksis i lyset af skolens formål - hvilket vi, som friskolefolk, bør være skarpe på.

Med inspiration fra oplæg af - og efterfølgende samtale med Brian Degn Mårtensson om friskolens frihed*, vil jeg her give et bud på, hvordan en didaktisk model med dette sigte kunne se ud.

For at skabe grundlaget for en sådan didaktisk model, må man formulere skolens formål. Når man forholder sig til dette, må man tage udgangspunkt i et grundlæggende menneskesyn.

Det er bestemt ikke muligt at formulere et grundlæggende menneskesyn for skolesystemet. Jeg tror dog, at det i Dansk Friskoleforening er muligt at nærme sig et fælles standpunkt. Det, der bringer os sammen som forening, er jo, at vi (skolerne) har taget stilling til nogle værdier i forhold til børns liv og udvikling. Dette har vi gjort af kærlighed til mennesket - for at skabe de bedst mulige forudsætninger for vores børn - i ordets egentlige betydning 'at frisætte'.

Fra dette ståsted "af kærlighed til mennesket" må skolens formål formuleres. Men kan vi i den sammenhæng svare på, hvad eleverne skal uddannes til? Er det at forudsige fremtiden ikke hovmodets evidens, som Brian Degn Mårtensson peger på?

Jeg tror, at vi i stedet for at tilpasse eleverne et bestemt fremtidens arbejdsmarked og samfund, bør frisætte dem ved at opdrage til uvished. Det kan synes en smule skræmmende, men her er det lærerens opgave at give en spændende verden af værdier og mening videre, så barnet med forankring i dette bliver styrket til at imødegå uvisheden i livets mangfoldighed.

Grundlaget for opdragelse til uvished bliver således; dannelse af det myndige og oplyste menneske, som kan tage vare på sin fremtid i fællesskab med andre, samt i den forbindelse at være i stand til at erkende og forholde sig til samfundet og dets udvikling.

Den didaktiske model må, med dette formål, beskæftige sig med undervisning med et værdibærende indhold. Således sættes læreren fri til egen didaktisk tankevirksomhed og her rummer modellen mangfoldigheden i de frie skoler.

Denne frisættelse stiller store krav til læreren. Krav, som skal bæres af tillid til lærerens faglighed og kritiske refleksion over egen praksis. På lærerværelserne må vi sammen blive gode til, til stadighed at reflektere over, hvad det værdibærende indhold i undervisningen er, og hvordan vi formidler det. Om man så lader sig inspirere af Sokrates, Grundtvig, Løgstrup eller Steiner er sådan set underordnet - så længe man kan begrunde sit valg i en pædagogisk/didaktisk refleksion, som tager udgangspunkt i det grundlæggende menneskesyn, skolen bygger på samt understøtter skolens formål.

*Brian Degn Mårtensson var inviteret til at deltage med oplæg og efterfølgende debat ved et styrelsesmøde i Dansk Friskoleforening i oktober 2017.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12