fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Læsevejlederkursus modul 2

Medlemskursus

Læsevejledning Modul 2
- Afdækning, undervisning og inklusion af elever med læse- og stavevanskeligheder 


I enhver klasse sidder elever, der har meget svært ved at lære at læse. Eller måske har de lært at læse, men har meget svært at stave.

Dette modul giver en grundig viden om afdækning, undervisning og inklusion af elever med læse- og skrivevanskeligheder. 

Formålet er at sikre et fagligt funderet læsetilbud til alle elever uanset niveau. Der arbejdes med at afdække, tolke og anvende individuelle læsetests. 
Der opstilles undervisningsmål for elever med læse- og stavevanskeligheder på baggrund af en relevant afdækning, og der arbejdes med principper for evaluering af den pædagogiske indsats. 
Kurset stiller skarpt på elevernes individuelle læseudvikling med udgangspunkt i viden om læseundervisning af elever med særlige behov. 
Hvordan afdækkes disse vanskeligheder, og hvordan tilrettelægges undervisningen, så alle elever bringes i udvikling både fagligt og emotionelt? 

MODUL II opdeles i 4 overordnede områder:


Læsevanskeligheder - hvad er det?

Etableret viden om forskellige former for læse- og stavevanskeligheder.

Præsentation af en række relevante testmaterialer. Hvad afdækker disse testmaterialer, og hvordan skal resultaterne tolkes og bruges i den daglige undervisning? 

Læsevanskeligheder – hvad gør vi?

Generelle principper for undervisning af elever med læsevanskeligheder. Skriftens grundlæggende principper som fundament for arbejdet med læsning og stavning. 
Præsentation af veldokumenterede undervisningsmetoder og undervisningsforløb med dokumenteret effekt. 

Læseforståelsesvanskeligheder – om at læse med forståelse

Gennemgang af generelle principper for undervisning af elever, der har svært ved at forstå det, de læser. Fokus på læseforståelsesstrategier og undervisning i teknikker ved skriftlig fremstilling. 

Læsetekniske hjælpemidler – når læsekrav overstiger læseevne

Gennemgang af principperne for læsetekniske hjælpemidler i læse-, skrive- og staveundervisningen. 
Præsentation af konkrete hjælpemidler og diskussion af, hvordan disse hjælpemidler bidrager til elevens læsefaglige og personlige udvikling.


Praktisk
Ved tilmelding kan du vælge overnatning fra dagen før (750 kr. inkl. morgenmad).


OBS: Modulerne 1, 2 og 3 tages i kronologisk rækkefølge
Der er tilmelding til hhv. modul 1, 2 og 3 enkeltvis, så husk at tilmelde dig modul 1 og 3 også.

Modulerne fyldes hurtigt, så vent ikke for længe med din tilmelding.info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12