fjern søgeboks

kursus

Matematikvejlederkursus modul 2

Medlemskursus

FRISKOLERNEs matematikvejlederkursus - modul 2


Generelt om vejlederkurserne 1-3
FRISKOLERNEs matematikvejlederkurser 1-3 opkvalificerer dig som matematiklærer på en fri grundskole.  


Kurset har følgende mål:

  1. At opdatere din matematiske viden, færdigheder og kompetencer, så du er bedre rustet fagligt.
  2. At opdatere din fag-didaktiske viden knyttet til læring og undervisning i matematik.
  3. At ruste dig til at varetage vejledende og udviklingsorienterede funktioner vedrørende matematik-undervisning fra 0. - 9. klasse knyttet til såvel kollegiale som ledelsesmæssige sammenhænge. 


Vi anbefaler, at modulerne tages i rækkefølge. Kursusbevis udstedes efter endt modul 3.

SÆRLIGT OM MODUL 2 - IT og digitale læremidler i undervisningen

Modul 2 viser dig løsninger og muligheder for at anvende IT og digitale læremidler i undervisningen.

Vi vurderer forskellige typer digitale læremidler og deres anvendelsesmuligheder - lige fra GeoGebra og andre CAS-værktøjer, som regnearket til gode app's, spil og konkrete materialer.

Derudover arbejdes der med kommunikation i klasselokalet, den sproglige dimension og faglig læsning.

 

Undervisere 
Bent Lindhardt og Lars Busch Johnsen + gæsteundervisere 


Intensive tre-dages-kurser
Alle tre moduler er intensive kurser, hvor du vil opleve teori og praksis kombineret med konkrete og fysiske aktiviteter, der kan bruges i undervisningen.

Kurset er gennemgående præget af løbende debat og eksempler på aktiviteter, som kan være med til at øge elevernes forståelse og motivere dem for faget.


Hvert modul strækker sig over tre dage, og prisen inkluderer overnatning på enkeltværelse.
Det er muligt at ankomme dagen før (vælges ved tilmelding).

Vær opmærksom på, at der er individuel tilmelding til de tre moduler.
Kontakt Friskolernes Hus, hvis du har spørgsmål til kurserne, deres indhold eller praktiske afvikling.


Netværk, der rækker ud over kurset
Udover direkte undervisning er der erfaring for, at kurset udvikler den faglige erfaringsudveksling.
Dette kan efterfølgende forlænges ved at oprette netværk, fx via er Facebook-gruppe eller lign.
Friskolernes Hus/FRISKOLERNE bistår gerne med at oprette disse netværk.


Kontakt Friskolernes Hus

62 61 30 13
kursus@friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12