fjern søgeboks

Medlemsskolernes Skoleledernetværk

Her finder du de ledernetværk, vi kender til

Jylland

Ledernetværket 'Netvørk'

"Et “no nonsens” netværk, som ikke er bange for at tage emner op, der er svære. Vi mødes for at blive klogere på os selv og vores opgaver - ikke for at prale." 

Med i netværket er As Friskole & Naturbørnehave, Klitmøller Friskole, Friskolen i Thorlund, Vestbirk Friskole og Naturbørnehave samt Vester Skerninge Friskole.

Kontaktperson: Søren Suurballe, skoleleder, As Friskole og Naturbørnehave

De frie skoler i Ikast-Brande Kommune

Netværket er et lille lukket netværk, der tæller fire friskoler i Ikast-brande kommune: Klovborg Friskole, Gludsted Friskole, Uhre Friskole og Friskolen i Thorlund.

Ca. 4-5 gange om året mødes vi om bl.a.:

 • at varetage friskolernes interesse i forbindelse med kommunale beslutninger
 • at sparre med hinanden på ledelsesniveau
 • at afvikle fællesarrangementer for de fire bestyrelser
 • at inspirere til at personalet videndeler
 • at afvikle fælles arrangementer for eleverne

Kontaktperson: Johnny Hessellund, Skoleleder, Uhre Friskole

Friskoleledernetværk Midt-Vest

Netværket er bl.a. repræsenteret ved friskolerne Struer Friskole, Bøvling Friskole, Skive Friskole, Udefriskolen, Resen Friskole, Ejsing Friskole, Margrethe Reedtz Skolen, Holstebro Friskole, Fjaltring Friskole og Rødding Friskole.

Netværket er et åbent netværk for ledere fra alle frie grundskoler i området. Nye ledere bliver kontaktet med tilbuddet om at blive en del af netværket. Det er også muligt selv at henvende sig til netværket.

Ledernetværk Syd

Om netværket: Svenstrup Friskole, Oksbøl Friskole, Kværs Friskole, Eckersberg Børneunivers, Privatskolen Als, Den internationale skole sønderborg, Friskolen Østerlund, Tandslet Friskole, Æblegaard Friskole

Kontaktperson: Rasmus Ladefoged, skoleleder, Tandslet Friskole

Friskolenetværk sydjylland

Om netværket: Netværket omfatter alle medlemsskoler i sydjylland, fra Hedegård Friskole i nord til Kegnæs Friskole i syd. Netværket mødes 2 gange årligt, og én gang årligt - den 2. torsdag i marts - inviteres til fælles netværksdag.

Netværk Vest

Om netværket: Netværket består af friskoler i Ringkøbing-Skjern-området: Ølstrup Friskole, Herborg Friskole, Hover-Torsted Friskole, Grønbjerg Friskole, Stadil-Vedersø Friskole, Velling Friskole.  

Kontaktperson: skolelederen på Herborg Friskole skoleleder@herborg-friskole.dk.

De himmerlandske Friskoler

Et netværk med deltagelse af:
Vindblæs Friskole, Hobro Friskole, Mellerup Friskole, Kammas Børneunivers - Astrup Friskole, Frivuggestue & Fribørnehave, Vilsted Friskole, Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave, Haubro Friskole og Børnehus, Egense Friskole & Naturbørnehave, Lyngbjerggaardskolen, Guldbæk Friskole, Gregers Krabbe Friskolen, Langsø Friskole, Bjerregrav Friskole, Fjelsø Friskole, Hvilsom Friskole og Børnehus, Overlade Friskole og Børnehus og Vedsted Friskole, Aabybro Friskole, Ullits Friskole og Ravnkilde Børneunivers.

Netværket mødes ca. 3 - 5 gange årligt. Den ene gang strækker mødet sig over to dage. Netværket arrangerer desuden fælles aktiviteter for skolerne, herunder bolddag for børnehaveklasser og 1. klasser, inspirationsdag, musikstævne, idrætsdag, o-løb og bestyrelsestræf.

Kontaktperson: Sonja Abrahamsen, skoleleder på Vilsted Friskole.

Netværk i Thy

Et netværk bestående af: Thisted Friskole, Thorsted Friskole, Hundborg Friskole, Sønderhå/Hørsted Friskole, Boddum/Ydby Friskole, Sydthy Friskole, Vejlernes Naturfriskole, Klitmøller Friskole, Hanstholm Friskole, Friskolen Thy

Om netværket: Skolelederne mødes 4-5 gange årligt og bestyrelserne mødes ca. 2 gange årligt. På møderne udveksles erfaringer, og der arrangeres fælles tiltag såsom: fælles annoncering af friskolernes dag, fælles kampagnemateriale, møde mellem kommunens børne-/familieudvalg og repræsentanter fra friskolerne m.m.

Kontaktperson: Skolelederen på Hanstholm Friskole

Midtjysk skoleledernetværk

Netværk med deltagelse af 5 skoler: Den fri Hestehaveskole, Frijsendal Friskole, Grejs Friskole, Friskolen i Hinnerup, Randlev Friskole og Børnehus, Regnbueskolen, Tønning Træden Friskole, Vestbirk Friskole, Voldumegnens Friskole, Aaskolen.

Om netværket: Netværk for skoleledere på friskoler i Midtjylland. Netværket mødes og drøfter aktuelle dilemmaer og opgaver for skoleledelse.

Kontaktperson: Flemming Godthaab Sørensen, skoleleder, Regnbueskolen

Sjælland

'Bønderne'

Netværket består af skoleledere fra: Allindelille Friskole, Næstved Friskole, Osted Friskole, Sofiehøj Friskole, Kværkeby Friskole, Bjergsted-Bregninge Friskole, Tybjerg Privatskole, Ringsted Lilleskole.

Netværket mødes om: Ledelsesudvikling, faglig sparring og fælles temadage for vores personalegrupper.

Kontaktperson: Skoleledereren på Allindelille Friskole

Kaffeklub - Sydøstsjælland

Om netværket: Netværket består af følgende friskoler på Sydøstsjælland: Friskolen Øster Egesborg, Præstø Privatskole, Stevns Friskole, Møns Friskole, Skelbæk Friskole, Hellested Friskole, Spjellerup Friskole, Druestrup Friskole.

Kontaktperson: Henrik Kjøller, Skoleleder, Præstø Privatskole

Friskolelederkreds i Vestsjælland

Netværk med deltagelse af 20 skoler:
Forlev Friskole, Fårevejle Fri- og Efterskole,,Helms Skole, Højbo Friskole, Kalundborg Friskole, Landsgrav Friskole, Lille Egede Friskole, Allindelille Friskole, Friskolen i Nr. Asmindrup, Ringsted Ny Friskole, Sæby-Hallenslev Friskole, Trelleborg Friskole, Tømmerup Fri- og Efterskole, Friskolen og Idrætsefterskolen, UbbyVallekilde-Hørve, FriskoleVestermose Natur og Idrætsfriskole, Vinde Helsinge Friskole, Kundby Friskole

Om netværket:
Netværket mødes to gange årligt en hel dag - anden mandag i september og anden mandag i marts. Planlægning og indhold går på skift mellem skolerne, og der har været meget stor variation i indhold, struktur og temaer.

Kontaktperson: Rene Tholander, skoleleder på Kalundborg Friskole, 20973933

Københavnsk skoleledernetværk

Netværk med deltagelse af 17 skoler: Jinnah International School, Roser Skolen, Al-Hilal Skolen, Al Quds Skole, Ahi International School, Salix Skole m.fl.

Om netværket: Netværk for skoleledere på friskoler for børn af muslimske familier. Netværket har eksisteret siden 2006. 

Netværket har fokus på de særlige udfordringer skolelederne står overfor, det være sig af økonomisk, administrativ, politisk og enhver anden art.Netværket afholder 5-6 årlige møder på medlemmernes skoler.

Kontaktperson: Jasmin Schou, lærer på Ahi Internationale Skole.

Fyn

Sydfyns Friskolenetværk

Netværk med deltagelse af: Vester Skerninge Friskole, Magleby Friskole, Kassebølle Friskole, Oure Friskole, Ollerup friskole, Øster Åby Friskole.

Om netværket:Fokus på skoleledelsernes opgaver og vilkår, ofte vedr. økonomi, tilskud o.lign. I 2013-2014 særligt fokus på ny arbejdstid for lærerne og folkeskolereformen samt på inklusion - elever med særlige udfordringer og behov og herunder kompetenceløft af lærere og pædagoger.

Kontaktpersoner: skolelederen på Øster Åby Friskole.

Friskolenetværk Midtfyn

Netværk med deltagelse af følgende skoler: Broby Friskole, Enghaveskolen, Ferritslev Friskole, Gislev Friskole, Hjemly Friskole, Haastrup Friskole, Krarup Friskole, Nordskovens Friskole, Nr. Lyndelse Friskole, Refsvindinge Friskole, Ringe Friskole, Rudme Friskole, Ryslinge Friskole, Sdr. Nærå Friskole, Svindinge Friskole, Trunderup Friskole.

Om netværket: Netværk for skoleledere på friskoler på Midtfyn. Vi mødes 4-6 gange årligt for at drøfte udfordringer og visioner, og for at vedligeholde det netværk, der både menneskeligt og erfaringsmæssigt har stor værdi for os alle.

Vi inviterer repræsentanter fra friskoleforeningen, lokale embedsmænd og politikere til udvalgte møder, og et 4-mands udvalg repræsenterer os i forhandlinger med kommunen.

Kontaktpersoner: skoleleder Julie Pi Dilling-Jensen, Svindinge Friskole.

Bornholm

Bornholmerne

Åbent netværk med fokus på

 • Ledelsessparring
 • Fællesaktiviteter og arrangementer på tværs af skolerne
 • Fælles fagnetværk, for lærer og SFO-personale
 • Pædagogiske udviklingsprojekter
 • Undervisningsudvikling 
 • Frihed forpligter 

Medlemmer i netværket: Sydbornholms Privatskole , Friskolen Østerlars, Svaneke Friskole.

Kontaktperson: Skoleleder på Sydbornholms Privatskole, Jeannett Tankred

 

 

Skal dit netværk med på listen?

Skriv til netvaerk@friskolerneshus.dk
62613013
Friskolernes Hus
Skriv til mig
netvaerk(at)friskolerneshus.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12