fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Tidsfrister

Her er en række tidsfrister og anbefalinger, som nye friskoleinitiativer skal overholde.

 • 15. august - anmeldelse til Børne- og Undervisningsministeriet

  Et nyt skoleinitiativ skal anmeldes i Børne- og Undervisningsministeriet efter bestemte regler for at kunne modtage statstilskud. Senest 15. august året før skolestart skal Børne- og Undervisningsministeriet have modtaget anmeldelsesskema samt et depositum på 20.000 kr. Pr. 1. februar indbetales yderligere 10.000 kr. i depositum. Pengene tilbagebetales, hvis skolen bliver en realitet.

  Hvis hele beløbet - det samlede depositum på i alt 30.000 kr. - er indbetalt, kan depositum genanvendes 3 år. I fald man ikke får brug for skoleinitiativet det ene år, kan man således bruge den samme anmeldelse det næste år. Oprettelse af en fri grundskole skal desuden anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen.

  Hent skemaer på uvm's hjemmeside

 • Den selvejende institution etableres - stiftende generalforsamling - oktober/november

  Skolen bør i oktober/november året før skolestart etablere sig på en stiftende generalforsamling som en selvejende institution. Her vælges også skolens bestyrelse. Tidspunktet for den stiftende generalforsamling er afhængig af initiativgruppens tidsplan. Initiativgruppen bør desuden på dette tidspunkt overveje, om der skal oprettes en skolekreds, en støttekreds eller lignende.

 • Indskrivning - oktober/november

  Indskrivningen af elever til skolen sker løbende. For en ny skole er det vigtigt at annoncere for den kommende børnehaveklasse samtidigt med, at kommunen sender oplysningsmateriale ud til potentielle familier. Kommunen kan vælge at vedlægge materiale fra friskolen i disse udsendelser. 

  Indskrivning sker ofte i løbet af efteråret forud for skolestart. Arbejdet med at ansætte en leder kan derfor med fordel ske, så snart man har en formodning om, hvorvidt der er elevgrundlag til skolen. Indtil dette er på plads, må initiativgruppen eventuelt selv påtage sig arbejdet med indskrivning osv.

 • 1. februar - anden rate af depositum

  Nye skoleinitiativer skal indbetale to rater depositum til Børne- og Undervisningsministeriet:
  Første rate på 20.000 kr. skal indbetales sammen med anmeldelsesskema den 15. august året før skolestart. Anden rate på 10.000 kr. skal indbetales senest 1. februar. 

  Hvis skoleinitiativet ønsker at genanvende anmeldelsen, skal begge rater være indbetalt.
  I så fald kan anmeldelsen genanvendes i tre år.

 • 31. maj - oplysningsskema

  Senest 31. maj forud for det skoleår, man ønsker tilskud til, skal følgende oplyses til Børne- og Undervisningsministeriet: (hent skema på uvm's hjemmeside)

  • skolens adresse og matr.nr., lokaleforhold og lokalernes omfang 
  • hvilke klassetrin skolen skal omfatte 
  • skolens revisor 
  • skolens bankforbindelse 
  • skolens bestyrelse og leder 
  • kopi af de stedlige myndigheders godkendelse af, at der kan drives skole i bygningerne.
    

  Download skemaet her.

 • 5. september - elevtallet indberettes

  Pr. 5. september hvert år indberetter skolerne oplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet om elevtal og elevfordeling. Driftstilskuddet beregnes ud fra dette tal. For at opnå statstilskud er der følgende krav til elevtallet i de frie grundskoler:

  • I skolens 1. leveår skal skolen have 14 elever. Elevernes fordeling på bhkl. - 10. klasse er underordnet.
  • I skolens 2. leveår skal skolen have 24 elever. Elevernes fordeling på bhkl. - 10. klasse er underordnet.
  • I skolens 3. leveår skal skolen have 32 elever. Eleverne skal være fordelt på bhkl. - 7. kl.

  Der findes særlige bestemmelser for skoler med kostafdeling, og skolerne har også mulighed for at opgøre elevtalskravet på et 3-års gennemsnit.

Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Tove Dohn
Skriv til mig
tove(at)friskolerne.dk
Ole Carl Petersen
Skriv til mig
ole-c(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12