fjern søgeboks

Ny overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om ny overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler. Læs mere her.

 

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder

18.04.24

 

Den nye overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler er indgået i forlængelse af CFU-forliget og dækker en toårig overenskomstperiode 1. april 2024 – 31. marts 2026.

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger CFU-forligets ramme på 8,8%.

 

 

De generelle lønstigninger og skøn for reguleringsordning udmøntes via forhøjelse af reguleringsprocenten, mens skøn for reststigning udmøntes som anciennitetsløn og lokal løndannelse.

En lille del af puljen til andre formål anvendes bla. til forhøjelse af ferietillægget fra 1,5% til 2,02% og ekstra 3 ugers betalt barsel til far/medmor m.fl., der træder i kraft d. 1. april 2024.

Den største del af puljen til andre formål er aftalt som et løft af intervallønen for øverste ledere på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger i aftalens § 3, stk. 2, en forhøjelse af intervallønnen for øverste leder på efterskoler og kombinerede frie grundskoler og efterskoler i aftalens § 4, stk. 3 samt til en ændring af det vægtede elevtal for grundskoler ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler § 4, stk. 4.

 

Forhøjelse af intervalløn for øverste leder på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger
Pr. 1. april 2025 forhøjes intervallønsniveauerne for øverste leder på frie grundskoler samt øverste leder ved private gymnasiers grundskoleafdelinger.

For øverste leder ved grundskoler med under 100 elever stiger intervallet med kr. 12.160 (årligt grundbeløb 31. marts 2012), mens øverste leder i de tre øvrige intervaller løftes med kr. 6.080 (årligt grundbeløb 31. marts 2012).

Ændringerne er med fuld gennemslag, hvilket betyder at forhøjelsen på hhv. 12.160,- og 6.080,- ikke skal forhandles på skolen.


Intervallerne vil pr. 1. april 2025 se således ud. (31. marts 2012-niveau)

Skoler med

Intervalløn grundbeløb

Under 100 elever

Kr. 382.714 – 452.573

100 – 349 elever

Kr. 412.239 – 492.583

350 – 699 elever

Kr. 447.845 – 537.363

700 elever og derover

Kr. 447.845 – 592.411

 

 

Forhøjelse af intervallønnen for øverste leder på efterskoler og kombinerede frie grundskoler og efterskoler
Pr. 1. april 2025 forhøjes intervallønsniveauerne for øverste leder på efterskoler og kombinerede grundskoler og efterskoler.

For øverste leder med under 100 elever stiger intervallet med kr. 12.160 (årligt grundbeløb 31. marts 2012), mens øverste leder i de to øvrige intervaller løftes med kr. 6.080 (årligt grundbeløb 31. marts 2012).

Ændringerne er med fuld gennemslag, hvilket betyder at forhøjelsen på hhv. 12.160,- og 6.080,- ikke skal forhandles på skolen.

 

Intervallerne vil pr. 1. april 2025 se således ud. (31. marts 2012-niveau)

Skoler med

Intervalløn grundbeløb

Under 100 årselever

Kr. 435.463 – 507.942

100 – 249 årselever

Kr. 464.988 – 537.467

250 årselever og derover

Kr. 500.593 – 573.072

 

Ændring af det vægtede elevtal for grundskoler ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler
Pr. 1. april 2025 er parterne enige om at ændre grundlaget ved lønfastsættelsen på kombinerede frie grundskoler og efterskoler og lade det samlede elevtal på efterskolen og grundskolen ligge til grund for lønindplaceringen, og ikke som nu hvor det vægtede elevtal ved grundskolen kun indgår med halvdelen.

Denne ændring af vægtede elevtal kan betyde en ændring i intervalindplacering.

Læs resultatpapiret her

Læs CFU-forliget her

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12