fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Strategiske indsatser

FRISKOLERNEs bestyrelse har prioriteret tre strategiske indsatsområder for STRATEGI 2022:

  1. Pædagogisk frihed
  2. Åndsfrihed i demokratiet
  3. Globalt udsyn

Fokus og intentioner

Dansk Friskoleforenings strategi 2022 tager afsæt i et ønske om, at friskolernes stemme og samfundsansvar og -bidrag er tydelig og vægtig. Vi forstår os selv som en folkelig bevægelse, der deltager aktivt i det samfund, vi er fælles om at skabe. 

Strategiens indsatser er både rettet mod det lokale, det nationale og det globale samfund. 

Vi er optagede af solidariske fællesskaber, heriblandt at skoler sikres gode vilkår for at kunne løfte sociale opgaver. Solidaritet og sammenhørighed er også den røde tråd i FNs Verdensmål, som vi vil arbejde med både på foreningsniveau og ved at understøtte friskolerne i at tage verdensmålene til sig.  Vi ønsker at være med til at skabe håb om en bedre verden.

Vi forstår, at vores aftryk i samfundet kræver partnerskaber som en afgørende præmis og mulighed. I samarbejde med andre kan vi bidrage aktivt til de positive forandringer, strategien formulerer. 

Tilsammen udgør friskolerne i Danmark en stemme i samfundet – både lokalt gennem skolefællesskaber, regionalt gennem netværk, nationalt som en samlet friskolestemme og globalt via internationale skolefællesskaber. 

I friskolehverdagen tales der ofte om ’forpligtende fællesskaber’. Vi ønsker, at dette perspektiv også skal gælde det store friskolefællesskab, som er knyttet til medlemsskabet i Dansk Friskoleforening. 

Strategien søsætter foreningens intentioner, og vi ønsker at være åbne for nye muligheder, der vil opstå undervejs. Strategien skal derfor sikre »stram fleksibilitet«.

Indeholdt i strategien er således tre overordnede markører, vi navigerer efter:

  • FNs verdensmål (prioriteret - 4: Kvalitetsuddannelse, 10: mindre ulighed, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, 17: Partnerskaber for handling)
  • Social ansvarlighed
  • Et stærkt medlemsskab - en stærk bevægelse

Strategien tager udgangspunkt i ambitionen om en stærk balance mellem FRISKOLERNEs politisk valgte bestyrelse, Friskolernes Hus som professionelt sekretariat og medlemmerne, der udgør foreningens græsrodsniveau.

FRISKOLERNEs bestyrelse tager vare på foreningens overordnede politiske interesser. Friskolernes Hus er udførende i forhold til de konkrete opgaveområder, som blandt andet stilles af medlemmerne og bestyrelsen.

STRATEGI 2022 (pdf)info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Peter Bendix Pedersen, formand
Skriv til mig
peter(at)friskolerne.dk
Maren Skotte, kommunikationschef
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12