fjern søgeboks

Privatlivspolitik

Dansk Friskoleforenings persondata- og privatlivspolitik

Juni 2023 

1. GENERELT 
a. Denne politik om behandling af personoplysninger ("privatlivspolitik") beskriver, hvordan Dansk Friskoleforening indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.friskolerne.dk ("hjemmesiden" og andre tilknyttede websites). 
b. Vores ydelser er rettet mod medlemmer (se vores medlemsbegreb), og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den skole, du repræsenterer. 
c. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik. 
d. Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder. 
e. Dansk Friskoleforening er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Dansk Friskoleforening kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6. 
f. Vi benytter cookies på hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores cookie-information

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL 
a. Når du besøger hjemmesiden www.friskolerne.dk
Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den. Det gælder også hvis du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside eller Facebook. Det kan være dit navn, dit firmas navn, din e-mailadresse og svar, du har givet os i et spørgeskema eller en formular.  
Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information. 
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

b. Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring
Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, ansættelsessted, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse dem. Ved udsendelse af vores nyhedsmail registrerer vi blandt andet, hvornår du åbner mailen, hvilke links du klikker på, og fra hvilken enhed og browser du klikker fra. Registreringen sker ved brug af spy pixels. Spy pixels er filer, der placeres i e-mails, og hvor modtageren ved at åbne mailen, giver afsenderen mulighed for at indsamle en række oplysninger, f.eks. ved at indsamle data om din adfærd i vores nyhedsmails. 
Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig, og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring. 
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

c. Når du benytter dig af en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os
Vi indsamler oplysninger om dit navn, postadresse, e-mail, køn, ansættelsessted, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde. 
Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. 
Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

d. Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement hos os
For at tilmelde dig et kursus hos os, er det nødvendigt at der oprettes en profil på /danskfriskoleforening.membersite.dk. Vær i denne forbindelse opmærksom på vores handelsbetingelser
Vi indsamler oplysninger om dit navn, postadresse,e-mailadresse, køn, telefonnummer og ansættelsessted. 
Oplysninger du vælger at angive herudover, fx titel og ansættelsesforhold og interesserer ikke nødvendige for din eventuelle tilmelding, men bruges til foreningens overordnede formål. For medlemsskolers vedkommende er fx ansættelsesforhold nødvendige oplysninger for skoleleder, administrative medarbejdere og bestyrelsesformænd. Det er fx til brug for den generelle drift, forbedring og udvikling af foreningens virke og den service, vi yder overfor vores medlemmer. 

På kurser sker det, at foreningen tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på Facebook eller andet, der indgår i foreningens løbende virke. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, kan du give besked herom dette til fotografen/den ansvarlige på stedet.  

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse. 

Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger   
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

e. Når du ringer for at få rådgivning eller kommunikere med os i øvrigt
Vi indsamler oplysninger, som du giver os, til brug for at besvare dit spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger. 
Formålet med behandlingen er svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning. 
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) 

f. Når du repræsenterer en leverandør (fx. underviser eller oplægsholder)
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger. 
Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør. 
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER 
a. Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.
b. Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Dansk Friskoleforening er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Se liste over databehandleraftaler. 
c. I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser. 

4. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER 
a. Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 38 måneder. 
b. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om rådgivning slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling. 
c. Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav. 
d. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring. 

5. DINE RETTIGHEDER 
Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder. 
a. Indsigtsretten 
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt(at)friskolerne.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 
b. Retten til berigtigelse  
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
c. Retten til sletning  
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 
d. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring   
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   
e. Retten til indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser. 
f. Retten til at tilbagekalde samtykke 
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. 
g. Retten til at klage 
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt(at)datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 
 

6. KONTAKTOPLYSNINGER 
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os pr. mail på kontakt(at)friskolerne.dk eller pr. telefon på 6261 3013. 
 

7. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN 
Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil den nyeste version af privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden.

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12