fjern søgeboks

Handelsbetingelser for Dansk Friskoleforenings medlemssystemer Membercare og Membersite

 

Handelsbetingelser

I forbindelse med FRISKOLERNES medlemssystemer Membercare og Membersite og deltagelse på kurser og arrangementer.
 

Betaling og afbud
Alle priser er uden moms. Kursusvirksomhed er ikke momsbelagt.
Faktura sendes til det angivne ansættelsessted.


Afmeldingsbetingelser
Bliver du forhindret, skal afmelding altid ske til Friskolernes Hus på kursus@friskolerne.dk eller telefon 62613013.

Ved framelding tidligere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales evt. indbetalte beløb ubeskåret. Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved framelding efter kursets start eller ved udeblivelse fra kurset faktureres det fulde beløb. 

Ændringer, aflysning og refundering af betaling
Skulle kurset eller arrangementet mod forventning blive aflyst, vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Vi refunderer eventuelt betalte fakturaer hurtigst muligt herefter.

Forbehold for ændringer
Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser, undervisningssted samt lokale.
Eventuelle ændringer udløser ikke refundering af betaling. 

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte Friskolernes Hus på 62613013 eller kursus@friskolerne.dk.

BRUGERVILKÅR for tilmelding til arrangementer arrangeret af Dansk Friskoleforening, FRISKOLERNE, Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup gennem Groupcares tilmeldings- og medlemssystemer Membersite og Membercare.  

 

1. Generelt
1.1.  Arrangøren er, med mindre andet er angivet, Dansk Friskoleforening, FRISKOLERNE, Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup (herefter kaldet "Arrangøren").

1.2. Aftale om tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3.Groupcare er alene formidler af tilmeldingen mellem dig og Arrangøren. Groupcare påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding aktuelle arrangement.

1.5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og Groupcare's behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.

1.6. Betingelserne skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2. Tilmelding
2.1. Tilmelding til arrangementer sker på https://danskfriskoleforening.membersite.dk

3. Bekræftelse og adgang til arrangementet
3.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du bekræftelse via email på, at du er tilmeldt arrangementet.

3.2  For at tilmelde dig et kursus hos os, er det nødvendigt at der oprettes en profil på https://danskfriskoleforening.membersite.dk. Ud over nærværende handelsbetingelser, gør vi i denne forbindelse opmærksom på foreningens generelle privatlivspolitik.
Vi indsamler følgende oplysninger om dit navn, postadresse, køn, e-mailadresse samt telefonnummer.
I de tilfælde, hvor du ikke selv betaler for din deltagelse, indsamler vi i øvrigt oplysninger om dit ansættelsessted.

3.3 Brug af fotos og sociale medier.
På kurser og arrangementer sker det, at foreningen tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på Facebook eller andet, der indgår i foreningens løbende virke. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom dette til fotografen/ansvarlige på stedet. 

a. Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.
b. Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
c. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

4.  Ændringer fra Arrangørens side
4.1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.2. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via email og i så god tid som muligt.
Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
• At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt i forhold til det annoncerede tidspunkt.

• At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 4.1.

• At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger.

• At foretage ændringer i arrangementets indhold.

• At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.

4.3. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer. 

5. Ændringer fra deltagerens side
5.1. Efter gennemført tilmelding, er: Annullering af tilmeldingen uden beregning senest 14 dage før arrangementsstart. Ændringer i tilmeldingen er muligt frem til 2 dage før arrangementsstart. 

6. Arrangørens ansvar
6.1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
6.2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris. 

7. Groupcare’s ansvar
7.1. Groupcare formidler alene tilmelding til arrangementer oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. Groupcare indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.

7.2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.

7.3. Såfremt Groupcare modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at Groupcare forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over- eller spørgsmål til arrangementet.

7.4. Groupcare har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren. 

8. Ændringer i betingelserne
8.1. Efter gennemført tilmelding kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.

8.2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde. 

9. Cookie- og privatlivspolitik
9.1. Generelt
9.1.1.  Cookie- og privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes Groupcare og Arrangøren Dansk Friskoleforening, Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmelding og oprettelse af profiler i medlemssystemet. Se i øvrigt Dansk Friskoleforenings overordnede Privatlivspolitik.

9.1.2. Arrangøren er dataansvarlig og Groupcare er databehandler. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor under afsnittet "Dine rettigheder" punkt "Retten til indsigelse". 

9.2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
9.2.1. Behandling af de indtastede oplysninger
9.2.1.1.  Ved tilmelding til et arrangement bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i Groupcare's medlemssystem Membercare, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne. 

9.2.1.2.  Til dette arrangement har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: Fornavn, Efternavn, E-mail, eventuelt titel (frivilligt), telefonnummer og ansættelsessted.

Oplysningerne om navn, email, ansættelsessted samt hvilket arrangement du deltager i, er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen og servicere dig bedst muligt i forhold til din deltagelse på kurser og arrangementer. Øvrige oplysninger har Dansk Friskoleforening anmodet om for at kunne administrere tilmeldingen og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

9.2.1.3. De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

9.2.2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden danskfriskoleforening.membersite.dk

9.2.2.1.  Hjemmesiden danskfriskoleforening.membersite.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer. Se hvordan du sletter cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske årsager, er nødvendige for at hjemmesiden fungerer, og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies. 

Tekniske cookies bliver automatisk slettet 7 timer efter du er klikket væk fra hjemmesiden.

9.2.2.2.  Når du benytter hjemmesiden danskfriskoleforening.membersite.dk, bliver dine handlinger på siderne endvidere registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig. Arrangøren og Groupcare kan derfor bl.a. se: hvilken ip-adresse du benytter og hvilke sider du har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren og Groupcare kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere oplevelsen. Der anvendes sporingscookies for at få loggen til at virke på tværs af dine individuelle besøg på hjemmesiden.

Dine personlige oplysninger gemmes så længe du fx deltager i kurser og andre aktiviteter, eller på anden vis er i kontakt med foreningen. Efter 5 år uden nogen aktivitet eller kontakt, anonymiseres din profil.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden danskfriskoleforening.membersite.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

9.2.3. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per email.
9.2.3.1.  Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykkere eller lignende per email fra Groupcare’s systemer, kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte email. Registreringen foretages for at Arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende email.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

9.3. Modtagere af personoplysninger
9.3.1. Groupcare sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.

9.3.2. Arrangøren og Groupcare videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet igennem danskfriskoleforening.membersite.dk. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.

9.3.3.  For at kunne varetage din tilmelding igennem danskfriskoleforening.membersite.dk vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. Den eksterne samarbejdspartnere der anvendes er Navision (økonomi- og faktureringssystem).

9.3.4. Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt. 

9.4. Sletning af personlige oplysninger
9.4.1.  Indsamlede oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.
3.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring. 

9.5. Sikkerhed
9.5.1. Groupcare har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

9.5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9.5.3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret. 

9.6. Dine Rettigheder
9.6.1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

9.6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

9.6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger. 

9.6.2.2. Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte hos Groupcare og danskfriskoleforening.membersite.dk via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

9.6.2.3. Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

9.6.2.4. Retten til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig. 

9.6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.

9.6.2.6. Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

 

Kontaktoplysninger: 

Dansk Friskoleforening
Sekretariatsleder i Friskolernes Hus
Email: kontakt@friskolerne.dk
Telefonnummer: 62613013  

9.6.3. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

9.6.4. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet,
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt(at)datatilsynet.dk 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12