fjern søgeboks

Giv folkeskolerne frihed til lokalt engagement

Giv folkeskolerne frihed til lokalt engagement

Af Peter Bendix Pedersen, formand, Dansk Friskoleforening

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lancerede i september sammen med innovationsminister Sophie Løhde (V) regeringens forslag om at give én folkeskole i hver af landets 98 kommuner mulighed for at afprøve såkaldt "selvstyrende skoler" i en prøveperiode på 10 år.

Argumentet er, at det handler om fagligheden, og da elever fra privat- og friskoler på tværs af socioøkonomiske forhold klarer sig bedre, endda til en lavere statslig udgift, vil man undersøge, hvordan selvstyreformen spiller ind på resultaterne.

Forslaget har fået en meget blandet modtagelse, og det er slet ikke sikkert, at ideen bliver virkeliggjort. Meget kan ske, og om lidt er der valg.

I friskolerne har vi mere end 160 års erfaring med selvstyreformen. Vi kender værdien i det lokale engagement, som følger med dét at give roret til dem, der skal leve med beslutningerne. Og vi har erfaring for, at det virker, når lærerne, forældrene, bestyrelsen og skolekredsmedlemmerne ved, at det er op til det lokale engagement at skabe den gode skole og det gode børneliv.

Dét ejerskab er uvurderligt, og vi oplever, at rigtigt mange lærere og forældre næres af at blive givet maksimal indflydelse.

Jeg kan i øvrigt ikke genkende dét argument, som Dansk Folkeparti har fremført imod selvstyrende skoler, at det i så fald vil blive de mest velbjærgede, der sætter sig på bestyrelsesposter. I friskolerne går engagementet på tværs af indtægt, uddannelse, status og køn. Nok fordi der er tale om det almenmenneskelige fænomen, at vi som mennesker gerne vil delagtiggøres og være med til at skabe værdi.

Følelsen af frihed og frit valg
Derfor ønsker jeg for folkeskolerne, at de får mere frihed og følelsen af at have fod under eget bord. Når kommunerne har nedlagt 300 folkeskoler siden kommunalreformen i 2007 og samtidig har indført en folkeskolereform præget af statsstyring, er det ikke så underligt, at elevtallet i friskolerne og privatskolerne stiger.

Undervisningsministeriets undersøgelse 'Frit Skolevalg' viser, at 79 procent af forældrene er glade for det frie skolevalg, men at det er mindre vigtigt, om det er en folkeskole eller en fri- eller privatskole.

Dét, der er afgørende, er, følelsen af at være inviteret ind i et skolefællesskab, der kræver og forventer noget af alle. Den motor, som det er, kunne folkeskolerne profitere mere af, end tilfældet er.

Giv de lokale kræfter styrepinden
Folkeskolereformen skal evalueres i 2020, og kritikere mener derfor, at forslaget med de selvstyrende skoler er et politisk forsøg på at gradbøje den udskældte reform.

Uanset det mener jeg, at drøftelserne om, hvordan vi skaber en folkeskole, der har medvind og er stærk, er altafgørende. Modsat hvad mange tror, er vi i friskolebevægelsen ikke interesserede i bare at blive større og større. Vi har brug for en stærk folkeskole og et stærkt alternativ.

Jeg tror ikke, der er brug for en helt tredje skoleform i form af de selvstyrende folkeskoler som forsøgsordning med samme faglige krav, inklusive deltagelse i nationale test. Jeg tror, folkeskolerne generelt set har brug for, at man tør vende styringskæden på hovedet og give de lokale kræfter styrepinden.

Vi bør derfor spørge folkeskolens ledere, lærere, pædagoger og forældre, hvilke friheder de har brug for, og så efterfølgende ad politisk vej sikre, at folkeskolen får de ønskede friheder. Vi har erfaring for, at det virker. Jeg ønsker mere frihed for alle folkeskoler - ikke blot de få.

Bragt i Altinget den 1. november 2018

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12