fjern søgeboks

Manglende tillid til lærerne er gift for demokratiet

Manglende tillid til lærerne er gift for demokratiet

Af Peter Bendix Pedersen, formand, Dansk Friskoleforening

11. september præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) et folkeskoleudspil med titlen "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen".

Intentionen er at hæve fagligheden og give skolerne mere frihed, herunder mulighed for kortere skoledage og forsøg med selvstyrende skoler. Der er formuleret syv konkrete initiativer, som Merete Riisager kalder "en justering af de elementer i folkeskolereformen fra 2013, der ikke har virket efter hensigten".

Folkeskoler mangler frihed og selvstyrekraft
Justeringerne skal - for at blive til virkelighed - forhandles igennem af Folkeskoleforligskredsen - på nær ideen om de selvstyrende skoler, som er blevet mødt med kyshånd fra såvel KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederne. Altså de organisationer, der har et anker i praksis.

Til gengæld er der ikke politisk opbakning til forsøget med de selvstyrende skoler. Kritikken går på, at det vil skabe A- og B-skoler, hvilket jeg i øvrigt har svært ved at følge. Det bør mane til eftertanke, at der er enighed udenfor Christiansborgs mure om, at folkeskolen mangler frihed og selvstyrekraft.

Er folkeskoleudspillet det første spadestik til reformens endeligt? Der er i hvert fald langt imellem de politiske forsvarstaler for reformen, hvilket måske også har at gøre med det forestående folketingsvalg. Mon ikke de fleste politikere har læst skriften på væggen?

Brug for højt til loftet og fagligt råderum
Jeg håber, at politikere på Christiansborg i den forestående valgkampdagsorden vil være opslugt af tanken om, hvordan man skaber begejstring og engagement på folkeskolerne. På friskolerne har vi erfaring med, at den slags næres af muligheden for at være herre i eget hus.

Vi véd, at der næsten ikke er grænser for, hvad professionelle og forældre kan bedrive sammen i ambitionen om at skabe rammerne om det gode børneliv. Vel at mærke, hvis der er højt til loftet og et fagligt råderum. Dét under vi også lærere, pædagoger, forældre og elever i folkeskolen.

Det er forudsigeligt, at "grundskolen" på tværs af alle partier kommer til at fylde i valgkampen.

Og ligeså forudsigeligt er det omtrent, at socialdemokratiske politikere vil lancere straf-lignende initiativer overfor friskolerne, der i slipstrømmen på reformen modtager mange nye familier, fremfor at lægge et stort øre til folkeskolelærerne, -lederne og -forældrene og tage et opgør med de styringsmekanismer, som øjensynligt ikke er hensigtsmæssige.

De sædvanlige historier om, at det er friskoler og privatskoler, der er skyld i dårligdommene i den danske folkeskole, er ganske enkelt ikke ambitiøse nok og faktisk også kontraproduktive.

Sæt gang i justeringer
Vi har brug for politikere, der går uden om fristelsen til at lede efter sorte får og i stedet tør tage tilbagemeldingerne på reformen for pålydende og tør igangsætte nødvendige justeringer.

Folkeskolen bliver ikke bedre af, at friskolernes statstilskud mindskes med den konsekvens, at de mange nye friskoler efter lukkede folkeskoler i tyndt befolkede områder må lukke.

Folkeskolen bliver heller ikke hjulpet af ideen om, at andelen af fri- og privatskoler reduceres fra de nuværende 18 procent til 10 procent, som man i Socialdemokratiet har annonceret. Faktisk vil det medføre en offentlig merudgift på cirka 1 milliarder kroner årligt.

Tillid til lærere er afgørende
Når skolepraktikere udenfor Christiansborgs mure ser ud til at være fuldkommen enige om, at det gode skole- og børneliv kommer med respekt om lærergerningen, frihed til skolerne og et stop for dekreter ovenfra, så bør det gøre indtryk på enhver folkevalgt politiker. Styringskæden trænger til at slå en kolbøtte.

Vi trænger til stærke signaler om et højt tillidsniveau oppefra. Derfor er det gift for debatten - og demokratiet - samt relationen mellem politikere og praktikere, når Alex Ahrendtsen (DF) annoncerer, at han ikke har tillid til lærere, fordi han mener, der er flere lærere, der stemmer rødt end blåt og derfor indoktrinerer. Det er både et skræmmende udsagn og brænde til en uværdig debat.

Professor i statskundskab Gert Tinggaard Svendsen fra Århus Universitet har forsket i tillidskultur og påpeger, at danskerne har verdensrekord i tillid. Lad os nu vise hinanden, at det også gælder den del af folket, som er lærere, pædagoger, skoleledere og forældre. Præcist ligesom det skal gælde politikere.

Bragt i Altinget den 17. november 2018

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12