fjern søgeboks

Peter Bendix Pedersen: Drop fløjkrige mellem folkeskoler og friskoler

DROP FLØJKRIGE MELLEM FOLKESKOLER OG FRISKOLER

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

Folkeskolen er grundskolens 'storebror', og det er afgørende, at den position fortsætter, mener formand for foreningen FRISKOLERNE, Peter Bendix Pedersen, som vil skrinlægge opfattelsen af, at de to forskellige skoletyper strides. 

Mette Frederiksen (S) er i fuld gang med at samle det nye politiske hold, der skal lede Danmark. Imens er vi nok mange, der venter spændt på, hvem der bliver den kommende undervisningsminister.

I betragtning af den kampagne, Socialdemokratiet, godt hjulpet af blandt andre mediet Pio Pio og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har ført overfor friskoler og privatskoler op til og under valgkampen, så er det set fra friskolestolen særligt spændende, om vores kommende vigtigste samarbejdspartner er socialdemokrat, SF´er eller radikal.

Uanset, skal der ikke herske tvivl om, at vi i FRISKOLERNE ser frem til at samarbejde med den nye minister, og vores indstilling vil være, at det giver mest mening at se på grundskolen som et samlet hele.

I FRISKOLERNE er vi optaget af de udfordringer og problematikker, der går på tværs af skolesektorerne. Vi tror på, at folkeskolerne og friskolerne har meget at berige hinanden med, og vi tror på, at vi skal spille hinanden gode i stedet for at hoppe med på den dagsorden, der i lang tid har fokuseret på at etablere et billede af to sektorer i modstrid med hinanden.

Vi er hinandens forudsætninger, og det er indlysende for os, at friskolerne skal være stærke alternativer til stærke folkeskoler. Det er også indlysende for os, at folkeskolen er grundskolens "storebror", og at det er afgørende vigtigt, at denne position fortsætter.

Ny minister skal have respekt for friskoleånden
I FRISKOLERNE ønsker vi, at den kommende undervisningsminister vil lægge op til, at folkeskolerne og friskolerne skal bidrage til det fælles bord med konkret viden om blandt andet forældresamarbejde, trivsel, karakterfrie skoler, hvordan vi undgår stressede og præstationsramte elever, overgang til ungdomsuddannelser - og andre dagsordener, som vi i fællesskab identificerer.

Vi er optaget af hele grundskoleområdet, og vi håber, at der fremadrettet vil komme endnu mere fokus på, hvordan vi kan lære af hinanden i sektoren.

Vi ønsker os også af en kommende undervisningsminister, at der vil være respekt for diversiteten i den danske grundskole. Det indebærer en grundlæggende respekt for, at friskoler og private grundskoler kan oprettes på særlige værdigrundlag af politisk, religiøs, ideologisk, pædagogisk karakter.

Vi ser friheden til at være forskellige som en styrke, der beriger ikke blot skolerne, men vores samfund. Friskoler og private grundskoler er vokset ud af en tankegang om, at vi i den danske version af demokratiet netop kan håndtere denne forskellighed. Derfor håber vi, at en kommende undervisningsminister har blik for den tradition, som i mere end 160 år har sikret åndslivets frihed. Dét, vi også kalder frisind og åndsfrihed, og det, der er grundforståelsen i at beskytte mindretal.

Det er hér, man finder kernen i friskolernes legitimitet og den danske tradition for at tillade vidt forskellige skoletyper beroende på vidt forskellige værdigrundlag. Det giver forældrene mulighed for frit at vælge netop den skole, der passer til familiens værdier og barnets behov.

Drop fløjkrige
Vi har brug for i fællesskab at udvikle en samlet grundskole, og i FRISKOLERNE ønsker vi os, at tilliden til grundskolen udvides. Vi ved, at frihed og medansvar fører til medlevende og engageret skolekultur. Det under vi også folkeskolerne, og vi har ikke patent på vores erfaringer. Vi deler dem gerne.

Det er nødvendigt, at den kommende undervisningsminister har fokus på at sikre rammer og ressourcer til ledelse og lærere i hele grundskolen. Det er herfra den stærke skolekultur skabes. Vi tror, det er nøglen til også at løse de sociale opgaver, der presser sig på i grundskolen.

Det stærkeste afsæt for et frugtbart samarbejde mellem den kommende undervisningsminister og grundskolesektoren er, at vi i respekt for forskellighederne i grundskolen finder sammen om, hvordan vi kan udvikle den fælles grundskole til gavn for børnene og de voksne, der arbejder dér.

Fløjkrige er sjældent givtige. Lad os derfor holde fokus på bolden i erkendelse af, at vi - folkeskoler som friskoler - er drevet af det samme, nemlig at sikre børn og unge de bedste betingelser for udvikling og læring uanset baggrund.


Debatindlæg i Politikens Skoleliv, tirsdag den 26. juni 2019

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12