fjern søgeboks

De unge vil virkelig gerne være med i en politisk samtale

De unge vil virkelig gerne være med i en politisk samtale

Af Lisbeth Trinskjær, formand Højskolerne, Torben Vind Rasmussen, formand Efterskolerne og Peter Bendix Pedersen, formand FRISKOLERNE. Initiativtagere til Frirummet.

De unge vil virkelig gerne være med i en politisk samtale. Men det skal være en samtale, hvor der ikke kun er to muligheder: at have ret eller tage fejl. For sådan er den virkelige verden ikke.
Frirummet er et nyt initiativ, som skal uddanne unge ”debatpiloter”, der inviterer til lokale debatter i hele Danmark. Formålet er at højne den politiske samfundsdebat.

Grøftegravning lader til at være den foretrukne disciplin, når valgkampens skyts køres i stilling. Uenigheder pustes op, nuancer udelades og al tvivl forsvinder. Svar skal være endegyldige og holdninger skal forsvares til sidste blodsdråbe. Det skal være så markant, at der bliver skabt tydelige grøfter. Men hvad nu, hvis det er alt det, der er imellem grøfterne, der er det mest spændende? Hvad nu, hvis førstegangsvælgerne foretrækker en politisk debat, der ser ud på en anden måde?

Vi oplever det blandt eleverne fra de godt 700 skoler, vi repræsenterer. Vi har unge på vores skoler, som høfligt siger nej tak, når de bliver inviteret til at være publikum hos Clement. De hverken deltager i eller har særlig stor lyst til at være tilskuere til en politisk debat, der mere og mere antager karakter af konfliktunderholdning.

Med baggrund i vores tre skoleformer – friskolerne, efterskolerne og højskolerne – er det vores erfaring, at de unge virkelig er interesserede. De er hverken dovne eller uengagerede. De vil virkelig gerne vil være del af en politisk samtale. Men det skal være en samtale, hvor der ikke kun er to muligheder: at have ret eller tage fejl. For sådan er den virkelige verden ikke.

Mange af dem er trætte af politikere, der råber til hinanden fra hver sit ringhjørne, fra hver sin medieplatform. Gentager, gentager og gentager de samme ord. Uden at lytte, uden at spørge, uden at turde være i tvivl. Og de er trætte af et mediemaskineri, der i valgkampens hede dyrker konflikten som en underholdningskategori.

Kunne man i stedet forestille sig en politisk debat, hvor deltagerne – politikere, borgere, meningsdannere – kunne give udtryk for tvivl, dilemmaer og åbent anerkende det modsatte synspunkt af deres eget. Ja, det kunne man faktisk godt. Vi har, med støtte fra TrygFonden, skabt initiativet Frirummet.

Frirummet er en vision om at forbedre den offtenlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb. Konkret uddanner vi såkaldte debatpiloter, som inviterer til debatter lokalt i hele Danmark. Vi har udviklet en ny debatform. En såkaldt Frirumsdebat. Her er målet ikke konsensus. Slet ikke. For konflikter og uenighed er er en uundgåelig del af et demokrati. Men konflikten skal tages alvorligt, og vi skal hverken sky den eller skyde den ud af propertioner. For uenigheder og debat kan gøre os klogere, så længe det ikke blot reduceres til underholdning og magtkampe.

Vi hævder ikke at have den perfekte opskrift på en oplysende, oplivende og klargørende politisk debat. Og vi ønsker ikke at tale politikernes eller mediernes motiver ned. Faktisk ønsker vi at tale dem op. Vi minder med Hal Koch om, at det vi er fælles om, er det politiske. For vi er alle politiske. Vi har alle pligt til at følge med, og vi har alle ret til at mene det, vi vil.

Vi står hver dag med en masse børn og unge i hænderne. Hvert år kæmper vi for at gøre dem klogere og mere nysgerrige på livet og verden. Men vi er på vej i en forkert retning. Politikerlede og en manglende lyst til at deltage i den demokratiske samtale kan udgøre en alvorlig trussel mod vores demokrati.

Politik er ikke noget vi leger. Det er ikke et spil, og det må ikke reduceres til underholdning. Det er holdinger, prioriteringer, samfunds- og menneskesyn som brydes, og vi har alle et ansvar for, at den politiske samtale gør os klogere, giver samfundsperspektiv og gør os bedre i stand til at træffe vores egne valg.

Vi appellerer til både medier, politikere og borgere. Stop fokus på, hvem der vinder og taber en politisk duel. Det interessante må være, om debatten gør os klogere. Stop overfladiske politiske one-liners, men lad os høre om de værdier politikken funderes på. Stop med at klikke på de mest konfliktfyldte overskrifter, og overvej om du vil underholdes eller blive klogere.

I de kommende uger er der valgkamp. Så er medierne og politikernes kalendere er fyldt med debat. Det er nu op til medierne at droppe boksemetafoerne og søgen efter sort/hvide svar. Det er op til politikerne at komme væk fra Twitter og ud i en virkelighed, som ikke kan beskrives på 280 tegn.

Men det er også op til os. Civilsamfund og borgere. Lad os insistere på den åbne demokratiske samtale, der er brug for. Vi skal turde tage samtalen, lytte og se uenigheden som en gave, der driver verden fremad. Vi skal acceptere, at ingen har ret i alt. 

Vi ses på #BlevDuKlogere?

Frirummet har uddannet 163 debatpiloter. Der har været afholdt mere end 80 Frirumsdebatter overalt i Danmark.

Bragt i Politiken 17.05.19

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12