fjern søgeboks

Pressemeddelelse: Er det folkeskolerne, der flygter fra forældrene?

PRESSEMEDDELELSE

Er det folkeskolen, der flygter fra forældrene?

TV2 dokumentaren med overskriften »Flugten til privatskolerne« spiller på gammelkendte fortællinger om friskoler og private grundskoler.

De to hovedbudskaber synes at være, at andelen af elever på friskoler og private grundskoler gennem en årrække er steget, og at disse skoler ikke tager tilstrækkeligt socialt ansvar.

Elevtallet på friskoler og private grundskoler uændret de seneste 5 år
Faktum er dog, at antallet af elever på friskoler og private grundskoler de seneste fem år er uændret. I 2017 var der 121.486 elever i friskoler og private grundskoler og i 2021 var dette tal stabilt på 121.911 elever. Samme niveau forventes i 2022.

Det skal tages i betragtning, at det samlede børnetal i den danske grundskole er faldet med 30.000 børn fra 2017 til 2021.

Den seneste store elevtalsstigning på friskoler og private grundskoler skete i forbindelse med kommunalreformen i 2007, som blev starten på, at 500 folkeskoler nu er lukket eller sammenlagt. En del af de lukkede folkeskoler er blevet til friskoler og private grundskoler. Siden 2007 er der sket en netto-tilvækst på 52 friskoler og private grundskoler.

Når man vil finde årsagen til, at friskoler og private grundskoler over en længere årrække har oplevet elevtilgang, må man også tage i betragtning, at skolereformen i 2014 affødte markant kritik, hvilket fik en del forældre til at tvivle på folkeskolerne og søge mod friskoler og private grundskoler.

»Det er ikke særligt gådefuldt, hvorfor andelen af elever i friskoler og private grundskoler er steget over de seneste 10 år. Det er nærmest ret naturligt, når man ser på faktorerne omkring denne udvikling. Når man vælger at lukke og sammenlægge 500 folkeskoler og derefter ruller en stærkt omdiskuteret reform ud i folkeskolerne med en inklusionsindsats, der ikke er lykkedes,

så må man jo spørge sig selv, om det virkeligt er forældrene, der flygter fra folkeskolerne – eller om det snarere er stik modsat«, siger Peter Bendix Pedersen, der er formand for FRISKOLERNE.

Friskolerne og det sociale ansvar
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjorde i slutningen af august 2020 en analyse med overskriften »Flere børn fra eliten går på privatskole – også udenfor storbyerne«. I analysen konkluderes det, at andelen af elever i friskoler og private grundskoler er steget fra 13 pct. til 18 pct. siden 2009. Stigningen er primært sket udenfor de store byer. Analysen argumenterer for, at der er store sociale forskelle på, hvem der »vælger folkeskolen fra og fri- og privatskolerne til«. AE-rapporten viser, at middelklassebørn og særligt »elitens børn« i stigende grad er overrepræsenteret på friskoler og private grundskoler.

Men, ser man alene på friskolerne, viser der sig et andet billede. Analysebureauet Analyse & Tal har sammenlignet den socioøkonomiske baggrund for friskoleelever med de øvrige frie grundskoler og folkeskolerne. Og her er konklusionen klar: Friskoleelever kommer samlet set fra mindre eller lige så privilegerede hjem som folkeskoleeleverne.

Målt på forældrenes indkomst og uddannelse er der ingen nævneværdige forskelle på friskoleelever og folkeskoleelever. Dog er der en tendens til, at der blandt 1. klasserne på friskolerne er en overrepræsentation af lavindkomstfamilier, mens højindkomstfamilierne er underrepræsenteret, men denne tendens udligner sig stort set for 8. klasserne.

Samtidigt er det også relevant at interessere sig for de lokale forhold. AE Rådet henviser til, at andelen af socialt blandede skoler er reduceret siden 2010. Men zoomer man ind på de lokale forhold forholder det sig typisk sådan, at de lokale fri- privat- eller folkeskoler ligner naboskolerne til forveksling. Ønsket om mere blandede skoler handler dermed i høj grad om bolig- og geopolitik.

Antallet af specialundervisningselever stiger
Dertil kommer at andelen af elever med specialundervisningsbehov igennem en årrække været støt stigende på fri- og privatskolerne. Særligt på friskolerne er andelen af specialundervisningselever markant høj. FRISKOLERNEs medlemmer udgør 32 pct. af alle fri- og privatskoleelever i Danmark, mens hele 51 pct. af sektorens specialundervisningselever går på friskolerne.

Antallet af specialundervisningselever på friskolerne er fordoblet siden 2015/16. I dag modtager 2,7 pct. af eleverne på friskoler og private grundskoler specialundervisning.

Nuancerne er vigtige – også når vi drøfter udviklingen i den danske grundskole. Måske er der ikke tale om, at forældrene flygter til friskoler og private grundskoler. Måske er der snarere tale om, at folkeskolerne mange steder er flygtet fra forældrene. Når 500 folkeskoler nedlægges og en stor skolereform fejler, er der gode grunde til at se på, hvordan folkeskolerne kan styrkes og gøres attraktive til gavn for børn og forældre.

 

Fakta om elever på friskolerne

Elevtalsudvikling (Danmarks Statistik): https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=UDDAKT20&PXSId=188636&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Antallet af elever i friskoler og private grundskoler er uændret de seneste 5 år (2017-2021):

2017: 121.486 elever
2021: 121. 911 elever

Udviklingen i antal grundskoler i Danmark (Børne- og Undervisningsministeriet):
https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/personale-og-skoler/antal-grundskoler

Registerbaseret analyser af friskoleelevernes socioøkonomiske forhold og demografi (Analyse & Tal): https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Presse_og_politik/Analyser_og_unders%C3%B8gelser/Sociooekonomi_nov_2020.pdf

Andel af elever, der modtager specialundervisning i friskoler og private grundskoler (Børne- og Undervisningsministeriet):

Skoleår

2015/16

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Elever i friskoler og private grundskoler

117.249

119.420

121.486

121.850

122.050

122.074

121.911

Modtager specialundervisning (i normalklasse eller segregeret)

1.713

2.029

2.297

2.637

2.861

3.293

3.541

Andel der modtager specialundervisning

1,5%

1,7%

1,9%

2,2%

2,3%

2,7%

2,9%

Hent Pressemeddelelse (pdf)

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12