fjern søgeboks

'Frie prøveformer i en præstationstid'

Projektet indsamler forskningsbaseret viden om frie prøveformer

Prøvefrihed i en præstationstid  

FRISKOLERNE har i 2022 igangsat forskningsprojektet ”Frie prøveformer i en præstationstid” sammen med CEFU (Center for ungdomsforskning) og EFTERSKOLERNE. 

Projektet indsamler blandt andet forskningsbaseret viden om elevernes oplevelser og erfaringer med frie prøveformer samt om de pædagogiske praksisser, der knytter sig til frie prøveformer på fri- og efterskoler. 

I efteråret 2022 deltog en række skoler i et midtvejsseminar, hvor foreløbige pointer og perspektiver blev fremlagt og videreudviklet sammen med forskerholdet. Udbyttet af midtvejskonferencen indgår som en del af undersøgelsens samlede datamateriale. 

Vidensgrundlag for et fælles sprog skaber værdi indadtil og udadtil 
Med et solidt vidensgrundlag bliver der skabt et fælles sprog for den læring og dannelse, som frie prøveformer understøtter hos eleverne.  

Et tydeligt sprog gør det muligt at understøtte og udvikle de pædagogiske praksisser, der ligger bag undervisning der ikke gør brug af karakterer og traditionelle prøver. 

Samtidig kan projektet være med til at vise nye veje i forhold til et voksende fokus på præstationer og dokumentation af læringsudbytte samtidigt med, at den del af formålet med skolen, der handler om netop læring, mestring og dannelse, ikke taber terræn.  
 
Internationale erfaringer og elevundersøgelser  
Undersøgelsens konkrete datamateriale består både af internationale erfaringer med prøve- og karakterfrihed, spørgeskemaundersøgelse blandt elever og ledere på fri- og efterskoler, der arbejder med frie prøveformer og casestudier på tre friskoler og tre efterskoler. 

Resultaterne formidles og sættes i spil via det allerede afholdte midtvejsseminar, løbende følgegruppemøder, udgivelsen af en bog med illustrative eksempler og anbefalinger til veje frem for de prøvefri fri- og efterskoler frem mod en afsluttende konference. 

Projektet forventes afsluttet i 2024.
 
Har du spørgsmål til projektet eller prøvefrihed generelt, så kontakt konsulent Jakob Ringgaard i Friskolernes Hus. 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12