fjern søgeboks

Overenskomster

pil Tilbage

Cirkulære_om_seniorbonus_og_seniordage.pdf

Cirkulære om seniorbonus og seniordage til skolens ledere, lærere, børnhaveklasseledere og ansatte hvortil skolen har tiltrådt overenskomst mellem Aftaleenheden og 3F og HK Privat. Hent fil

Fællesoverenskomst_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_2019.pdf

Fællesoverenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og LC af 4. december 2019. Er indarbejdet i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

OK21_–_Arbejdstidsaftale_for_Lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Arbejdstidsaftalen træder i kraft, så den i sin helhed kan anvendes til skoleåret 22/23. Hent fil

OK24_samlet.pdf

Samlet skema over de ændringer der sker i OK24 for alt skolens personale. Hent fil

Organisationsaftale_for_Lærere_og_Børnehaveklasseledere_OK21.pdf

Organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen indgår ligeledes i overenskomsthåndbogen. Hent fil

Organisationsaftale for ledere

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. BEMÆRK: Der arbejdes på en overenskomsthåndbog, som vil blive publiceret, når denne er færdig. Hent fil

Overenskomst_3F_Mellem_Aftaleenheden_for_Frie_Grundskoler_og_3F_2021-2024.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomst HK_2021-2024

HK-overenskomst gældende fra 2021-2024 Hent fil

Tilslutningsskema - 3F overenskomst_teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl. 2021-2024

Tilslutningsskema til 3F-overenskomsten mellem 3F og FRISKOLERNE (2021-2024) sker ved at udfylde og indsende skemaet til FRISKOLERNE. Hent fil

Vejledning vedr planlægning og opgørelse af arbejdstid og beregning af løn i 3F-overenskomsten

Beskrivelse af reglerne om arbejdstid og lønberegning for medarbejdere, som er omfattet af 3F-overenskomsten. Hent fil

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Tove Dohn
Skriv til mig
tove(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12