fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV)

En APV er systematisk vurdering af arbejdsmiljøet og de belastninger, de ansatte udsættes for.
En APV er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år, samt hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

APV'en udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær.

Alle skoler skal udarbejde en skriftlige APV, og det skal som minimum ske hvert tredje år.
APV’en skal dog altid revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og –processer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i planlægningen og gennemførelse af en APV. Omfang og indhold afhænger bl.a. af arbejdets art, de konkrete arbejdsmiljøforhold, skolens størrelse, tekniske hjælpemidler, samt arbejdsmetoder og –processer.

Vurdering af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
APV’en skal både omfatte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Beskrivelse og vurdering af sygefraværet skal også indgå i vurderingen.

En APV skal beskrive problemerne og følges op af en handlingsplan samt en plan for opfølgning på problemerne.

Skolen kan selv vælge den metode, som APV’en skal gennemføres efter, men følgende fem elementer skal være indeholdt:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af sygefraværet for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefraværet
  • Opstilling af en prioriteret handlingsplan for bedre arbejdsmiljø
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning, der redegør nærmere for, hvordan en APV skal gennemføres, fx i de brancheorienterede ”Arbejdsmiljøvejvisere”, der beskriver forskellige metoder til, hvordan en APV kan gennemføres og indeholder en beskrivelse af de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer inden for branchen.

Tilgængelig APV
APV’en skal være tilgængelig på arbejdspladsen for ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet.

Kilder: Arbejdsmiljøloven og PAV (personaleadministrativ vejledning)

Woba: Online platform til APV

Friskoler, der er tilknyttet skoleforsikringsprogrammet fra WTW, (Willis Towers Watson), har mulighed for at benytte sig af APV-værktøjet Woba udviklet af WTW.
Woba er en digital platform til fx spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med en APV.
Læs mere her

Skema om psykisk arbejdsmiljø til APV
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Ole Carl Petersen
Skriv til mig
ole-c(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12