fjern søgeboks

Friskolens økonomi

Bestyrelsen skal tilse at skolen:

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens økonomi overfor undervisningsministeriet. Statstilskuddet skal anvendes, så det følger gældende bekendtgørelse. Det er den overordnede ledetråd i arbejdet med skolens økonomi:

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler, private grundskoler mv. bek nr 536 af 17.4.2023”.
Vi anbefaler man søger under www.retsinformation.dk, i det tilfælde, at en ny version af bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Skolens økonomiudvalg, hvor formand, skoleleder og kasserer sikkert sidder, kan med fordel lavet et årshjul for arbejdet med skolens økonomi.

Økonomiudvalget vil lave løbende overvågning og tilrettelæggelse af skolens daglige økonomi, herunder sikring af et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til driften.

Inspiration til årshjul for skolens økonomi

Efterår

  • 5. september: her meldes elevtal ind til ministeriet og I kender jeres økonomi. Er der markant færre elever, skal budgettet tilpasses.
  • Lokalløn for lærere rammesættes.
  • Lønsamtale skoleleder
  • Budgetlægning for det kommende kalenderår.
  • Finanslov og evt. kommunalbudget (Dagtilbud) vedtages, og skolens budget rettes evt til efter denne.

Vinter

  • Fastlægge elevbetaling for det kommende skoleår
  • Årsrapport

Forår

  • Gennemgang af regnskab på generalforsamling
  • Tilpasning af udgifter til det kommende skoleår

Sommer

  • Opgaver efter behov

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12