fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilsyn og friskoler

Tilsynet med frie grundskoler består af 3 dele:  

  • Forældrekredsens tilsyn 

  • Det forældrekredsvalgte tilsyn: certificeret tilsynsførende eller selvevaluering 

  • Statens tilsyn 

 

Forældrekredsens tilsyn 
Det fremgår af Friskoleloven, at ”det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves”. Forældrene kan f.eks. før tilsyn med friskolen ved at deltage i skolens arrangementer, møder, generalforsamlinger, åbne skoledage eller lignende. Men forældrekredsen træffer selv beslutning om, hvordan tilsynet udføres.  


Det forældrekredsvalgte tilsyn
Certificeret tilsynsførende eller selvevaluering 

Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde forældrekredsen til et særskilt møde, hvor de vælger tilsynsførende eller selvevaluering. 

Den certificerede tilsynsførende fører tilsyn med, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og om skolen efter deres formål lever op til bestemmelser om ’frihed og folkestyre’. 

Selvevaluering foregår efter én af de to godkendte selvevalueringsmodeller.


Statens tilsyn 
Staten fører forskellige typer af tilsyn med friskoler. 

  • Tematisk tilsyn med fokus på et specifikt tema, f.eks. prøvefri skoler, specialundervisning osv. 

  • Risikobaseret tilsyn med fokus på særlige faktorer, f.eks. overgangen til ungdomsuddannelser, karakterer og socioøkonomiske referencer. 

  • Enkeltsagstilsyn etableres enten som opfølgning på et af de andre tilsyn eller pga. en henvendelse fra en forælder eller en tilsynsførende på en skole. 

Hvis staten i forbindelse med et tilsyn er alvorligt bekymret kan skolen sættes under skærpet tilsyn. 

Læs mere om statens tilsyn her: Tilsyn på frie grundskoler | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

 

 

Certificeret tilsynsførende
Ministeriets tilsyn
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Jakob Ringgaard
Skriv til mig
jakob(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12