fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Erasmus+ og FRISKOLERNES gratis kursus og job-shadowing tilbud i Europa

Deltag gratis i europæiske kurser omhandlende interkulturelle kompetencer og bæredygtighed

FRISKOLERNE er akkrediteret  til Erasmus+ programmet
Dansk Friskoleforening er blevet akkrediteret som konsortium ansøger til Erasmus+ programmet gældende for perioden 2022-2027.

Det betyder at foreningen kan søge tilskud på vegne af en gruppe friskoler. Ønsker man som friskole eller ansat på en friskole at deltage i FRISKOLERNES europæiske kurser eller et selvvalgt kursus i perioden, skal man skrive til kontakt(at)friskolerne.dk.

Som friskole kan man vælge at deltage i FRISKOLERNES kurser og /eller man kan vælge selv at finde kurser i Europa eller job-shadowing på skoler i Europa. Det kan være et engelsk kursus i Belfast med europæiske lærere, en pædagog der besøger en daginstitution i Finland med fokus på bæredygtighed, en leder der deltager i et kursus om implementering af interkulturelle kompetencer osv.

1. Selvvalgt kursus
Som ansat på en friskole kan man vælge selv at finde et kursus, der udbydes i Europa. Kurset skal være indenfor et af følgende to emner:

- Interkulturelle kompetencer – se et udvalg af kurser her

- Bæredygtighed – se et udvalg af kurser her

Tilskuddet til kursus betalingen er begrænset til 10 dage. Man kan på https://www.schooleducationgateway.eu  finde en lang liste med udbudte europæiske kurser.

2. Job-shadowing
Man kan også vælge at komme på job-shadowing – en friskole ansat følger en lærer/pædagog/leder på en skole i Europa. FRISKOLERNE kan være behjælpelig med at finde en skole eller daginstitution. ’Job-shadowing’ kan vare fra minimum to dage plus transport og op til 60 dage.

3. FRISKOLERNE udbyder følgende kurser som en del af Erasmus+ aktiviteterne:

  1. Kontaktseminarer i Riga med skoler fra hele Europa – oktober 2022
  2. Kontaktseminarer i Kiel med skoler fra Sydslesvig – forår 2023
  3. Kontaktseminarer i Paris med skoler fra hele Europa – forår 2023
  4. Kontaktseminarer i Paris med skoler fra hele Europa – efterår 2023

Formålet med kontaktseminarerne er at sætte fokus på undervisningen i bæredygtighed, skolens arbejde med interkulturelle kompetencer i undervisningen og på rejserne i samarbejde med jævnaldrende unge fra Europa. Der vil være rig mulighed for det personlige møde mellem den enkelte kursist og lærere fra andre europæiske lande. Der vil på kurset være fokus på best-practice i forhold til rejser og online samarbejde som en del af elevernes undervisning. Herudover vil deltagerne få en bred viden om, hvordan man kan søge midler til nordisk og europæisk samarbejde. Der vil være rigeligt med samarbejdspartnere fra skoler i hele Europa til alle deltagerne. Fire dage: To dage med forberedelse og skolebesøg inkl. transport for de danske deltagere samt to dages kontaktseminar med de europæiske deltagere.

Man kan her læse mere om hvordan kommuner, CFU’er og skoler bruger efteruddannelses tilbuddene i Europa.

Ønsker din friskole at deltage i FRISKOLERNES Erasmus+ aktiviteter 2022-2023?
Ønsker man som friskole at deltage skal man:

  • tilmelde sig Dansk Friskoleforenings ansøgning ved at skrive til jcj@friskolerne.dk senest 19.januar 2022 med skole, email samt OID nummer.
  • og registrere sig i Organisation Registration System (ORS) for at få tildelt et OID-nummer. ORS er Europa-Kommissionens organisationsportal, hvor alle, der vil deltage i projekter med tilskud fra Erasmus+ skal være registreret.

Man skal bruge et EU Login (Europa-Kommissionens ’Nem-ID’) for at kunne oprette en organisation i Organisation Registration System.

1. Opret EU Login (se evt. EU Login guide) https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-5666263-ibtT4s6zpxshJBZsbUq4BX4N1squ9inxDaElv06tBzSkycS9eH51Y4gzZEIeSwbP7I5xOp0SqO4Hltrbc2ZQVrG-PHslUMVSXYCe89pwqaGhzw-XHygV5TTIOCy3FRXkTg9GoPfoT3gYBBk98sFjPecZHm

Når man har oprettet et EU-Login, kan man oprette sin organisation i Organisation Registration System, og få tildelt et OID-nummer. En organisation må kun have ét OID-nummer, så inden man opretter et nyt OID-nummer, skal man tjekke, om skolen allerede er registreret i Organisation Registration System og allerede har et OID-nummer.

2. Tjek om din skole er registreret i Organisation Registration System her https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

3. Når man er registreret i ORS skal man uploade to dokumenter:

- Financial Identification Form. Blanketten skal underskrives af såvel den økonomiansvarlige for skolen samt underskrives og stemples af skolens bank. Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

- Legal Entity Form. Dokumentet skal underskrives af skolens juridisk ansvarlige. Udover underskrift skal navnet med den juridisk ansvarlige også skrives med blokbogstaver.

Efter udfyldelse skal dokumentet printes, underskrives, scannes og uploades som PDF.

Bemærk, at dokumenterne først er gemt på OID, når der klikkes på ’Update my organisation’

Se dokumenterne og vejledninger til udfyldelse her https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/organisation-registration-system/organisation-registration-system

Senest den 1.februar skal de to dokumenter være uploaded.

Senest den 1.februar skal hver skole, som har vist interesse, have underskrevet et mandate for at kunne deltage i ansøgningen. Mandate tilsendes skolen efter den 19.januar.

Svar på ansøgningen forventes i juni 2022. Aktiviteterne kører fra august 2022-december 2023.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12