fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Hvad laver en Arbejdsmiljøorganisation?

En Arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal afdække, løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Mindst én gang om året gennemføres en drøftelse af arbejdsmiljøet.

Mindst hvert tredje år laves en arbejdspladsvurdering (APV).

Hvornår skal der være en arbejdsmiljøorganisation på skolen?

Hvornår skolen skal organisere sig med en Arbejdsmiljøorganisation (AMO), afhænger af, hvor mange, der er ansat på skolen.

Har skolen mere end 10 ansatte, er der pligt til at oprette en AMO, og er der mere end 25 ansatte, skal der, udover Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), også etableres et samarbejdsudvalg.

NB: Som udgangspunkt medregnes alle ansatte på skolen uanset beskæftigelsesgrad el. lign, med undtagelse af kontorarbejde og andet administrativt arbejde, hvor det kun er ansatte, der er beskæftiget mere end 10 timer eller mere ugentligt, der tæller med, når skolens samlede antal ansatte skal opgøres.

 • Små skoler (1-9 ansatte)

  Hvis skolen har mellem 1-9 ansatte, er der ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

  Til trods herfor skal skolens ledelse sørge for, at der sker et samarbejde med de ansatte om sikkerhed og sundhed ved løbende direkte kontakt og dialog.

  Herudover skal der årligt ske arbejdsmiljødrøftelser, som skolen skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet.

 • Mellemstore skoler (10-34 ansatte)

  Hvis skolen har mellem 10-34 ansatte, er der pligt til at oprette en AMO om sikkerhed og sundhed. 

  Organisationen omfatter alle ansatte på skolen, medmindre der er tale om en medarbejder, der er en del af skolens ledelse (skoleleder, viceskoleleder mv.).

  Organisationen skal bestå af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af skolens ledelse. Herudover er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant formand. 

 • Større skoler (over 35 ansatte)

  Hvis skolen har 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en AMO med følgende to niveauer:

  1. En eller flere arbejdsmiljøgrupper, der varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En arbejdsmiljøgruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

  2. Et eller flere arbejdsmiljøudvalg, der varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.
   Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper og herudover af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Om Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

Arbejdsmiljørepræsentant

Om samarbejdsaftale og -udvalg

Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalg
Hent hæftet 'På forkant'

'På forkant' - Inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø

Tilbage til Filarkivet pil
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Ole Carl Petersen
Skriv til mig
ole-c(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12