fjern søgeboks

FNs Børnekonvention

FN's Børnekonventions officielle navn er 'Konventionen om Barnets Rettigheder' og er et internationalt sæt af regler, som skal sikre, at børn overalt i verden har samme rettigheder.

Børnekonventionen er ikke en lov, men et sæt retningslinier, som medlemslandenes regeringer har pligt til at overholde.  

Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra. Børnekonventionen skal sikre: 

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krig, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Børnekonventionen blev vedtaget den 20. november 1989 på FN's generalforsamling, og i alt 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen. Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991.

pil Tilbage

FNs_Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til_Elever_rettigheder.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

FNs_Børnekonvention_frie_skoler_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage_.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12