fjern søgeboks

Love, regler og vejledning

Love, regler og bekendtgørelser for frie grundskoler

En fri grundskole er underlagt en række lovgivningsmæssige bestemmelser og retningslinjer.
For at modtage tilskud fra staten skal disse bestemmelser følges og overholdes.

Love og bekendtgørelser ændres ofte, så man bør finde gældende versioner på Retsinformation.dk
Af samme grund linker vi til eksterne sider.

Gældende love, regler og bekendtgørelser findes på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside og Undervisningsministeriets hjemmeside om Frie skoler.

Samling af de vigtigste love og regler

 • Forligsnævn

  Behandling i Forligsnævnet er en mægling, hvor parterne, med bistand af Forligsnævnet, søger at få løst deres konflikt i forbindelse med en opsigelses- eller bortvisningssag ved forhandling.
  Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandlingen i Forligsnævnet, kan sagen behandles ved faglig voldgift i overensstemmelse med reglerne for det anvendte forligsnævn, eller ved anden retlig prøvelse.

  Fristen for indbringelse for Forligsnævnet er en måned fra modtagelsen af afskedigelsen/bortvisningen.

  Friskolerne har tre overenskomster, der indeholder forligsnævn. Læs mere på organisationernes hjemmesider. Er arbejdstager ikke dækkes af de tre første forligsnævn, kan FRISKOLERNES forligsnævn tages i anvendelse.

  1. Forligsnævnsaftale mellem Frie Skolers Lærerforening og Dansk Friskoleforening.
   Dette forligsnævn kan benyttes af organiserede lærere og børnehaveklasseledere.
   Dette forligsnævn kan også benyttes af ikke-organiserede lærere og børnehaveklasseledere. I så fald vil arbejdstager skulle betale FSL for deltagelse.
   Forligsnævnsaftale mellem Frie Skolers Lærerforening og Dansk Friskoleforening
    
  2. BUPL/FOA-overenskomst. Omfatter arbejdstager under BUPL/FOA-overenskomst, for skoler der har tegnet overenskomst med BUPL/FOA.
   BUPL-Overenskomst OK2021-2024
   Bilag 5: Forligsnævnsaftale Regler for forligsnævn_BUPL-overenskomst OK2021-2024
    
  3. HK- overenskomst. Omfatter arbejdstager under HK-overenskomst, for skoler der har tegnet overenskomst med HK.
   Overenskomst_HK_2021-2024
   Bilag 3_Forligsnævnsaftale_Regler for Forligsnævnet
    
  4. FRISKOLE foreningens eget forligsnævn, jf. §12 i foreningens vedtægter. Denne kan tages i anvendelse, hvis ingen af ovenstående muligheder dækker arbejdstagers vilkår.
   Dansk Friskoleforenings forligsnævnsaftale

  Vi opfordrer til, man henvender sig til en konsulent i FRISKOLERNE, hvis man overvejer at indbringe en sag til mægling i forligsnævn. Ved denne henvendelse vil man afklare, hvilke af de fire forligsnævn, der evt. skal tages i anvendelse.

Spørgsmål til love og paragraffer?

Kontakt vores konsulenter
62613013
Henry Charles Holm
Skriv til mig
henry(at)friskolerne.dk
Dzenana Causevic
Skriv til mig
dc(at)friskolerne.dk
Jakob Ringgaard
Skriv til mig
jakob(at)friskolerne.dk
Ole Carl Petersen
Skriv til mig
ole-c(at)friskolerne.dk
Vibeke Helms
Skriv til mig
vibeke(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12