fjern søgeboks

Gratis skolebesøg - vil I se, hvad skoleskak kan?

Dansk Skoleskak tilbyder lige nu har 20 gratis skolebesøg til friskoler, som gerne vil prøve skoleskak af. Det kan give jer på skolen et mere oplyst grundlag at vurdere på, om skoleskak er relevant for jer. Læs mere her.
Af: Mie Lund Hansen, Friskolernes Hus
Kategori
Pædagogik & skoleliv , Administration , Magasinet Friskolen
19.06.24

Dansk Skoleskak er eksperter i at skabe nye veje til læring og spille hjernen stærk. Vi kan nu med støtte fra lokale fonde tilbyde gratis skolebesøg / demoforløb, så unge, undervisere og ledelse kan opleve potentialet i spilbaseret læring med skoleskak. 

HVAD KAN SKOLESKAK?
Skoleskak er en metode til at træne fokus, koncentration og tænke fremad. Skoleskak skaber nye veje til læring med spilbaseret matematik, inklusion og trivsel, hvor de sociale spilleregler (at give hånd før og efter kampen og opføre sig ordentligt uanset resultatet) er ønskværdig skoleadfærd. Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak, og hjælper skoler til mere skoleskak, analog læring og mentalt sunde fællesskaber. Vi kalder det #mindresnakmereskoleskak.

HVAD ER ET SKOLEBESØG?
Som skole tilmelder I 3-5 klasser fra fx indskolingen og/eller mellemtrinnet. Flere klasser kan evt. sammenlægges, hvis de fysiske rammer tillader det. En læringskonsulent fra Dansk Skoleskak besøger jer og underviser over en hel skoledag med afsæt i et af Dansk Skoleskaks læringsprogrammer: LÆR SKAK MED DUFFY® (skoleskak/trivsel), SKAK+MAT® (spilbaseret matematik) eller SFA - SKOLESKAK FOR ALLE® (specialelever/elever med særlige behov). 

De konkrete lektioner aftales med klassernes undervisere, der deltager hele dagen. Sidst på dagen evalueres udbyttet med undervisere, skoleledelse og Dansk Skoleskak og evt. næste træk vendes.

UDBYTTE
Vi håber, at skolebesøgene giver jer indsigt i spilbaseret læring med skoleskak, så I kan vurdere, om skoleskak skal være en del af jeres skole (1/3 af alle skoler er medlem af Dansk Skoleskak) og om I fx skal deltage i Skolernes Skakdag - hjernens motionsdag®. 

MELLERUP FRISKOLE SPILLER SKOLESKAK
I Magasinet Friskolen nr. 41 fortæller Kirsten Svensmark, skoleleder på Mellerup Friskole, hvad skak betyder for deres elever.

“Jeg kan se, at der er opstået nye venskaber på tværs af klasserne, og det er da fedt! Så skak kan noget, som det vilde liv ude på legepladsen ikke kan,” fastslår hun.

Men det er ikke kun det sociale liv, skoleskak har haft en indvirkning på. “Måske kan man sige, at skak tilbyder en stram ramme, som det er let for eleverne at stemple ind i,” reflekterer Kirsten Svensmark. “I mange af vores andre opgaver til eleverne gælder det jo om at finde på andre måder at løse et givent problem på, men her er alting givet på forhånd. Måske slapper de bare af i spillets tydelige struktur?”

Faktum er i hvert fald, at de tit ikke når at blive færdige, så at vinde bliver ikke væsentligt. “At være en god strateg kommer i første række,” siger Kirsten Svensmark og tilføjer: “I skakspillet er et ret intenst nærvær, som det måske kan være svært at finde andre steder efterhånden.” 

Læs hele reportagen fra Mellerup Friskole HER. 

VIL I HØRE MERE OM DE GRATIS SKOLEBESØG?
Kontakt Dansk Skoleskak, laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for datoer og næste træk.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12