fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Høringer

FRISKOLERNE er høringsberettiget i sager vedrørende skole. Det benytter vi os flittigt af, fordi det er en central del af demokratiet. Som interesseorganisation har vi stærke interesser i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt.

ForslagHøring  Høringssvar
Høring vedr. ændring af dagtilbudsloven (ophævelse af dispensationsadgangen i forhold til regler om bedre fordeling i dagsinstitutioner)31.03.2021.04.20
(Lyn)høring vedr. aflysning af prøver18.04.2021.04.20
Høring vedr. godkendelse af frie grundskoler m.v.21.11.1919.12.19
Høring vedr. optage på ungdomsuddannelser19.12.1911.12.19
Høring vedr. øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.   01.02.1919.02.19 
Høring om styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.

 

01.01.19 

 

29.01.19

Høring vedr. udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud09.11.1807.12.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser. 10.10.18 07.11.18 
Høring over ændring af bekendtgørelse vedrørende godkendelseskrav29.06.1828.08.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer24.04.1823.05.18
Høringsvar - Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv.23.03.1820.04.18
Høringssvar – Lovforslag om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.29.12.175.1.18
Høring vedr. revidering af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende13.10.1710.11.17
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven21.0916.10
Høring om lovforslag om fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever – friskoleloven 27.0916.10
Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven08.09.1718.09.17

Høring om fribefordring af skoleleelever m.fl.

05.07.1715.08.17
Høring om skærpede tilsynsregler på frie grundskoler10.11.1630.11.16
Høring om antimobbelov11.11.1602.12.16
Høring om styrkelse af kvaliteten på frie grundskoler27.06.1619.08.16
Høring om profilskoler05.04.1527.04.16
Høring om ændring af integrationsloven05.04.1615.04.16
Høring om optagelsesbekendtgørelse13.01.1625.01.16
Høring om filialer på småøer17.09.1512.10.15
Høring om trivselsmåling22.05.1512.06.15
Høring om Fælles Mål27.03.1523.04.15
Høring om ændring af specialundervisning19.12.1423.01.15
Høring om ændring af nationale test07.01.1514.01.15
Høring om kommunale internationale grundskoler03.11.1401.12.14
Høring om forlængelse af forsøg med frikommuner23.06.1413.08.14
Høring om udkast til 10 bekendtgørelsesændringer på folkeskoleområdet24.04.1415.05.14

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12