fjern søgeboks

Høringer

FRISKOLERNEs høringssvar til fremsatte lovforslag

FRISKOLERNE er høringsberettiget i sager vedrørende skole.
Det benytter vi os flittigt af, fordi det er en central del af demokratiet.

Som interesseorganisation har vi stærke interesser i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt.

Nedenfor finder du de høringssvar, FRISKOLERNE har givet til fremsatte lovforslag på skoleområdet.

 

Forslag Høring   Høringssvar
Høring over udkast til lovforslag om folkeskolens kvalitetsprogram 31.05.24 27.06.24
Høring over udkast til lov om ændring af dagtilbudsloven 24.05.24 svar
Høring over revideret vejledning om den skærpede underretningspligt for ansatte på frie skoler 31.01.24 28.02.24
Høring vedr. udkast til lovforslag om ophævelse af revisionsbestemmelse 18.01.24 01.02.24
Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven 29.11.23 20.12.23
Høring vedr. udkast til lovforslag om afskaffelse af UPV 17.08.23 14.09.23
Høring vedr. udkast til lovforslag - bedre mulighed for udsat skolestart  23.05.23 20.06.23
Høring vedr. lovforslag, som udmønter aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge  30.03.23 08.05.23
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Forslag 06.03.23
Høring vedr. pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn  30.09.22 03.10.22
Høring vedr. frihedsgrader og fjernundervisning Forslag 25.04.22
Høring vedr. evaluering og bedømmelsessystem i folkeskolen 04.02.22 04.03.22
Høring vedr. »stå-mål-med«-vejledning 14.12.21 25.01.22
Høring vedr. opgørelse af normeringer i dagsinstitutioner 24.11.21 20.12.21
Høring vedr. forlængelse af nødlov 12.11.21 23.11.21
Kommentarer til vejlending til ansøgningsprocessen for oprettelse af friskoler 08.10.21 13.10.21
Høring vedr minimumsnormeringer 01.09.21 23.09.21
Høring vedr. dataindberetninger på dagtilbudsområdet 07.05.21 04.06.21
Høring vedr. ændring af dagtilbudsloven - indsamling af data på dagtilbudsområdet Forslag 23.02.21
2. eksterne høring vedr. lovovervågning af undervisninsmiljølovens bestemmelser om antimobning, klageinstans m.v. 09.11.20 07.12.20
Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder 27.10.20 24.11.20
Høring vedr. ændring af dagtilbudsloven (ophævelse af dispensationsadgangen i forhold til regler om bedre fordeling i dagsinstitutioner) 31.03.20 21.04.20
(Lyn)høring vedr. aflysning af prøver 18.04.20 21.04.20
Høring vedr. godkendelse af frie grundskoler m.v. 21.11.19 19.12.19
Høring vedr. optage på ungdomsuddannelser 19.12.19 11.12.19
Høring vedr. øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.    01.02.19 19.02.19
Høring om styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v. 01.01.19 29.01.19
Høring vedr. udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud 09.11.18 07.12.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser.  10.10.18  07.11.18 
Høring over ændring af bekendtgørelse vedrørende godkendelseskrav 29.06.18 28.08.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer 24.04.18 23.05.18
Høringsvar - Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv. 23.03.18 20.04.18
Høringssvar – Lovforslag om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v. 29.12.17 05.01.18
Høring vedr. revidering af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende 13.10.17 10.11.17
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 21.09.17 16.10.17
Høring om lovforslag om fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever – friskoleloven  27.00.17 16.10.17
Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven 08.09.17 18.09.17
Høring om fribefordring af skoleelever m.fl. 05.07.17 15.08.17
Høring om skærpede tilsynsregler på frie grundskoler 10.11.16 30.11.16
Høring om antimobbelov 11.11.16 02.12.16
Høring om styrkelse af kvaliteten på frie grundskoler 27.06.16 19.08.16
Høring om profilskoler 05.04.15 27.04.16
Høring om ændring af integrationsloven 05.04.16 15.04.16
Høring om optagelsesbekendtgørelse 13.01.16 25.01.16
Høring om filialer på småøer 17.09.15 12.10.15
Høring om trivselsmåling 22.05.15 12.06.15
Høring om Fælles Mål 27.03.15 23.04.15
Høring om ændring af specialundervisning 19.12.14 23.01.15
Høring om ændring af nationale test 07.01.15 14.01.15
Høring om kommunale internationale grundskoler 03.11.14 01.12.14
Høring om forlængelse af forsøg med frikommuner 23.06.14 13.08.14
Høring om udkast til 10 bekendtgørelsesændringer på folkeskoleområdet 24.04.14 15.05.14

Høringer og høringssvar før 2019

Forslag Høring   Høringssvar
Høring vedr. udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud 09.11.18 07.12.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser.  10.10.18  07.11.18 
Høring over ændring af bekendtgørelse vedrørende godkendelseskrav 29.06.18 28.08.18
Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer 24.04.18 23.05.18
Høringsvar - Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv. 23.03.18 20.04.18
Høringssvar – Lovforslag om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v. 29.12.17 05.01.18
Høring vedr. revidering af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende 13.10.17 10.11.17
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 21.09.17 16.10.17
Høring om lovforslag om fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever – friskoleloven  27.00.17 16.10.17
Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven 08.09.17 18.09.17
Høring om fribefordring af skoleelever m.fl. 05.07.17 15.08.17
Høring om skærpede tilsynsregler på frie grundskoler 10.11.16 30.11.16
Høring om antimobbelov 11.11.16 02.12.16
Høring om styrkelse af kvaliteten på frie grundskoler 27.06.16 19.08.16
Høring om profilskoler 05.04.15 27.04.16
Høring om ændring af integrationsloven 05.04.16 15.04.16
Høring om optagelsesbekendtgørelse 13.01.16 25.01.16
Høring om filialer på småøer 17.09.15 12.10.15
Høring om trivselsmåling 22.05.15 12.06.15
Høring om Fælles Mål 27.03.15 23.04.15
Høring om ændring af specialundervisning 19.12.14 23.01.15
Høring om ændring af nationale test 07.01.15 14.01.15
Høring om kommunale internationale grundskoler 03.11.14 01.12.14
Høring om forlængelse af forsøg med frikommuner 23.06.14 13.08.14
Høring om udkast til 10 bekendtgørelsesændringer på folkeskoleområdet 24.04.14 15.05.14

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12