fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

A-Å

pil Tilbage

Planlægningsværktøj til Pædagogerne og TAP personale

Regneark til planlægning af pædagogernes arbejdstid for skoleåret 2019-2020. Værktøjet kan også anvendes til skolens tekniske/administrative personale. Hent fil

2016-Sikkerhed-og-kriseberedskab.pdf

UVM's vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af et beredskab, der kan forebygge kriser og konflikter. Der findes også hjælp til udarbejdelse af retningslinjer for de ansatte og til, hvorledes de ansatte skal handle i konkrete krisesituationer. Hent fil

2017 April Fælles løntabel gældende fra 1. april 2017

Løntabel for skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagogisk personale efter BUPL overenskomst, ansatte efter 3F overenskomsten samt HK(Lilleskolernes sammenslutning). Ændringerne pr. 1. april 2017 er en ny reguleringsprocent. Derudover stiger OK-15 tillægget for pædagogisk personale med BUPL overenskomst fra et årligt grundbeløb fra kr. 2.000,- til kr. 4.000,-. Løntabellen er gældende indtil og med d. 30. november 2017. 1. juni - tilføjet at Funktionstillæg i fanen BUPL er pensionsberettiget. Hent fil

2017 December Foreløbig løntabel gældende fra 1. december 2017

OBS: Løntabellen er foreløbig og skal anvendes for lønudbetalinger i december 2017 og januar 2018. Når effekten af ”privatlønsværnet” er beregnet i løbet af januar måned, vil der blive udsendt en endelig løntabel, som skal anvendes i februar og marts 2018. Lønningerne for december og januar skal IKKE efterreguleres, selvom det skulle vise sig, at satserne i den endelige løntabel er lavere end satserne i den foreløbige tabel – den endelige løntabel vil således kun gælde fremadrettet. Hent fil

2017 Januar Løntabel gældende fra 1. januar 2017 - 31. marts 2017

Løntabel for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger med BUPL overenskomst, Ansatte under 3F overenskomsten samt kontorpersonale(lilleskolernes sammenslutning) med overenskomst med HK. Ændringer i forhold til tidligere er ny procentsats til pædagoger med BUPL overenskomst samt nye satser for befordringsgodtgørelse og timedagpenge. Hent fil

2018 April Fælles løntabel gældende fra 1. april 2018

Ny løntabel med ny gældende reguleringsprocent. Da overenskomsterne for BUPL, 3F og HK endnu ikke er på plads, tager vi forbehold for evt. ændringer til disse. Hent fil

2018 Januar Fælles løntabel gældende fra 1. januar 2018 til 31. marts 2018

Reguleringsprocenten er nu fastlagt til at være uændret på 5,7703 Hent fil

2018 Oktober Løntabel gældende fra 1. oktober 2018

Løntabel for skolens personale. Regnearket er opdelt i faner/overenskomster. Tabellen er gældende indtil 1. januar 2019. Hent fil

2019 April Fælles løntabel gældende fra 1. april 2019

Denne løntabel indeholder den nye lederaftale(cirkulære udsendt d. 16. april) gældende fra 1. januar 2019. Hent fil

2019 Januar Løntabel 1. januar 2019

Løntabel gældende fra 1. januar 2019. Ændringerne i denne løntabel er beskrevet på løntabellens forside. Hent fil

2020 Januar - Løntabel

Løntabel gældende fra 1. januar 2020. Ændringer i denne løntabet er beskrevet på tabellens forside. Hent fil

Ferievejledning vedr. det forkortede ferieafviklingsår maj-sep 2020

Vejledning i hvordan man håndtere løn under ferie samt afregning af feriedage/særlige feriedage. Udover denne vejledning kan der downloades et excel-værktøj til udregning af løn under ferie samt afregning af ferie. For yderligere spørgsmål kontakt Friskolernes Hus. Hent fil

3F_ansættelsesbevis_teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl._2018-2021

Ansættelsesbevis for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, som følger af lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. Hent fil

Administrationskalender for skoleåret 2020-2021

Kalender/årshjul med angivelse af de faste opgaver i skolens administration for skoleåret 2020-2021. I kalenderen er der ud for hver opgave mulighed for at tilføje egne notater. Hent fil

Afregning af særlige feriedage

Lønberegning til beregning af skyldige særlige feriedage. Hent fil

Aftale om intervalløn

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om intervalløn. Hent fil

Aftale om løn til øvrige ledere

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om løn til øvrige ledere ved frie grundskoler. Hent fil

Aftale_om_lønmægling_DF_og_FSL.pdf

Aftale mellem Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Lærerforening om mæglingsinstans i forbindelse med lønforhandlinger på frie grundskoler. Hent fil

Aftale om løntillæg

PDF-skabelon til brug for udarbejdelse af aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse. Hent fil

Ansættlsesbrev_ledere_2019

Skabelon til brug for udarbejdelse af ansættelsesbrev til ledere (2019) Hent fil

ANSÆTTELSESBREV__månedslønnede_rev2020.pdf

Ansættelsesbrev for øvrige ansatte (teknisk/administrativt personale samt pædagoger) uden overenskomst. Ny udgave juni 2020. Hent fil

Ansættelse_timelønnede_vikarer.docx

Udkast til orienteringsskrivelse vedrørende timelønnede vikarer. Hent fil

Ansættelsesbrev_3F_Pedeller__rengøring_m.fl.__–_alle_medlemsskoler_august_2016_skrivbar.pdf

Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, som følger af lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. Hent fil

Ansættelsesbrev_timeløn_20112020_skrivbar.pdf

Ansættelsesbrev for teknisk-administrativt personale samt pædagoger uden overenskomst. Oktober 2020. Hent fil

Ansættelsesvilkår_Frie_Grundskoler_Overenskomsthåndbog_2011-2013.pdf

Ansættelsesvilkår for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, Overenskomst 2011 - 2013. Hent fil

Ansættelsesvilkår_Overenskomsthåndbog_2015-2018_for_lærere__ledere_og_bhkl_ledere.pdf

Overenskomsthåndbog for lærere, ledere og bhkl. leder, del 1-3. Overenskomst 2015-2018. Hent fil

Arbejdsbeskrivelse_for_afdelingsledere_-_dagtilbud_marts2018.docx

Arbejdsbeskrivelse (oplæg til beskrivelse) for afdelingsledere i dagtilbud tilknyttet friskoler. Hent fil

Arbejdstidsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_frie_grundskoler_2020.pdf

Arbejdstidsaftale mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Skatteministeriet og LC, jf. cirkulære af 4. marts 2020. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning 2018-2019

Værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2018-2019. Værktøjet er udarbejdet efter de nuværende og gældende arbejdstidsregler. Hent fil

Arbejdstidsprotokollat.pdf

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Hent fil

Arbejdstidsregler_FAQ.pdf

Spørgsmål og svar (FAQ) om de nye arbejdstidsregler fra 2014. Hent fil

Arbejdstidsregler_vejledning.pdf

Moderniseringsstyrelsens vejledning i nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler, 2014. Hent fil

Barselsaftalen

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger under BUPL-overenskomst samt ansatte under 3F-overenskomsten. For ansatte uden overenskomst er det et aftalespørgsmål, hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven. Hent fil

Barselsaftalen

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger ansat under BUPL-overenskomst, samt ansatte under 3F-overenskomsten. Hent fil

Bestyrelsens_forretningsorden_skabelon_2020.docx

Forslag til forretningsorden på en friskole. Hent fil

Bestyrelsens_overordnede_ledelse.pdf

Et kursusmatriale om bestyrelsens overordende ledelse på friskoler. Hent fil

Bilag_1_til_Ansættelsesbrev_ændringer.pdf

Bilag 1 til brug ved ændringer i ansættelsesforhold i ansættelsesbrev. Til brug ved ændringer af vilkår. Hent fil

Bilag_til_Ansættelsesbrev_Skoleleder.pdf

Bilag til skolelederens ansættelsesbrev. Hent fil

Boerneattest.pdf

Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Hent fil

Budgetprogram for finansåret 2020 og 2021

Læs først kvikvejledningen. Her fremgår det hvordan der bedst arbejdes i værktøjet, og hvilke ændringer der er i programmet i forhold til sidste år. Hent fil

Budget 2021 og 2022

Budgetprogram for finansåret 2021 og 2022. Læs først kvik vejledningen. Hent fil

Budget for nye skoler med oprettelse aug. 2021

Simpelt budgetark til nyoprettede skoler med skolesstart august 2021. Arket giver mulighed for at bruge gennemsnitstal baseret på skolestørrelse samt område eller at man selv indtaster alle tal. Læs vejledningen først. Kontakt Friskolernes Hus for nærmere vejledning. VIGTIGT - statstilskuddet er beregnet med satserne i finanslovsforslaget for 2020. Ultimo august/primo september udmeldes en ny finanslovsforslag hvormed satserne ændres. Er I som ny skole igang med at ligge budget med dette budgetark, og skal have satserne ændret er I velkommen til at kontakte konsulent Tove Dohn. Hent fil

BUPL_Overenskomst_2018-2021_Ver2__1_.pdf

Aftalehåndbog OK 2018–2021. Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ansat ved FRISKOLERNEs medlemsskoler, der har tiltrådt overenskomsten med BUPL. Hent fil

Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Børnekonvention_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Cirkulære_om_rejsegodtgørelser_2020_01.pdf

Ny udgave af cirkulæret om tjenesterejser – ændringen vedrører hoteldispositionsbeløb. Hent fil

CopyDan_Billedkunst_rammeaftale.pdf

Aftale med CopyDan Billedkunst om anvendelse af ophavsretsbeskyttede billeder i undervisningen + tro og love erklæring, hvis man ikke anvender billeder i undervisningen. Hent fil

Danske_Friskoler_-_Jobindex_maj_2019.pdf

Aftale mellem FRISKOLERNE og Jobindex om køb af jobannoncer. 2019. Hent fil

Den-professionelle-bekymring_uvm.pdf

Undervisningsministeriets pjece ”Den professionelle bekymring” om håndtering af eventuel mistrivsel. Se eksempler på håndtering af underretningspligten i praksis. Hent fil

Den_professionelle_bekymring.png

Undervisningsministeriets pjece ”Den professionelle bekymring” om håndtering af eventuel mistrivsel. Se eksempler på håndtering af underretningspligten i praksis. Hent fil

Den_stiftende_generalforsamling.pdf

Vejledning til friskolens stiftende generalforsamling, spørgsmålet om vedtægter. Hent fil

2020 April Løntabel

Ny løntabel med ændret reguleringsprocent gældende fra 1. april 2020. Udover ændret reguleringsprocent er ATP-satsen for ansatte på gymnasierne ændret fra F-satsen til A-satsen. Hent fil

EKSEMPEL Pæd. arbejdstidsplanlægning 2018-19

Et eksempel på planlægning af arbejdstiden for pædagoger i skoleåret 2018-19. Hent fil

Eksempel på arbejdstid 2018-19

Et eksempel på udfyldelse af værktøjet for planlægningen af skoleåret 2018-19. Hent fil

Eksempel på planlægning af SFO personales arbejdstid

Et eksempel på en SFO pædagogs planlægning af arbejdstid. Hent fil

En_guide_til_modtagelsen_af_flygtningebørn_og_deres_familier.pdf

Guide om flygtningebørn på frie grund- og efterskoler. Informationsmateriale om børnenes baggrunde og psykiske bagage. Hent fil

Energimærkning.pdf

Friskolers pligt til energimærkning, lovkrav m.v. Liste over byggesagkyndige, der tilbyder energimærkning på friskoler. Hent fil

Engangsvederlag_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af aftale om engangsvederlag til skoleleder. Hent fil

Faellesoverenskomst_for_lærere.pdf

Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). Hent fil

Ferielønsberegner vedr. indefrysningsåret 01.09.19-31.08-20

Regneark til beregning af feriepenge vedr. indefrysningsåret/opsparingsåret 1. september 2019 - 31. august 2020. Hent fil

Feriedifferenceberegner ny ferielov

Regneark til beregning af feriedifference i tilfælde af der er forskel på ansættelsesgraden fra optjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet. Hent fil

Feriefradrag - lønberegning

Lønberegning til beregning af feriefradrag, når den ansatte ikke har optjent ret til løn under ferie. Hent fil

Flygtningeboern.png

Flygtningebørn i friskoler - en guide Hent fil

Foraeldrebestyrelse_dagtilbud_bilag_til_friskolens_vedtægt.doc

Bilag til skolens vedtægter om forældrebestyrelse i privatinstitution. Hent fil

Funktionstillæg_særlige.pdf

Formular til tillæg for særlige funktioner, Ny udgave maj 2012. Hent fil

Fællesoverenskomsten_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_2019_Indarbejdet_i_Overenskomsthåndbogen.pdf

Fællesoverenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og LC af 4. december 2019. Er indarbejdet i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Følgebrev_til_skoleleders_ansættelsesbrev.pdf

Følgebrev til 'Bilag til ansættelsesbrev for skoleledere'. Hent fil

Guide_til_nyt_dagtilbud.pdf

En guide til oprettelse af ny børnehave eller vuggestue under en friskole. Hent fil

HK-overenskomst (2019)

HK-overenskomst gældende fra 2019-2021 Hent fil

Lønberegning for IKKE undervisere 2020-2021

Lønberegningsark for skolens pædagogiske personale, Tekniske samt administrative personale. BEMÆRK at det med den nye ferielov IKKE længere er muligt at beregne feriedifference direkte i arket. Dette gøres i et særskilt regneark "feriedifference ny ferielov". Hent fil

Indmeldelse_af_elever_Procedureforslag_vedrørende_indmeldelse.pdf

Inspirationsliste ved indmeldelse/optagelse af elever, tilladelse til at bruge video og foto af elever samt tilladelse til kørsel med elever m.v. Hent fil

Indmeldelsesblanket_til_Dansk_Friskoleforening.pdf

Indmeldelsesblanket til brug ved indmeldelse i Dansk Friskoleforening Hent fil

Intervalløn_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af intervallønsaftale for skoleleder og øvrige omfattet af intervallønsaftale. Hent fil

Kartotekskort_medarbejdere.docx

Kartotekskort til brug i skolens administration. Viser lønforhold, ansættelsestidspunkt mm. Hent fil

Koda_GramexAftale_og_tilmelding_2019.pdf

Beskrivelse af FRISKOLERNEs rabataftale med KODA/GRAMEX, samt tilmeldingsblanket. Hent fil

Koereplan_jan_2018_pr.150518.pdf

Nyttige informationer, der giver et overblik over, hvad der skal til for at oprette en ny, bæredygtig friskole. Hent fil

Konstitueringsaftale_for_friskolelærere_i_højere_stilling.pdf

Skabelon til brug ved aftale om konstituering af lærer i højere stilling. Hent fil

Krav_til_skolens_hjemmeside.pdf

Vejledning til de oplysninger, der skal kunne findes på en fri grundskoles hjemmeside jf. kravene fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Hent fil

Krav_til_skolens_hjemmeside_Følgebrev.pdf

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens følgebrev til krav om offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside. Hent fil

Kvalifikationstillæg.pdf

Skema til beskrivelse af kvalifikationsstillæg. Ny udgave maj 2012. Hent fil

Leder_OK_19-21.pdf

Ansættelsesvilkår for ledere ved frie grundskoler mv. Hent fil

Lederlønninger_2015.pdf

Lederlønninger for ansatte ved skoler i Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne pr. 30. april 2015. Hent fil

Likviditetsberegner

Likviditetsberegner vedr. statstilskud til Steiner HF. Hent fil

Beregning af løn på særlige feriedage

Lønberegning vedr. afholdelse af særlige feriedage. Lønberegningen beregner fradrag og feriedifference. Hent fil

Lønpolitik.pdf

Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. August 2005. Hent fil

Lønprotokol.pdf

Formular til at holde styr på skolens lønaftaler. Obligatorisk. Hent fil

Lønstatitik_Lederlønninger_DFF_2017.pdf

Lønstatistikken pr. 30. april 2017. Talmaterialet stammer fra 326 medlemsskoler indberetninger til Fordelingssekretariatet - og er analyseret af friskoleforeningens sekretariat: Friskolernes Hus. Statistikken angiver status pr. 30. april 2017 Hent fil

Momsfritagelse_ved_kurser.pdf

Kendelse om momsfritagelse for underleverandører til kursusvirksomhed jfr. Skat. Hent fil

Mulighedserklaering_Notat_om_frister.pdf

Notat om frister i forbindelse med mulighedserklæring. Hent fil

Mulighedserklaering_tidl_laegeerklaering_formular.pdf

Bruges ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet. Hent fil

Mulighedserklæring_vejledning.pdf

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen. Hent fil

MUS_-_skabelon_Dansk_Friskoleforening.pdf

Skabelon til MUS (Medarbejderudviklingssamtale) mellem leder og medarbejder. Skabelonen er ment som inspiration til samtalen. Der kan nemt tilføjes og ændres i dokumentet. Hent fil

Naar-en-medarbejder-melder-sig_syg_pdf.pdf

Vejledning om betingelser, rettigheder og krav når en medarbejder melder sig syg. Hent fil

Beregner af nettotimeløn, ulempe samt weekendgodtgørelse

Satser til beregning af nettotimeløn samt tillæg for aftenarbejde og weekendarbejde for lærere og børnehaveklasseledere. Gældende fra 1. oktober 2018. Hent fil

Notat_om_sejlads_-_sikkerhedsinstruks_og_forsikringskrav.pdf

Om krav til forsikring og sikkerhedsinstruks ved sejlads med skolens elever og ansatte. Hent fil

Omregner_grundværdier_1997_til_2012.xlsx

Regneark til omregning af grundværdier fra niveau 1997 til niveau 2012. Hent fil

orgaftale_ledere_2019.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. Hent fil

Organisationsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_februar_2020_Indgår_i_Overenskomsthåndbogen.pdf

Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Skatteministeriet og LC af 27. februar 2020. Aftalen er indgår i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Organisationsaftale for ledere (2019)

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. BEMÆRK: Der arbejdes på en overenskomsthåndbog, som vil blive publiceret, når denne er færdig. Hent fil

Organisationsaftale_ledere_lærere_børnehaveklledere.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Orientering_om_oprettelse_af_privatinstitutioner_.doc

Orientering om de frie grundskolers mulighed for at varetage opgave som privatinstitution, jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_cirkulæreliste_med_links.pdf

Ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere: OK 2015-2018. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_1_Løn_og_ansættelsesvilkår.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog, Del 1: Løn og ansættelsesvilkår. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_2_Arbejdstid_for_lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog del 2: Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_3_Arbejdstid_for_ledere.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog, Del 3: Arbejdstid for ledere. Hent fil

Overenskomst_3F_2016-2018_Pedeller__rengøring_m.fl.pdf

Overenskomsten mellem 3F og Dansk Friskoleforening 2016-2018: Løn- og ansættelsesforhold 2016-2018 For rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomst_mellem_Aftaleenheden_for_Frie_Grundskoler_og_3F_-_2018-2021_-_Web.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomsthåndbog_OK_2018-2021_lærere_og_børnehaveklasseledere_frie_grundskoler_2020.pdf

Overenskomsthåndbogen_Ansættelsesvilkår for lærere og børnehaveklasseledere_OK 2018-2021. Hent fil

Overgangsværktøj til lederløn (vers. 2)

I henhold til ny organisationsaftale for ledere pr. 1. januar 2019. Hent fil

Oversigt_over_ændringer_i_OK_håndbog_2018-2021.pdf

Oversigt over ændringerne i Overenskomsthåndbogen fra OK 2015-2018 til OK 2018-2021. Hent fil

På_forkant_Inspirationshæfte_fra_BFA.pdf

Hæftet til inspiration for arbejdsmiljøgruppen. Der beskrives konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt. Hent fil

Persondataloven.pdf

Persondataloven. Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Dansk Friskoleforening. Januar 2010. Hent fil

Psykisk_arbejdsmiljø_Skema_til_APV.xls

Skema om skolens psykiske arbejdsmiljø. Skemaet skal indgå i skolens APV på linie med det øvrige materiale. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning PÆD/TAP-personale

Værktøj til planlægning af arbejdstiden for skolens pædagogiske, tekniske- og administrative personale. Læs først vejledningen. Vær OBS på at friskolerne afholder kursus/workshop i brugen af dette værktøj. Hent fil

Råd_og_vink_i_opsigelser.doc

Undervisningsministeriets korte skrift om råd og vink ved opsigelser. Hent fil

Refusion_af_rejseomkostninger_ifm_kursusdeltagelse.pdf

Blanket til anmodning om refusion af rejseomkostninger mv i forbindelse med deltagelse i foreningens kurser. Hent fil

Rejsehold_med_FSL_Bistand_til_videreførelse_af_lokale_lønaftaler.pdf

Dansk Friskoleforening har indgået med Frie Skolers Lærerforening, om at hjælpe skolerne med at håndtere overenskomstens bestemmelser om lokalløn. Rejseholdet består af repræsentanter fra Dansk Friskoleforening og fra Frie Skolers Lærerforening. Hent fil

Resultatlønsaftale.pdf

Obligatorisk formular til beskrivelse af resultatløns-aftale for lærer og børnehaveklasseledere. Hent fil

Rettevejledning til budgetprogram 2020-2021

Efter vedtagelsen af finanslov 2020 ændrede inklusionstaksterne samt taksterne til specialundervisning sig. Har skolen downloadet Friskoleforeningens budgetprogram før d. 13. december 2020 skal skolen selv rette hhv. inklusionstaksten samt taksterne til specialundervisning. Dette gøres ved at følge denne vejledning. Hent fil

Skema_1_Skolens_eget_kursus.pdf

Skema til brug ved oprettelse af 'Skolens eget kursus'. Hent fil

Skema_2_Meddelelsesskema.pdf

Meddelelsesblanket til lønoplysninger mv. i forbindelse med medvirken på kurser og arrangementer. Hent fil

Skema_5_Koerselsrefusion_underviser_kursusleder_mfl.pdf

Skema 5 til brug ved refusion af kørselsgodtgørelse ifm møder og kurser for undervisere, kursusleder og andre medvirkende. Returneres til Friskolernes Hus. rev. 2017 Hent fil

Skema_til_brug_for_anmeldelse_om_oprettelse_af_en_friskole_01.pdf

Skema til brug ved oprettelse af ny friskole (selvejende institution) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hent fil

skolers-pligt-til-at-give-en-orientering-om-barnets-forhold-til-en-foraelder-der-ikke-har-del-i-foraeldremyndigheden.pdf

Denne pjece er en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Hent fil

Souschef_stillingsbeskrivelse.docx

Stillings- og funktionsbeskrivelse samt ansættelsesvilkår for souschefen. Hent fil

Standardvedtægt for friskoler (2020)

Udarbejdet af FRISKOLERNE og godkendt af Undervisningsministeriet april 2019. Revideret 2020. Hent fil

Statens_arbejdstidsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_december_2019_Indgår_i_Overenskomsthåndbogen.pdf

Statens arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Skatteministeriet og LC, af 2. december 2019. Aftalen indgår i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Tilskudsberegner 2020

Tilskudsberegner udarbejdet efter finanslovsvedtagelsen d. 2. december 2019. Beregneren kan anvendes til at beregne regulering af statstilskud for 2019 samt statstilskud for 2020. Hent fil

Tilskudsberegner_ForslagFL2021.xlsx

Tilskudsberegner udarbejdet efter offentliggørelse af forslag til finanslov 2021 d. 31. august 2020. Beregneren kan anvendes til at beregne regulering af statstilskud for 2020 samt estimeret statstilskud for 2021. OBS: Satserne er under forhandling og at beregneren vil blive opdateret når finansloven er endelig på plads. Hent fil

Tilslutning til HK-overenskomst (2019)

Tilslutning til aftalen mellem HK/privat (forbundet) og Aftaleenheden. Hent fil

Tilslutningsskema - 3F overenskomst_teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl. 2018-2021

Tilslutningsskema til 3F-overenskomsten mellem 3F og FRISKOLERNE (2018-2021) sker ved at udfylde og indsende skemaet til FRISKOLERNE. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning lærere/børnehaveklasseledere 2020-2021

Værktøj til planlægning af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid for skoleåret 2020-2021. Læs først vejledningen som bla. beskriver statens ændrede feriebestemmelser. Har skolen brug for et værktøj der kan håndtere mere end to skemaskifte i skoleåret, kontaktes konsulent Tove Dohn. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning 2019-2020

Værktøj til planlægning af lærer og børnehaveklasseleders arbejdstid for skoleåret 2019-2020. Vi gør opmærksom på, at der i 2019 er et forkortet ferieoptjeningsår, hvorfor der ikke bliver optjent ret til afvikling af 20 feriedage i juli 2020. Læs først vejledningen og hent evt. FRISKOLERNEs vejledning omkring den nye ferielov. Hent fil

Trin_4_tillæg.xlsx

Regneark til beregning af trin 4-tillæg for lærere og børnehaveklasseledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet. Ændret 20. november 2013. Hent fil

Udbetaling af skyldig ferie

Regneark til beregning af skyldig ferie. Hent fil

Underretning__Den_professionelle_bekymring_vejledning_.pdf

Underretning og friskolens underretninsgpligt samt en vejledning fra undervisningsministeriet om hvordan de frie skoler håndterer børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Hent fil

Lønberegning for undervisere 2020-2021

Lønberegning for skolens lærere, børnehaveklasseledere samt ledere. BEMÆRK at det med den nye ferielov ikke længere er muligt at beregne feriedifference direkte i lønberegningsarket. Dette gøres i et særskilt værktøj "Feriedifference - ny ferielov". Hent fil

Vejledning_ArbTid_Loen_3F

Beskrivelse af reglerne om arbejdstid og lønberegning for medarbejdere, som er omfattet af 3F-overenskomsten. Hent fil

Vejledning-til-undererretningspligten_2020.pdf

Vejledning om den skærpede underretningspligt for ansatte på friskoler, privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Vejledning til lærernes arbejdstidsplanlægning

Læs denne vejledning før planlægning af lærernes arbejdstid i Friskolernes planlægningsværktøj. Vejledningen findes også direkte i værktøjet "planlægning af lærernes arbejdstid" for skoleåret 2020-2021. Hent fil

Vejledning_om_nye_arbejdstider.pdf

Opgørelse af lærernes arbejdstid pr. 31. juli 2014. Hent fil

Vejledning_persondatalovgivning_1udg._1_.pdf

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Friskoleforening sammen med de andre frie skoleforeninger og indeholder definitioner af de centrale begreber samt principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret. Hent fil

Vejledning til planlægning af pædagogernes/TAP personalets arbejdstid

Læs denne vejledning før planlægning af pædagogernes/TAP personalets arbejdstid i Friskolernes planlægningsværktøj. Vejledningen findes også direkte i værktøjet i fanen "vejledning". Hent fil

Vejledning_regnskabsportal.pdf

Vejledning til indhentning af regnskabstal fra Undervisningsministeriets regnskabsportal. Hent fil

Vejledning_til_ansættelsesbreve_på_friskoler.pdf

Vejledning til ansættelsesbrev for øvrige ansættelse, med beskrivelse af løn og pension for tilsvarende stillinger i kommunale skoler. Ny udgave februar 2016. Hent fil

Vejledning til FRISKOLERNEs standardvedtægt for friskoler

FRISKOLERNEs vejledning til udarbejdelse af vedtægter for friskoler og private grundskoler. Hent fil

Vejledning_til_Skolens_eget_kursus.pdf

Vejledning i oprettelse af et 'Skolens eget kursus' med foreningstilskud. Hent fil

Vejledning_UVM-regnskabstal_til_analysebrug.pdf

Vejledning til indhentning af skolens egne/andre skolers regnskabstal til udarbejdelse af egen regnskabsanalyse. Hent fil

VISDA_framelding.pdf

VISDA (tidligere COPYDAN billedkunst) med tilhørende tro og love-erklæring. Hent fil

VISDA_rammeaftale.pdf

Beskrivelse af FRISKOLERNEs aftale med VISDA (tidligere COPYDAN billedkunst). Hent fil

Tilbage til Værktøjer pil
Fandt du ikke hvad du søgte?


Så ring til os i Friskolernes Hus!

info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12