fjern søgeboks

A-Å

Finder du ikke, hvad du søger?
Ledte du forgæves, eller fandt du ikke helt det, du ledte efter, så ring til os i Friskolernes Hus!

pil Tilbage

24-25_TAP.8.xlsx

Planlægningsværktøj til det pædagogiske personale, tekniske og administrative personales arbejdstid vedr. skoleåret 2024-2025. Læs vejledningen først. Efter endt planlægning - læs fanen "gode råd til checks". Friskolernes hus tager forbehold for evt. fejl. Hent fil

Ansættelsesbrev_3F_månedslønnede

Ansættelsesbrev for månedslønnede rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler der har tiltrådt overenskomst mellem 3F og aftaleenheden ved de frie grundskoler. Hent fil

3F_Timelønnede_31_.pdf

Ansættelsesbrev til timelønnede ansat under overenskomst mellem 3F og aftaleenheden ved de frie grundskoler. Hent fil

a_Fælles_løntabel_januar_2024_Excel.xlsx

Løntabel til alt skolens personale gældende pr. 1. januar 2024. Hent fil

a_Fælles_løntabel_januar_2024_pdf.pdf

Løntabel til alt skolens personale gældende pr. 1. januar 2024. Hent fil

Administrationskalender for skoleåret 2024-2025

Administrationskalender til skoleåret 2024-2025. Kalenderen viser de opgaver skolens administration i løbet af skoleåret bliver mødt af. I kalenderen er der ud for hver opgave og under hver måned mulighed for at tilføje egne noter. Hent fil

Afregning af særlige feriedage

Lønberegning til beregning af skyldige særlige feriedage. Hent fil

Aftale_mellem_FRISKOLERNE_og_Jobindex_om_køb_af_jobannoncer.pdf

Aftale mellem FRISKOLERNE og Jobindex om køb af jobannoncer. Rev 2024. Hent fil

Aftale_om_chefløn_Moderniseringsstyrelsen.pdf

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Hent fil

Aftale om funktionstillæg til skolens lærere og børnehaveklasseledere

Formular til tillæg for særlige funktioner, Ny udgave maj 2012. Hent fil

Aftale_om_intervalløn_til_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af intervallønsaftale for skoleleder og øvrige omfattet af intervallønsaftale. Hent fil

Aftale om intervalløn

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om intervalløn. Hent fil

Aftale om kvalifikationstillæg for lærere og børnehaveklasseledere

Skema til beskrivelse af kvalifikationsstillæg. Ny udgave maj 2012. Hent fil

Aftale om løn til øvrige ledere

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om løn til øvrige ledere ved frie grundskoler. Hent fil

Aftale_om_lønmægling_DF_og_FSL.pdf

Aftale mellem Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Lærerforening om mæglingsinstans i forbindelse med lønforhandlinger på frie grundskoler. Hent fil

Ansættelsesbrev_til ledere_ved frie grundskoler

Ansættelsesbrev_til brug ved ansættelse af for ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

ANSÆTTELSESBREV_2023_månedlønnede_uden_overenskomst_.pdf

Ansættelsesbrev for øvrige ansatte (teknisk/administrativt personale samt pædagoger) uden overenskomst. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov d. 1. juli 2023. Hent fil

ANSÆTTELSESBREV_2023_timelønnede_uden_overenskomst.pdf

Ansættelsesbrev for teknisk-administrativt personale samt pædagoger uden overenskomst. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Ansættelsesbrev_Bilag til ændringer

Bilag 1 til brug ved ændringer af vilkår i ansættelsesforhold. Hent fil

Arbejdstidsaftale - præsentation

Friskolernes præsentation af den nye arbejdstidsaftale der skal være fuldt ud implementeret d. 1. august 2022. Hent fil

Bemyndigelse_til_engangsvederlag_til_ledere_i_form_af_vederlag_for_resultatløn_og_vederlag_for_særlig_indsats

Bemyndigelse_til_engangsvederlag_til_ledere_i_form_af_vederlag_for_resultatløn_og_vederlag_for_særlig_indsats_Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hent fil

Bilag_til_Ansættelsesbrev_Skoleleder.pdf

Bilag til skolelederens ansættelsesbrev. Hent fil

Budget 2024 og 2025

Friskolernes budgetværktøj ved. finansåret 2024 og 2025. Læs først vejledningen der bla. beskriver de ændringer der er i dette års budgetværktøj i forhold til sidste år. Hent fil

Budget_Ny_friskole.8.xlsx

Budgetværktøj til udarbejdelse af en ny skoles budget. Budgettet viser skolens første 2 budgetår. Herudover er der en simpel udgave af en likviditetsbudget. Hvis spørgsmål til budgettet rettes henvendelse til konsulent Tove Dohn i Friskolernes Hus. BEMÆRK: Statstilskudstaksterne i dette budget er fra Regeringens finanslovsforslag, og kan ændres i den endelige finanslov der forventes vedtaget december 2023. Hold øje med skolenyt eller ring til friskolernes hus og hør om en evt. ændring. TILRETTET NYE NY SÆRLIG FERIETILLÆG OG LØNSTIGNING PÅ 6%. Hent fil

Budgetforudsætning_eksempel_2024_.docx

Eksempel på hvordan skolen beskriver de forudsætninger der er lagt i skolens budget. Forudsætningerne er et bilag til skolens budget for 2024 og 2025. Hent fil

Børneattest_Straffeattest_vedr_børn_under_15_år.pdf

Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Hent fil

Cirkulære om tjenesterejser

Ny udgave af cirkulæret om tjenesterejser gældende pr. 1. maj 2022 Hent fil

Cirkulære_adm._ny_barselslov.pdf

Cirkulære der beskriver den nye barselslovs ret til fravær, dagpenge og løn. Hent fil

Cirkulære_om_seniorbonus_og_seniordage.pdf

Cirkulære om seniorbonus og seniordage til skolens ledere, lærere, børnhaveklasseledere og ansatte hvortil skolen har tiltrådt overenskomst mellem Aftaleenheden og 3F og HK Privat. Hent fil

Den_professionelle_bekymring_Vejledning_til_frie_skoler_om_mistrivsel_hos_børn_og_unge_-Underretning_Underretningspligt_STUK.pdf

Underretning og friskolens underretninsgpligt samt en vejledning fra undervisningsministeriet om hvordan de frie skoler håndterer børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Hent fil

Løntabel gældende pr. 1. oktober 2023

Løntabel til alt skolens personale gældende pr. 1. oktober. Ændringen i denne løntabet er ændret reguleringsprocent. Løntabellen er gældende indtil og med d. 31. december 2023. Hent fil

Løntabel 1. oktober 2023 - PDF

Løntabel til alt skolens personale gældende fra og med 1. oktober 2023. Lønnen er i denne tabel ændret med ny reguleringsprocent. Løntabellen er gældende til og med 31. december 2023. Hent fil

DFF_løntabel.april.PDF

Løntabel gældende pr. 1. april 2024. Løntabellen viser lønnen til alt skolens personale. Hent fil

DFF_løntabel.april.xlsx

Løntabel gældende pr. 1. april 2024. Løntabellen viser alt løn til alt skolens personale. Hent fil

DFF_løntabel_1._oktober_2022.2_01.xlsx

Løntabel til alt skolens personale gældende fra 1. oktober 2022. Hent fil

Eksempel_-_Lærer_01.xlsx

Eksempel på en lærers arbejdstidsplanlægnin vedr. skoleåret 2024-2025. Friskolernes hus tager forbehold for evt. fejl. Hent fil

Eksempel_lærer_2023-2024.2.xlsx

Eksempel på en lærers arbejdstidsplanlægning for skoleåret 2023-2024. Hent fil

FAQ_opgaveoversigt_og_opgørelse.pdf

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har udarbejdet en FAQ over ofte stillede spørgsmål om opgaveoversigt og opgørelse af arbejdstiden jvf. arbejdstidsaftalen for lærere m.fl. i staten §9 og §14. Hent fil

Feriedifferenceberegner ny ferielov

Regneark til beregning af feriedifference i tilfælde af der er forskel på ansættelsesgraden fra optjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet. Hent fil

Feriefradrag - lønberegning

Lønberegning til beregning af feriefradrag, når den ansatte ikke har optjent ret til løn under ferie. Hent fil

FNs_Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til_Elever_rettigheder.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

FNs_Børnekonvention_frie_skoler_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage_.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Foraeldrebestyrelse_Dagtilbud_-_Bilag_til_friskolens_vedtægter_2023.doc

Bilag til skolens vedtægter om forældrebestyrelse i privatinstitution. Hent fil

forlig-ok24-medst-ac.pdf

AFtale til lærere ansat på HF-Steiner skoler. Hent fil

FRISKOLERNEs_Inspiration_til_lønpolitik_2024.pdf

Dette er et inspirationsmateriale fra Friskolernes Hus. Materialet indeholder bud på, hvad en lønpolitik kan indeholde, og hvordan en lønforhandling kan gribes an. Hent fil

Friskolernes_løntabel.januar_2023.pdf

PDF løntabel med alle overenskomstaftalte løsdele til alt skolens personale. Hent fil

Friskolernes_løntabel.januar_2023.xlsx

Løntabellen indeholder de overenskomsbestemte løsdele til alt skolens personale. Hent fil

Friskolernes_løntabel_pr._1._april.xlsx

Løntabel gældende for alt skolens personale pr. 1. april 2023. Hent fil

Friskolernes_løntabel_pr._1._april_2023.PDF

Løntabel i PDF. Løntabellen viser alt overenskomstbestemt løn til alt skolens personale. Hent fil

Fællesoverenskomst_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_2019.pdf

Fællesoverenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og LC af 4. december 2019. Er indarbejdet i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Guide_til_arbejdsgivere_Når_en_medarbejder_melder_sig_syg.pdf

Vejledning om betingelser, rettigheder og krav når en medarbejder melder sig syg. Hent fil

Guide_til_modtagelse_af_flygtningebørn_og_deres_familier.pdf

Guide om flygtningebørn på frie grund- og efterskoler. Informationsmateriale om børnenes baggrunde og psykiske bagage. Hent fil

Guide_til_oprettelse_af_nyt_dagtilbud.pdf

En guide til oprettelse af ny børnehave eller vuggestue under en friskole. Hent fil

Ansættelsesbrev_for månedslønnede kontorpersonale efter HK-overenskomst

Ansættelsesbrev for månedslønnede kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden. Hent fil

HK_Timelønnet.pdf

Ansættelsesbrev for timelønnede ansat under overenskomst indgået mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og HK Privat. Hent fil

Lønberegning for IKKE undervisere 2023-2024

Lønberegningsark for skolens pædagogiske personale, Tekniske samt administrative personale. BEMÆRK at det med den nye ferielov IKKE længere er muligt at beregne feriedifference direkte i arket. Dette gøres i et særskilt regneark "feriedifference ny ferielov". Reguleringsprocenten pr. april og oktober 2023 er lagt ind. I arkene er der lagt feriedage ind som følgende: 5 dage i oktober, 5 dage februar og 15 dage i juli måned. Skolen skal selv ændre på feriedage, så de følger skolens egne ferievarsling. OBS: Pr. 1. april 2024 træder nye overenskomster i kraft. Hold øje med skolenyt vedr. evt. ændrede løn og ansættelsesvilkår. Som noget nyt kan skolen bruge værktøjet til personaler der er på orlov uden løn men med pension. Dog kun i hele måneder. Hvis spørgsmål til arket kontaktes konsulent Tove Dohn. Vi tager forbehold for fejl. Hent fil

INSPIRATION_til_bestyrelsesarbejdet__Ansættelse_af_skoleleder_på_en_friskole.pdf

Inspiration til bestyrelsesarbejdet - processen omkring ansættelse af ny skoleleder. Før, under og efter ansættelse. Udarbejdelse af statusnotat. Grundlæggende overvejelser, kommunikation og inddragelse, ansøgninger og kandidater, når kandidaten er fundet. Hent fil

INSPIRATION_til_bestyrelsesarbejdet__Bestyrelsens_opgaver_og_pligter.pdf

Inspiration til bestyrelsesarbejdet - bestyrelsens overordnede opgaver og pligter inddelt i tre områder: Skolens vedtægter, skolens økonomi, skoleleder og ledelse. Inspirationsark til friskolens bestyrelse. Hent fil

Inspiration til skolens instruks til ansatte om håndtering af persondata

Inspiration til skolens instruks til ansatte om håndtering af persondata, herunder hvordan data/oplysninger, der indeholder personoplysninger skal håndteres og opbevares. Hent fil

Kalender2023-2024_01.xlsx

Kalender for skoleåret 23-24. Kalenderen tilrettes skolens egne ferieplaner mm. Hent fil

Kalender2024-2025.3.xlsx

Kalender til skoleåret 2024-2025. Kalenderen skal tilrettes til skolens egne ferieplaner. Hent fil

Kalender2025-2026.1.xlsx

OBS. DENNE KALENDER ER IKKE EN DEL AF PLANLÆGNINGSVÆRKTØJET FOR SKOLEÅRET 2025-2026. Kalender skal kun anvendes til den overordnede planlægning af skoleåret 2025-2026. Hent fil

Kalender2026-2027.2.xlsx

OBS. DENNE KALENDER ER IKKE EN DEL AF PLANLÆGNINGSVÆRKTØJET FOR SKOLEÅRET 2026-2027. Kalender skal kun anvendes til den overordnede planlægning af skoleåret 2026-2027. Hent fil

Koda_GramexAftale_og_tilmelding_2022.pdf

Beskrivelse af FRISKOLERNEs rabataftale med KODA/GRAMEX, samt tilmeldingsblanket. Hent fil

Konstitueringsaftale_friskolerne.pdf

Skabelon til brug ved aftale om konstituering af lærer i højere stilling. Hent fil

Kopi_af_PÆD.TAP_TOMT_ARK.4.2.xlsx

Værktøj til planlægning af det pædagogiske, tekniske og administratives arbejdstid for normperioden 2023-2024. Læs først vejledningen grundigt. Hent fil

Køreplan_for_ny_friskole.pdf

Kortfattet gennemgang af de vigtigste forhold, man skal tage i betragtning i arbejdet med at starte og drive en ny friskole. Hent fil

Lederløn_lønsammensætning_2022_FRISKOLERNE_medlemsskoler.pdf

Statistikken omfatter talmateriale fra de skoler, der har indberettet til Fordelingssekretariatet. Analysen er udarbejdet af friskoleforeningens sekretariat i Friskolernes Hus. Statistikken angiver status pr. 30. april 2022. Hent fil

Lærer-Månedslønnede.DFF.2_01.pdf

Ansættelsesbrev for månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov pr. 1. juli 2023. Hent fil

Lærer-Timelønnede.DFF.2.pdf

Ansættelsesbrev til timelønnede lærere og børnehaveklasseledere. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Lærer_Tomt.12.xlsx

Planlægningsværktøj til lærere og børnehaveklasseledere vedr. skoleåret 2024-2025. Læs vejledningen først. Efter endt planlægning - læs fanen "gode råd til checks". Friskolernes hus tager forbehold for evt. fejl. Hent fil

Beregning af løn på særlige feriedage

Lønberegning vedr. afholdelse af særlige feriedage. Lønberegningen beregner fradrag og feriedifference. Hent fil

Lønberegning_til_læreransættelsesbrev.xlsm

Simpel lønberegner til hjælp ved oplysning af månedsløn for nyansatte lærere og børnehaveklasseledere. Hent fil

Lønberegning for undervisere 2023-2024

Lønberegning for skolens lærere, børnehaveklasseledere samt ledere. BEMÆRK at det med den nye ferielov ikke længere er muligt at beregne feriedifference direkte i lønberegningsarket. Dette gøres i et særskilt værktøj "Feriedifference - ny ferielov". I lønberegningsarket er reguleringsprocenten pr. april og oktober 2023 lagt ind. Pr. 1. april 2024 træder nye overenskomster i kraft. Hold øje med skolenyt mht. ændrede løn og ansættelsesvilkår. Hvis spørgsmål til beregningsarket kontaktes konsulent Tove Dohn. I denne version er ændrede ATP satser fra 1. januar 2024 med. Vi tager forbehold for fejl. Hent fil

Lønpolitik.pdf

Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. August 2005. Hent fil

Lønstatistik_-_ændring_22-23.pdf

Lønstatistik vedr. skolens øverste og øvrige ledere og omfatter skoler medlem af Dansk Friskoleforening. Statistikken viser ændringer i lønnen fra 2022 til 2023. Hent fil

Lønstatistik_april_2023.pdf

Lønstatistik 2023 vedr. skolens øverste og øvrige ledere. Hent fil

Mulighedserklæring_tidsbegrænsede_helbredsbetingede_problemer_varetage_arbejdet_tidl_lægeerklæring.pdf

Bruges ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet. Hent fil

MUS_skabelon_og_stikord_til_MUS-samtaler_oplæg_til_mus-samtaler_Friskolernes_Hus.pdf

Skabelon til MUS (Medarbejderudviklingssamtale) mellem leder og medarbejder. Skabelonen er ment som inspiration til samtalen. Der kan nemt tilføjes og ændres i dokumentet. Hent fil

Ansættelsesbrev til månedslønnede pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL_FOA

Ansættelsesbrev til månedslønnede pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL, FOA og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Ansættelsesbeviset er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Nyttige_links.pdf

Oversigt over en række nyttige links, der vedrører en friskoles virke. Listen opdateres jævnligt. Hent fil

OK21_–_Arbejdstidsaftale_for_Lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Arbejdstidsaftalen træder i kraft, så den i sin helhed kan anvendes til skoleåret 22/23. Hent fil

OK24_samlet.pdf

Samlet skema over de ændringer der sker i OK24 for alt skolens personale. Hent fil

Omregner_grundværdier_1997_til_2012.xlsx

Regneark til omregning af grundværdier fra niveau 1997 til niveau 2012. Hent fil

Organisationsaftale_for_Lærere_og_Børnehaveklasseledere_OK21.pdf

Organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen indgår ligeledes i overenskomsthåndbogen. Hent fil

Organisationsaftale for ledere

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. BEMÆRK: Der arbejdes på en overenskomsthåndbog, som vil blive publiceret, når denne er færdig. Hent fil

organisationsaftale_ledere_2019.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. Hent fil

Orientering_om_oprettelse_af_privatinstitutioner_.doc

Orientering om de frie grundskolers mulighed for at varetage opgave som privatinstitution, jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler. Hent fil

Overenskomst_3F_Mellem_Aftaleenheden_for_Frie_Grundskoler_og_3F_2021-2024.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomst HK_2021-2024

HK-overenskomst gældende fra 2021-2024 Hent fil

Overenskomsthåndbog_lærere_og_børnehaveklasseledere_2018-2021.pdf

Overenskomsthåndbogen_Ansættelsesvilkår for lærere og børnehaveklasseledere_OK 2021-2024. Hent fil

Oversigt_over_værktøjer_fra_FRISKOLERNE_for_ny_friskole_Et_skridt_videre.pdf

Oversigt over de væsenligste værktøjer relevante for administrationen på en friskole. Værktøjerne findes på www.friskolerne.dk. Hent fil

På_forkant_Inspirationshæfte_fra_BFA_Inspiration_og_værktøjer_psykisk_arbejdsmiljø.pdf

Hæftet til inspiration for arbejdsmiljøgruppen. Der beskrives konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt. Hent fil

PDF-DFF_løntabel_1._oktober_2022.2.pdf

Løntabel pr. 1. oktober til alt skolens personale. Hent fil

Persondataloven.pdf

Persondataloven. Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Dansk Friskoleforening. Januar 2010. Hent fil

PÆD-TAP_TOMT_22-23.2_01.xlsx

Planlægningsværktøj til skolens pædagoger/TAP-personale Hent fil

Pæd/tap vejledning til planlægning af arbejdstiden PDF

Denne vejledning er første fane af værktøjet "planlægning af arbejdstiden pæd/tap 2021-2022". Hent fil

PÆD.TAP_EKSEMPEL.xlsx

Eksempel på planlægning af pædagogernes samt det tekniske og administratives personales arbejdstid vedr. skoleåret 2024-2025. Læs vejledningen først. Efter endt planlægning - læs fanen "gode råd til checks". Friskolernes hus tager forbehold for evt. fejl. Hent fil

PÆD_TAP_Eksempel_-_helt_år.xlsx

Eksempel på planlægning af PÆD/TAP personales arbejdstid for skoleåret 2023-2024. Hent fil

Råd_og_vink_i_opsigelser.doc

Undervisningsministeriets korte skrift om råd og vink ved opsigelser. Hent fil

Rejsehold_med_FSL_Bistand_til_videreførelse_af_lokale_lønaftaler.pdf

Dansk Friskoleforening har indgået med Frie Skolers Lærerforening, om at hjælpe skolerne med at håndtere overenskomstens bestemmelser om lokalløn. Rejseholdet består af repræsentanter fra Dansk Friskoleforening og fra Frie Skolers Lærerforening. Hent fil

Resultatlønsaftale.pdf

Obligatorisk formular til beskrivelse af resultatløns-aftale for lærer og børnehaveklasseledere. Hent fil

Resultatpapir-frie-skolers-ledere-12-04-24-2.pdf

Resultatpapir af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale af 11. april 2019 for ledere ved frie grundskoler mv. pr. 1. april 2024, jf. pkt. 32 i CFU-forliget. Hent fil

Rettevejledning_2024.pdf

Rettevejledning til specialundervisningstilskud og inklusionstilskud. Vejledningen vedrører de skoler der har hentet friskolernes budgetværktøj før d. 14. december 2023. Hent fil

Sejlads_sikkerhedsinstruks_og_forsikringskrav_Friskolernes_Hus.pdf

Om krav til forsikring og sikkerhedsinstruks ved sejlads med skolens elever og ansatte. Hent fil

seniorordningberegner

Værktøj til beregning af lærere og børnehaveklasselederes beskæftigelsesgrad ved brug af nedsat arbejdstid på op til 175 timer. Hent fil

Skabelon_for_forretningsorden_FINAL.docx

Skabelon til bestyrelsens forretningsorden_Friskolernes Hus Hent fil

Aftale om løntillæg

PDF-skabelon til brug for udarbejdelse af aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse. Hent fil

Skema_til_APV_Arbejdspladsvurdering_Skolens_psykiske_arbejdsmiljø.xls

Skema om skolens psykiske arbejdsmiljø. Skemaet skal indgå i skolens APV på linie med det øvrige materiale. Hent fil

Skema_til_brug_for_anmeldelse_om_oprettelse_af_en_friskole.pdf

Skema til brug ved oprettelse af ny friskole (selvejende institution) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hent fil

Skolers_pligt_til_orientering_om_børn_til_forældre_uden_del_i_forældremyndighed_Social-Børne-_og_Integrationsministeriet.pdf

Denne pjece er en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Hent fil

Souschef_stillingsbeskrivelse_01.docx

Stillings- og funktionsbeskrivelse samt ansættelsesvilkår for souschefen. Hent fil

TAVSHEDSERKLÆRING_suppleanter_praktikanter.pdf

Praktikanter og aktive suppleanter er ikke umiddelbart ansat på skolen, hvorfor en underskrevt tavshedserklæring er nødvendig. Hent fil

Tilkaldebevis_3F.pdf

Tilkaldebevis for tilkaldevikarer ansat under overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F Hent fil

Tilkaldebevis_for_timelønnede_tilkaldevikarer_BUPL_FOA

Tilkaldebevis til timelønnede tilkaldevikarer under BUPL/FOA overenskomsten. Tilkaldebeviset er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Tilkaldebevis_for_timelønnede_tilkaldevikarer_lærere

Tilkaldebevis til skolens timelønnede tilkaldevikarer på lærerområdet. Tilkaldebeviset er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Tilkaldebevis_for_timelønnede_tilkaldevikarer_uden_overenskomst

Tilkaldebevis til timelønnede tilkaldevikarer uden overenskomst. Tilkaldebeviset er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov 1. juli 2023. Hent fil

Tilkaldebevis_HK.pdf

Tilkaldebevis til tilkaldevikarer under overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og HK Privat. Hent fil

Tilskudsbegner_2024.FL24xlsx.xlsx

Tilskudsberegner for finansåret 2024 samt efterregulering 2023. Tilskudsberegneren er med de vedtagne finanslovstakster for 2024. Hent fil

Tilskudsberegner_FL2022.2.xlsx

Tilskudsberegner til beregning af statstilskud for finansåret 2022 samt efterregulering for finansåret 2021. Tilskudsberegneren er med finanslovstaksterne vedtaget d. 6. december 2021. Hent fil

Tilskudsberegner_FL2023.2.xlsx

Tilskudsberegner for de frie grundskoler. Værktøjet beregner efterregulering for 2022 samt forventet tilskud for 2023. BEMÆRK at taksterne i tilskudsberegneren er med takster fra finanslovsforslaget fremlagt d. 23. marts 2023. Sker der ændringer efter finansloven er endelig vedtaget udsendes en ny tilskudsberegner. Hold øje med skolenyt. Hent fil

Tilskudsberegner_HF-Steiner_2024_og_2025.xlsx

Tilskudsberegner ved. 2024 og 2025. Tilskudsberegneren viser både en likviditetsberegning og en samlet tilskudsberegning for 2024 og 2025. BEMÆRK at taksterne er fra finanslovsforslaget august 2023. Hvis taksterne ændres pr. december 2023 udsendes en ny tilskudsberegner. Hent fil

Tilslutningsskema - 3F overenskomst_teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl. 2021-2024

Tilslutningsskema til 3F-overenskomsten mellem 3F og FRISKOLERNE (2021-2024) sker ved at udfylde og indsende skemaet til FRISKOLERNE. Hent fil

Ansættelsesbrev til timelønnede under BUPL-FOA overenskomst

Ansættelsesbrev til timelønnede under BUPL-FOA overenskomst. Ansættelsesbrevet er udarbejdet efter den nye ansættelsesbevislov der trådte i kraft d. 1. juli 2023. Hent fil

Timelønsberegner

Regneark til beregning af timelønnen. Arket kan bruges til udbetaling af merarbejde, overarbejde, ulempetillæg på 25% eller weekendtillæg på 50%. Hent fil

Planlægningsværktøj til lærernes arbejdstid

Værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2022-2023. Læs først vejledningen grundig. Herudover hjælpeteksterne i hver fane. Friskolerne har derudover udarbejdet en instruktionsvideo hertil. Hent fil

TOMT.Arbejdstidsplanlægningsværktøj_Skoleåret_2023-2024.11.xlsx

Planlægningsværktøj til lærernes arbejdstid for skoleåret 2023-2024. Læs først vejledningen. Hvis skolen er vant til at bruge værktøjet kan man med fordel læse fanen "ændringer i forhold til sidste år". Efter planlægningen opfordrer vi skolen til at læse fanen "gode råd til check". Hent fil

Trin_4_tillæg.xlsx

Regneark til beregning af trin 4-tillæg for lærere og børnehaveklasseledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet. Ændret 20. november 2013. Hent fil

Udbetaling af skyldig ferie

Regneark til beregning af skyldig ferie. Hent fil

Vejledning til lærernes arbejdstidsplanlægning

Læs denne vejledning før planlægning af lærernes arbejdstid i Friskolernes planlægningsværktøj. Vejledningen findes også direkte i værktøjet "planlægning af lærernes arbejdstid" for skoleåret 2020-2021. Hent fil

Vejledning_om_EU-forordning_om_beskyttelse_af_persondata_for_frie_grundskoler__efterskoler_og_gymnasier_1udgave.pdf

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Friskoleforening sammen med de andre frie skoleforeninger og indeholder definitioner af de centrale begreber samt principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret. Hent fil

Vejledning_om_underretningspligten_for_ansatte_på_fri–_og_privatskoler_efterskoler_og_frie_fagskoler.pdf

Vejledning om den skærpede underretningspligt for ansatte på friskoler, privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Vejledning_PDF.pdf

Vejledning til lærernes arbejdstid i PDF. Hent fil

Vejledning_til_FRISKOLERNEs_standardvedtægt_for_friskoler_FINAL.pdf

FRISKOLERNEs vejledning til udarbejdelse af vedtægter for friskoler og private grundskoler. Hent fil

Vejledning_til_kortlægning_af_skolens_praksis_ift_behandling_af_persondata.pdf

En spørgeramme udviklet af de frie skoleforeninger til brug for kortlægning af skolens databehandling og håndtering af persondata. Hent fil

Vejledning vedr planlægning og opgørelse af arbejdstid og beregning af løn i 3F-overenskomsten

Beskrivelse af reglerne om arbejdstid og lønberegning for medarbejdere, som er omfattet af 3F-overenskomsten. Hent fil

VISDA_tro_og_love_erklæring_billedkunst_2022.pdf

VISDA (tidligere COPYDAN billedkunst) med tilhørende tro og love-erklæring. Hent fil

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12