fjern søgeboks

Friskolefonden

Friskolefondens formål
Friskolefonden er oprettet ved indsamling blandt FRISKOLERNEs medlemsskoler, og den har til formål gennem økonomisk støtte at styrke og udbygge den danske friskole.

Siden fondens oprettelse i 1935 har den hvert år kunnet hjælpe et antal skoler, og de fleste friskoler har i fondens levetid modtaget en eller anden form for hjælp. Fondskapitalen stammer i øvrigt i vidt omfang fra midler, der er tilgået fonden ved skolenedlæggelser, eller ved tilskud fra FRISKOLERNE.

Sådan kan fonden yde støtte:
• Ved at yde lån
• Ved at yde tilskud
• Udlejning af fast ejendom
• På anden af fondsbestyrelsen fastsat måde

Hvem kan modtage støtte fra fonden?
Siden oprettelsen har der udviklet sig en fast procedure for tildeling af hjælp.

For det første vil fondsbestyrelsen sikre sig, at der er tale om en skole i økonomiske vanskeligheder, og dernæst vil man kontrollere, at skolen i sin ophørsparagraf har indsat Friskolefonden som modtager af eventuelle overskydende midler. Denne passus er i henhold til fondsvedtægterne en betingelse for at opnå støtte, ligesom skolen skal være en selvejende institution og berettiget til at modtage statstilskud.

Fonden kan dog også støtte skolebyggeri på en friskole, hvis skolen har problemer med lånefinansieringen af sædvanlige lånekanaler. Fonden skal i så fald have pantesikkerhed inden for 80% af ejendomsværdien.

Ansøgning
Der kan søges om lån hele året. Tilskud kan også søges hele året, men man må være indstillet på, at ansøgninger primært behandles i efteråret, medmindre der er tale om en skole i en meget vanskelig situation. Ansøgninger formuleres som en redegørelse med bilag.

Yderligere information:
Søren Stein Brinck er fondens forretningsfører og kan kontaktes på mail: ssb(at)friskolerne.dk

Se Friskolefondens vedtægter

Friskolefonden kan støtte friskoler i form af blandt andet lån og tilskud.

Friskolefondens formål er gennem økonomisk støtte,at styrke og udbygge den danske friskole.

Fonden blev oprettet i 1935.

BRUG FOR MERE INFORMATION?

Kontakt Søren Stein Brinck, fondens forretningsfører
på tlf. 62613013 eller pr. mail
Søren Stein Brinck
Skriv til mig
ssb(at)friskoler.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12