fjern søgeboks

Dansk Folkeparti vil kriminalisere det lokale engagement

Dansk Folkeparti vil kriminalisere det lokale engagement

Af Peter Bendix Pedersen, formand, og Maren Skotte, kommunikationsansvarlig i Dansk Friskoleforening, www.friskolerne.dk, Middelfartvej 77, 5466 Asperup.

Dansk Folkepartis seneste forslag om at forbyde donationer til friskoler tager livtag med pæredanske værdier afspejlet ved civilsamfundets kræfter. Det lokale engagement, som ofte redder udviklingsmulighederne i landdistrikterne, kriminaliseres og effekten af forslaget står i skærende kontrast til de gode intentioner om at styrke Udkantsdanmark, som politikere på borgen ved festlige lejligheder har så travlt med at tale op. Forslaget vil de facto aflive mange friskoler beliggende vest for Valby Bakke.

Her er virkeligheden nemlig, at skolerne ikke kan låne penge i banken, hvorfor lokale landmænd, fiskere og andre private donatorer ikke så sjældent skyder penge i den lokale friskole som en håndsrækning til udviklingen af lokalområdet. Her ved man nemlig godt, at en lokal skole er afgørende. I 2016 boede hver tredje friskoleelev i en af Danmarks mindste byer, og friskolerne har i dag flere elever i byer under 500 beboere end folkeskoler.

Mere end halvdelen af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har støtteforeninger, som bidrager økonomisk til skolen. Skal dette gøres lovstridigt i heksejagten på de muslimske friskoler? Et kuriosum er i øvrigt, at private donationer til friskoler og private grundskoler i København, Aarhus, Odense og Aalborg samlet set i 2016 løb op i 145.000. kr. fordelt på 39 skoler – et gennemsnit på ca. 3.700 kr. pr. skole. Det er med andre ord ikke storbyskolerne, hvor de muslimske friskoler som regel er beliggende, der vil blive hårdest ramt med dette forslag. Det vil derimod de friskoler, der ligger udenfor storbyerne.

Dansk Folkeparti, som ynder at definere, hvad der er typisk dansk, er altså parate til at aflive en genuin dansk værdi bestående af lokalt engagement og virkelyst i hetzen mod friskoler med muslimske værdier.

Vi er oprigtigt mere bekymrede for effekten af Dansk Folkepartis iderigdom end det faktum, at der findes friskoler med muslimske værdier. Hvis vi ikke holder tungen lige i munden nu, er vi i færd med at smadre det, som Danmark har været kendetegnet ved i årtier, nemlig et tillidssamfund med aktive borgere, der engagerer sig i lokale problematikker og tager ansvar for eksempelvis et lokalsamfunds udvikling. Vi er ved at ændre radikalt på et mindset, der om noget kan karakteriseres som ægte dansk, fordi Dansk Folkeparti – godt fulgt op af Socialdemokratiet -  lader frygten og angsten for det fremmede herske. Det er fattigt og det er hysterisk.

Hvis Dansk Folkeparti får held til at overbevise et flertal om, at private donationer på friskoler skal forbydes – og vel dermed også private lån? -  har de dermed kriminaliseret Svaneke Friskole, hvor lokale fiskere købte skolen for 3,5 mio. kr. og gav friskolen et rentefrit lån. Hellested Friskole, hvor lokale landmænd hjalp skolen økonomisk i opstartsfasen, Feldballe Friskole, der af flere omgange har fået donationer af en lokal rigmand, herunder en donation på 1 mio. kr. Og hvad med International School of Billund, hvor LEGO-fonden dækker en underskudsgaranti på 24 mio. kr.!?? Kan vi være sikre på uafhængigheden?

Der er i forvejen et krav om, at det skal fremgå tydeligt, hvem der er giveren, hvis private donationer overstiger 20.000 kr. på friskolerne. Derfor er Dansk Folkepartis forslag udtryk for fanatiseret dyneløfteri båret af frygt og skræmmekampagner, som i sidste ende indskrænker friheden og civilsamfundets muligheder. Værdier, som Danmark er verdenskendt for. Dansk Folkeparti er i færd med at gøre os alle sammen fattigere – i mere end økonomisk forstand.

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12