fjern søgeboks

Matematikvejlederkurser 2025-2026

FRISKOLERNEs matematikvejlederkurser Modul 1-3

FRISKOLERNE forventer at udbyde en række matematikvejlederkurser i skoleåret 2025-2026. Kurserne gennemføres, når der er deltagere nok (min. 20 deltagere). Kurserne er medlemskurser forbeholdt medlemmer.

Er du interesseret i kursusrækken, så læs med her – og send os gerne en uforpligtende interessetilkendegivelse via denne formular.
Så vil du modtage en direkte mail, når datoer for de tre moduler foreligger. (Forventet hhv. november 2025, januar 2026 og april 2026).

Generelt om vejlederkurserne
FRISKOLERNEs matematikvejlederkurser består af tre moduler, som tilsammen opkvalificerer dig som matematiklærer på en fri grundskole. Med dem kan du:

 1. Bygge videre på din matematiske viden, færdigheder og kompetencer, så du er bedre rustet fagligt.
 2. Opdatere din fag-didaktiske viden knyttet til læring og undervisning i matematik.
 3. Blive rustet til at varetage vejledende og udviklingsorienterede funktioner i såvel kollegiale som ledelsesmæssige sammenhænge. 

Modulerne tages i rækkefølge og kursusbevis udstedes efter gennemført modul 3.

 

 • Modul 1 - matematikfaget i dag

  Modul 1 sætter fokus på det indholdsmæssige i matematikfaget og på, hvad matematik er for et fag i dag. Du kommer rundt i stoffet inden for såvel tal, algebra, geometri som statistik og sandsynlighedsregning.
  Modul 1 undersøger også, hvad der kan ligge bag de matematiske kompetencer, og hvordan de kan indgå i undervisningen.
  For at øge elevernes overblik og forståelse sættes der fokus på de centrale faglige pointer inden for de enkelte stofområder og de misopfattelser eleverne ofte har fra de yngste til de ældste klasser.

 • Modul 2 - IT og digitale læremidler i undervisningen

  Modul 2 viser dig løsninger og muligheder for at anvende IT og digitale læremidler i undervisningen.
  Forskellige typer digitale læremidler og deres anvendelsesmuligheder vurderes - lige fra GeoGebra og andre CAS-værktøjer, som regnearket til gode app's, spil og konkrete materialer.
  Derudover arbejdes der med kommunikation i klasselokalet, den sproglige dimension og faglig læsning.

 • Modul 3 - elever i matematikvanskeligheder og de talentfulde elever

  Modul 3 har særlig fokus på elever i matematikvanskeligheder og på de talentfulde elever.
  Der arbejdes med at forstå årsagssammenhænge og kendetegn på vanskeligheder/talent samt hensigtsmæssige måder at kortlægge elevernes præstationsniveau på.
  Endelig ser vi på undervisningstiltag, som kan afhjælpe vanskeligheder og øge motivationen for læring.

Undervisere på alle tre moduler: Bent Lindhardt og Lars Busch Johnsen + gæsteundervisere 

Intensive tre-dages-kurser
Alle tre moduler er intensive kurser, hvor du vil opleve teori og praksis kombineret med konkrete og fysiske aktiviteter, der kan bruges i undervisningen.

Kurset er gennemgående præget af løbende debat og eksempler på aktiviteter, som kan være med til at øge elevernes forståelse og motivere dem for faget.

Hvert modul strækker sig over tre dage, og prisen inkluderer overnatning på enkeltværelse. (Pris: ca. 6.000 kr. pr. modul).

Netværk, der rækker ud over kurset
Udover den inspirerende og involverende undervisning er der erfaring for, at kurset kan underbygge en faglig erfaringsudveksling. Friskolernes Hus bistår gerne med at understøtte oprettelsen af netværk afledt af kursusrækken.

Kontakt Friskolernes Hus på T: 62613013 eller kursus(at)friskolerne.dk, hvis du har spørgsmål til kurserne, deres indhold eller praktiske afvikling.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12