fjern søgeboks

Fire informationsmøder om arbejdstidsregistrering og OK24

Vær opmærksom på den nye lov om registrering af arbejdstid, der træder i kraft 1. juli 2024. Derudover er overenskomstforhandlingerne ved at være afsluttede. I løbet af maj og juni afholder vi fire informationsmøder om netop det landet over. Læs mere her.
Af: Tove Dohn & Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori
Administration
10.04.24

Ny lovgivning om arbejdstidsregistrering
I SkoleNyt d. 5. marts 2024 orienterede vi om, at skolen fra den 1. juli 2024 skal leve op til den nye lov om registrering af arbejdstid. 

Formålet med tidsregistreringen er at sikre overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler om daglig arbejdstid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid, herunder reglen om at en ansat maksimalt må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer beregnet over en periode på 4 måneder.

De nye lovkrav træder som nævnt ovenfor i kraft d. 1. juli 2024 og fastslår, at skolen skal have et objektivt og pålideligt system til registrering af alle medarbejderes arbejdstid, og at den enkelte medarbejder skal kunne tilgå systemet og dermed sine egne oplysninger. Registreringen af arbejdstiden skal arkiveres i 5 år.

 

Selvtilrettelægger? 
Hvis en medarbejder selv må tilrettelægge sin arbejdstid, mødetid samt opgaver helt frit, skal det indføres i ansættelsesbrevet, at medarbejderen er såkaldt selvtilrettelægger således, at medarbejderen bliver undtaget fra kravet om tidsregistrering.

Vi har tidligere stillet spørgsmålet, hvorvidt skolens øverste leder bliver anset som 'selvtilrettelægger'. Efter nærmere afdækning af lovreglerne, er det vores klare vurdering, at skolens leder som altovervejende hovedregel ikke kan anses som selvtilrettelægger.

Dette begrundes i, at skolens øverste leder ikke selv frit kan tilrettelægge sine arbejdsopgaver eller mødetid, da skolens leder fx umiddelbart skal møde på skolen i de fleste af skoleårets 200 skoledage. 

 

Tidsregistreringskravet gælder alle medarbejdere
Skolen skal være opmærksom på, at kravet om tidsregistrering gælder alle medarbejdergrupper, og at det ikke er muligt at indgå lokale aftaler eller forståelse om, at arbejdstiden ikke skal registreres.

Har skolen ikke på nuværende tidspunkt et system, der kan håndtere lovens krav, skal skolen undersøge, hvilket system skolen ønsker at etablere eller indkøbe.

 

OK24
Overenskomstforhandlingerne for alt skolens personale gældende for overenskomstperioden 1. april 2024 – 31. marts 2026 er ved at være afsluttede.

På fire informationsmøder vil vi udover arbejdstidsregistreringen informere om de ændringer, der sker i overenskomsterne til skolens ledere, lærere/børnehaveklasseledere, pædagogisk personale, HK og 3F.

 

Fire informationsmøder
Informationsmøderne holdes på medlemsskoler fire steder i landet kl. 14.00-17.00.

8. maj på Fjelsø Friskole (nær Hobro)
21. maj på Ådalskolen (Nær Odense)
29. maj på Jelling Friskole (nær Vejle)
4. juni på Viby Friskole (nær Roskilde)

Læs mere om informationsmøderne HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12